Convocatòries d'ajuts

 Descarregar pdf

 AJUTS PER A L'ACREDITACIÓ LINGÜÍSTICA DEL PDI

Ajuts per a l'acreditació lingüística del PDI (curs 2020-21)

Aquests ajuts estan adreçats als membres del personal docent i investigador dels centres propis i el dels instituts de recerca i centres participats per la UdL que acreditin coneixements lingüístics mitjançant la superació d’un examen per lliure.

Termini per presentar les sol·licituds: 30 de novembre de 2021.

Més informació.

 

 AJUTS PER A LA CORRECCIÓ LINGÜÍSTICA

Convocatòries d'ajuts per a la correcció de tesis doctorals en català i en anglès (2021)

Les convocatòries d'ajuts per a la correcció de tesis doctorals en català i en anglès resten obertes fins al 17 de novembre de 2021.

Més informació.

 

Convocatòries d'ajuts per a la correcció de materials docents en català i en anglès (curs 2021-22)

Les convocatòries d'ajuts per a la correcció de materials docents en català i en anglès estan destinades a facilitar la correcció de materials docents del personal acadèmic que imparteix docència en català i en anglès en els estudis de grau i de màsters oficials de la UdL.

Restaran obertes fins a l'1 d'octubre de 2021, per al material del segon semestre del curs 2021-22.

Més informació.

 

Convocatòria d'ajuts per a la revisió lingüística d'articles d'investigació en anglès

La convocatòria d'ajuts per a la revisió lingüística d'articles d'investigació en anglès està destinada a membres del PDI de la UdL que pertanyin a un grup o subgrup de recerca de la nostra universitat.

La convocatòria resta oberta fins al 30 de novembre de 2021.

Més informació.

 

 

 

 

   Darrera modificació: