Negociat de Pràctiques Externes

 Descarregar pdf
Albert Castell

Adjunt al Vicerectorat d'Ordenació Acadèmica per a les Pràctiques Acadèmiques

Núria Canadell
Cap de Negociat de Pràctiques Externes

Glòria Argilés
Auxiliar Administrativa

gestioacademica.practiques@udl.cat

Tel. +34 973 70 23 66

Edifici del Rectorat - despatx 3.51
Pl. Víctor Siurana, 1
E-25003 Lleida

   Darrera modificació: