Convocatòria de prèstec d'ordinadors portàtils als estudiants de la UdL 2021-22

 Descarregar pdf

Convocatòria de préstec d'ordinadors portàtils als estudiants de la Universitat de Lleida amb dificultats econòmiques o necessitats sobrevingudes durant el curs acadèmica 2021-2022.

El rector de la Universitat de Lleida, amb data 10 de setembra de 2021, ha signat la resolució per la qual es fa pública la convocatòria de préstec d’ordinadors portàtils als estudiants de la UdL amb objectiu de facilitar a l’alumnat que ho necessiti els mitjans tecnològics per a garantir la continuació dels seus estudis en la modalitat virtual.

Convocatòria

Bases convocatòria

Convocatòria

Modalitats

Modalitat A: préstec d’un ordinador portàtil, durant el curs 2021-2022, per a estudiants amb dificultats econòmiques.

Modalitat B: préstec de curta durada d’un ordinador portàtil, durant el curs 2021-2022, per a estudiants amb necessitats sobrevingudes, mentre substitueixen el seu equipament habitual, amb un termini màxim de 2 mesos.

Destinataris

Estudiants de la UdL del curs 2021-2022 en qualsevol titulació oficial de grau i màster en un centre propi de la UdL que no disposin d'equipament informàtic suficient per dur a terme les activitats acadèmiques durant el curs 2021-2022.

Requisits

Modalitat A:

  • Haver sol·licitat Beca General del Ministeri d’Educació i FP, curs 2021-22.
  • No superar el tram de renda familiar 2 establert per la Generalitat de Catalunya (Beques Equitat).

Modalitat B:

  • Justificació de la necessitat temporal d’ordinador portàtil

Sol·licitud

La sol·licitud es presentarà únicament a través del FORMULARI de microsoft Forms. 
Heu de fer l'activació de l'Office 365 per al vostre compte d'usuari de la UdL. L'enllaç a la guia és: Servei Office 365, apartat "Activació del servei Office 365".

El termini presentació de sol·licituds serà del 13 de setembre de 2021 fins a la finalització del curs acadèmic.

Lliurament de l'ordinador

Un cop el vicerectorat rebi la sol·licitud es posarà en contacte amb la persona sol·licitant per confirmar la disponibilitat de material i l'entrega de l'ordinador es farà a la Biblioteca de rectorat.

Per qualsevol consulta adreceu-vos a veo.secretaria@udl.cat

Resolució

Les sol·licituds es resoldran per ordre de presentació i tenint en compte el compliment dels requisits, fins l’exhauriment d’existències i es notificarà a l’estudiant adjudicatari per correu electrònic.

   Darrera modificació: