Sindicatura de Greuges

 Descarregar Pdf
aquilue

 

 

La Sindicatura de Greuges és l'òrgan que, d'acord amb l'article 196 dels Estatuts de la Universitat de Lleida, s'encarrega de vetllar pel respecte als drets i les llibertats dels membres de la comunitat universitària, així com pel bon funcionament de les activitats i els serveis de la Universitat.

La Sindicatura de Greuges exerceix les seues funcions amb independència i objectivitat. No està subjecta a cap mandat imperatiu, no rep instruccions de cap autoritat i actua amb autonomia i d'acord amb el seu propi criteri, en el marc d'allò que s'estableix en els Estatuts de la Universitat.

Tots els òrgans de la Universitat i els membres de la comunitat universitària tenen el deure de col·laborar-hi, facilitant les dades i les informacions sol·licitades per la Sindicatura en l'exercici de les seues funcions.
Francisco Javier Aquilué Ortíz
Síndic de greuges

Edifici del Rectorat
Pl. de Víctor Siurana, 1
Despatx 3.59
E-25001 Lleida

sdg@sdg.udl.cat
+34 973 70 21 86

M. José Monné Florensa
Secretària de la Sindicatura

Edifici del Rectorat
Pl. de Víctor Siurana, 1
Despatx 3.59
E-25001 Lleida

secretaria@sdg.udl.cat
+34 973 70 21 86

   Darrera modificació: