Vicerectorat de Recerca i Transferència

 Descarregar pdf
OlgaMartinBelloso
Olga Martín Belloso

Olga Martín Belloso
Vicerectora  de Recerca i Transferència
vrt@udl.cat

 

Gabriel de la Fuente Oliver
Adjunt al Vicerectorat
gabriel.delafuente@udl.cat

Roberto García González
Adjunt al Vicerectorat
roberto.garcia@udl.cat

 

Esther Gonzàlez Espolio
Secretària del Vicerectorat
vrt.secretaria@udl.cat

 

Contacte

Edifici del Rectorat
Despatx 2.02
Pl. de Victor Siurana, 1
25003 Lleida

vrt.secretaria@udl.cat
@UdL_RDI

+34 973 70 20 18

Biografia

Olga Martín-Belloso és doctora en Ciències Químiques i catedràtica de Tecnologia d’Aliments a la Universitat de Lleida. És responsable del grup de recerca Noves tecnologies per al processat d’Aliments des de 1995, nucli del grup Tecnologies innovadores per a l’obtenció d’ingredients i productes alimentaris, reconegut com a consolidat per la Generalitat de Catalunya des de 2009.

Va iniciar la seva activitat laboral en l’Associació de Recerca d’Indústries de Conserves Vegetals (AICV-Laboratorio del Ebro), San Adrián, Navarra, el 1984. El 1992 es va incorporar a la Universitat de Lleida, on va crear el grup per investigar en tecnologies alternatives a la calor per processar aliments. El seu objectiu és l’obtenció d’aliments segurs, saludables, apetibles i estables, així com la valorització de subproductes de la industrialització de fruites i vegetals amb tecnologies clàssiques i innovadores, soles o combinades. La primera tecnologia desenvolupada va ser l’aplicació de polsos elèctrics per conservar aliments líquids, sent la primera en treballar amb aquesta tecnologia a Espanya. S’ha continuat amb polsos de llum, ultrasons, recobriments comestibles i sistemes nanoestructurats.

Actualment el grup és una referència mundial en processat no tèrmic d’aliments. El seu interès és el coneixement dels efectes de les tecnologies sobre els aliments, les seves propietats i vida útil, així com la modelització i predicció de fenòmens i els mecanismes que els regulen per definir la tecnologia més adient per oferir els productes requerits pels consumidors. Les tecnologies desenvolupades també s’utilitzen per obtenir extractes rics en compostos bioactius com a coproductes de la transformació de fruites i vegetals, que són utilitzats per al disseny d’aliments funcionals. A tal efecte, ha desenvolupat més de 30 projectes amb finançament competitiu i 20 contractes amb indústries, sent la investigadora principal en la majoria d’ells, i ha dirigit més de 30 tesis doctorals. És autora de més de 400 articles científics (356 en revistes SCI), 82 capítols de llibre, 4 patents (3 sobre aprofitament de subproductes), i editora de 20 llibres, tenint un índex h=78 (WoS), sent una “highly cited researcher”. Ha impartit conferències en congressos nacionals (32) i internacionals (54). Pertany al comitè editorial de revistes incloses en el SCI i és editora de dues d’elles. És presidenta anterior de la Federació Europea de Ciència i Tecnologia d’Aliments (EFFoST), vicepresidenta de la Societat Internacional d’Enginyeria d’Aliments (ISFE) i presidenta de la Societat Espanyola d’Enginyeria d’Aliments (SESIA). Té reconeguts 4 sexennis de recerca i 1 de transferència de coneixement i innovació. Ha rebut premis com ICREA Acadèmia 2008, 2015 IFT Fellow, 2016 IUFoST Fellow i la medalla Narcís Monturiol 2018.

 

  Quins són els nostres àmbits d'actuació?

  Funcions

Triangle

El vicerectorat de Política Científica i Tecnològica té com a pincipal funció planificar l'estratègia de la UdL pel que fa als àmbits d'especialització que es van identificar en el Pla Estratègic de la UdL i treballar per a que la UdL estigui present i lideri propostes en diferents iniciatives de les institucions de Catalunya i de la UE. D'altra banda, treballem per tal que el Parc Científic i Tecnològic Agroalimentari sigui un lloc de trobada entre empreses i universitat per tal que els nostres grups participin en projectes d'innovació industrial i empresarial en els diferents àmbits.

  Pla de Recerca 2014-2018

El Pla de Recerca 2014-2018 és la implementació del Pla Estratègic de la UdL en l'àmbit de a la recerca i la innovació. En aquest Pla es defineixen el àmbits prioritaris de recerca de la UdL i les eines i programes que cal posar en marxa per tal d'assolir els objectius que es plantejen.

  Centres de Recerca

Els centres de recerca, propis i participats, permeten estructurar l'activitat de recerca dels diferents àmbits i contribueixen a la planificació estratègica de la recerca alhora que situen la UdL en el context del sistema català de recera.

  Campus d'Excel·lència Internacional IBERUS

El CEI IBERUS és una agrupació de les Universitats de Lleida, Saragossa, La Rioja i Pública de Navarra, amb l'objectiu de ser un referent en la formació i innovació que posi en valor el potencial conjunt de les quatre universitats en un project comú.

Parc Científic i Tecnològic Agroalimentari de Lleida (PCiTAL)

El Parc Científic és el punt de trobada de les empreses amb la universitat, facilitant també la posada en marxa de noves iniciatives empresarials.

  Valorització de Tecnologies

La recerca a la UdL genera resultats que són susceptibles d'explotació per part del teixit empresarial. El Trampolí Tecnològic-Unitat de Valorització i Transferència (UViT) s'encarrega d'identificar les millors oportunitats i d'aconsellar als investigadors en tot el procés de protecció dels resultats de la recerca, la valorització de tecnologies i la possible llicència a tercers.

  Xarxa TECNIO

TECNIO és el segell que atorga la Generalitat de Catalunya, a través d'ACCIÓ, per identificar on es troba la tecnologia més innovadora, els desenvolupadors que l'ofereixen i els facilitadors que participen en el procés de transferència de tecnologia i coneixement.

  RIS3CAT: Implementació de l'estratègia RIS3 a Catalunya

Per al període 2014-2020, la Comissió Europea ha definit un enfocament integrat de tots els fons de la política de cohesió, mitjançant un marc estratègic comú i amb una fixació clara de prioritats i de resultats que cal assolir. Així mateix, la Comissió Europea exigeix que l'especialització intel·ligent sigui una condició prèvia per a les inversions en recerca i innovació cofinançades amb fons europeus. Els estats membres i les regions han d'elaborar estratègies de recerca i innovació per a l'especialització intel·ligent (research innovation strategies for smart specialisation, RIS3) que potenciïn, d'acord amb la metodologia fixada per la Comissió Europea, les especialitzacions econòmiques i de coneixement que s'ajustin millor al seu potencial d'innovació, sobre la base dels actius i les capacitats del territori.

En aquest context, l'estratègia de recerca i innovació per a l'especialització intel·ligent de Catalunya (RIS3CAT) defineix el marc a partir del qual el Govern desenvolupa les actuacions i els programes d'R+D+I per al període 2014-2020 i dóna suport a la generació i el desenvolupament de projectes innovadors.

  Knowledge Innovation Communities (KIC)

As new types of partnerships within the European innovation landscape, KICs are characterised by the following features:

  • High degree of integration: each KIC is organised around an independent legal entity, gathering world-class KIC partners from all the innovation dimensions. The specificity of the KICs is to integrate, for the first time at EU level, education and entrepreneurship with research and innovation. The EIT does not address education, research and innovation independently but instead simultaneously, as constitutive elements of a single innovation chain, to deliver incremental and disruptive innovation.
  • Long-term perspective: each KIC is set up for a minimum of seven years to contribute to overcoming fragmentation via world-class, long-term, integrated partnerships. This long-term perspective enables partners to commit to a strategic initiative for a longer time than in traditional innovation policy initiatives. It also ensures that the KIC is able to focus on short-, mid- and long-term objectives, remaining agile enough to adapt to emerging needs from the field in which they operate.
  • Efficient governance: strong leadership is a pre-requisite; each KIC is driven by a CEO and KIC partners are represented by single legal entities for more streamlined decision-making. KICs must produce annual business plans, including an ambitious portfolio of activities from education to business creation, with clear targets and deliverables, looking for both market and societal impact.
  • The co-location model: each KIC consists of five or six world-class innovation hotspots, building and leveraging on existing European capacities. A co-location centre brings together diverse teams of individuals from across the Knowledge Triangle together in one physical place (usually within partners’ universities or companies), acting as a hub for many KIC activities, and combining competences and skills developed in different areas of specialisation at a pan-European level.
  • KICs culture: Europe needs to embrace a true entrepreneurial culture, which is essential for capturing the value of research and innovation, for setting-up new ventures and actual market deployment of innovations in potential high-growth sectors. KICs are doing just this by integrating education and entrepreneurship with research and innovation and operating according to business logic and a results-oriented approach.

Arxiu multimèdia. Recerca

 Descarregar pdf
imatge17/02/16/ La UdL acull la presentació dels resultats de la recerca del càncer d'endometri imatge06/02/16/ Presa de possessió d'Elvira Fernández com a nova directora de l'IRBLleida imatge05/12/15/ Trobada de grups de recerca multidisciplinar de la UdL per fer recerca conjunta imatge14/11/15/ Projecte de la UdL sobre la refrigeració i durada de la bateria dels dispositius mòbils imatge13/11/15/ Catorze estudiants de Secundàri han rebut els Premis a treballs de recerca de Batxillerat i Cicles Formatius de Grau Superior imatge03/11/15/ Assistent robòtic per a persones amb discapacitat motriu, que es podrà controlar mitjançant el ratolí virtual Headmouse de la UdL imatge15/10/15/ Els voltors, en perill de desaparèixer a causa de l'ús del diclofenac en vaques i altres animals. imatge21/01/15/ El joves que no marxen a l'estranger, sovint han d'impulsar un negoci propi o treballar en feines per sota de la seva formació. imatge20/01/15/ La Biblioteca històrica de la Traducció Catalana i una app per seguir la ruta literària Màrius Torres, novetats de la Càtedra. imatge13/01/15/ Alter Training Master Activa. Videojoc per millorar el clima laboral i el rendiment imatge02/12/14/ Luísa F. Cabeza, energies renovables: reinventar la roda. Els nous edificis aprofiten aquestes fonts en ares de l'eficiència energètica. imatge02/12/14/ Christou, cap del Laboratori de Biotecnologia Vegetal de la UdL treballa en el projecte europeu Pharma Plant, que busca remeis contra la sida amb plantes transgèniques. imatge23/11/14/ La recerca en les Lletres a la UdL. La UdL disposa de 94 grups de recerca en àrees de coneixement molt diferents. Avui ens centrem en l'àmbit de les Lletres. imatge19/11/14/ Olga Martin, els nous aliments. Els nous mètodes de processament d'aliments porten al mercat productes llestos per ésser menjats sense que perdin les seves propietats. imatge17/11/14/ La recerca biomèdica a la UdL. Els investigadors de l’IRB Lleida participen en xarxes d’investigació amb una elevada producció d’articles de repercussió nternacional. imatge17/11/14/ Els investigadors de l’IRB Lleida participen en diverses xarxes d’investigació amb una elevada producció d’articles científics de repercussió internacional. imatge13/11/14/ Joaquim Ros, l'Atàxia de Friedreich, un trastorn provocat per la mutació d'un gen del cromosoma 9. imatge11/11/14/ Joan Estany, porcs més saludables. La variant més activa d'un gen fa que els porcs tinguin un greix més saludable, menys abundant i una carn més apreciada pel consumidor. imatge11/11/14/ La UdL ocupa la 8a posició a l’estat en productivitat de recerca, la 6a en impacte normalitzat i la 2a en excel·lència i lideratge. imatge10/11/14/ Ximo Company, l'art amb ulls de científic. Al CAEM fan una feina de veritables detectius per entendre la història de cada peça. imatge09/11/14/ Jordi Palacín i el seu grup de recerca treballen en tecnologies dissenyades per ajudar les persones discapacitades. imatge07/10/14/ Debat sobre la violència juveni, amb Carles Feixa, catedràtic d'Antropologia social de la UdL. imatge15/07/14/ Xavier Matias-Guiu, catedràtic de la Universitat de Lleida i director de l'Institut de Recerca Biomèdica de Lleida. imatge03/07/14/ Menàrguens és el primer municipi de Catalunya amb un atles històric que analitza l’evolució del seu paisatge durant els darrers 2.000 anys. imatge02/07/14/ Aprofundir en l’estudi dels mons religiosos a l’Edat Mitjana és l’objectiu de les V Jornades d’Història del Monestir de les Avellanes. imatge21/06/14/ Lluís Martín Closas ens parla de la utilització de plàstics biodegradables per obtenir una producció més sostenible imatge20/06/14/ Google beca a tres estudiants d'informàtica de la UdL. Són tres dels 1.200 estudiants becats per Google arreu del món per treballar amb funcions del Liquid Galaxy. imatge07/06/14/ L’agricultura de conservació es basa en la mínima intervenció al sòl, el manteniment de la coberta vegetal i la rotació de cultius. imatge20/05/14/ La facultat de Ciències de l'Educació ofereix eines i estratègies educatives a través de la matèria Processos i contextos imatge14/05/14/ La Unitat de Millora Genètica del Porcí identifica una mutació genètica que produeix porcs amb menys greix saturat i més greix monoinsaturat imatge06/05/14/ Com és la fortalesa dels Vilars d'Arbeca a vista d'ocell? Ara ja és possible saber-ho, gràcies a les noves tecnologies. imatge03/05/14/ La Universitat de Lleida és pionera a Catalunya en la implantació de la formació en alternança. imatge19/04/14/ José Serrano, del grup de recerca Nutren-Nutrigenòmica de la UdL ens parla de l'estèvia imatge17/04/14/ Recerca sobre la capacitat cognitiva i la impulsivitat humana. Entrevista a Anton Aluja, catedràtic de l'Àrea de Personalitat, Avaluació i Tractament Psicològic de la UdL imatge29/03/14/ Entrevista a Jaume Puy, Josep Galceran i Carlos Rey-Castro, del grup de recerca sobre Fisicoquímica ambiental imatge17/03/14/ L'antropòleg de la UdL Carles Salazar parla del seu llibre "Antropología de las creencias: Religión, Simbolismo e Irracionalidad" imatge11/02/14/ Entrevista a Anton Aluja, catedràtic de l'Àrea de Personalitat, Avaluació i Tractament Psicològic de la UdL imatge20/01/14/ L'Àrea Metabolòmica de l'IRB Lleida. Entrevista a Manel Portero i Mariona Jové, de l'Institut de Recerca Biomèdica de Lleida Lleida imatge19/12/13/ L'IRIS és un institut d'investigació de la UdL que aplega dotze grups de recerca en l'àmbit de les Humanitats i les Ciències Socials imatge04/12/13/ Tomàs Pallejà ens parla de HeadMouse i VirtualKeyboard, solucions dirigides a persones amb mobilitat reduïda imatge23/11/13/ Lleida, potència en producció i recerca sobre el porc. Taula rodona amb els professors de l'ETSEA Joan Estany, Lorenzo Fraile i Gerardo Blanco imatge19/11/13/ Projecte Agrochepack de gestió de residus d'envasos i de complements agrícoles imatge11/11/13/ Es tracta d’un panís amb un alt contingut vitamínic adequat tant per al consum humà com per als animals imatge05/11/13/ La CMT estudia la literatura catalana contemporània usant les noves tecnologies per conservar i difondre el patrimoni cultural imatge05/10/13/ Agricultura de precisió: quan la tecnologia s'alia amb el pagès imatge23/11/13/ Tàrrega: reconstruir l'aiguat del 1874. Experts de la UdL alerten que una rubinada com la de Santa Tecla podria tornar a produir-se a l'Ondara imatge21/06/13/ Entrevista al vicerector de Recerca de la Universitat de Lleida, Jaume Puy imatge03/06/13/ Panís transgènic per evitar pinsos amb additius. La investigació pretén evitar la utilització de pinsos amb additius per alimentar a les gallines imatge28/05/13/ Aigua, sol i sòl, la riquesa natural de Lleida. Entrevista a Josep Maria Villar, Ramon Batalla i Ignasi Rosell, del departament de Medi Natural i Ciències del Sòl de l’ETSEA imatge23/05/13/ Entrevista a Albert Sorribas, vicerector de Política Científica i Tecnològica de la Universitat de Lleida imatgeL15/05/13/ a UdL coordina una recerca internacional sobre el 15-M. L’estudi, anomenat GENIND ha de respondre a preguntes com què tenen en aquests moviments imatge17/04/13/ Les males herbes, l'enemic silenciós dels cultius. Debat amb membres del grup de recerca de Malherbologia i Ecologia Vegetal imatge16/04/13/ Quins són els projectes més destacats de la Unitat de focs forestals de la UdL? imatge11/04/13/ El vídeo sense barreres com a suport per la docència en l'educació superior imatge05/03/13/ Agrònoms, innovació al servei de l'alimentació. Innovació per aconseguir aliments de més qualitat, segurs, saludables i atractius pel consumidor imatge01/03/13/ Consum de drogues entre universitaris. Estudi dels professors de la Facultat de Medicina de la UdL, Francesc Abella i Àngel Pedra imatge11/02/13/ Entrevista al professor i ex-degà de Medicina, Joan Ribera imatge08/02/13/ Biotecnologia contra la sida. Projectes del Grup de Recerca en Biotecnologia Vegetal Aplicada imatge12/12/12/ Detecció precoç del càncer de mama. Càlculs matemàtics per a la detecció precoç del càncer de mama imatge05/12/12/ Entrevista a M.Ángeles Calero. Un estudi de la UdL detecta manca de consciència i certa tolerància a la violència de gènere entre el seu alumnat imatge13/11/12/ El coneixement de la UdL a les empreses de Lleida. La transferència del coneixement universitari a les empreses de Lleida imatge06/11/12/ Purins: un impuls per al blat de moro. L'ETSEA estudia l'ús de purins als conreus, amb rendiments similars i més barat que amb adobs minerals imatge26/10/12/ Centre d'Estudis i Documentació de les Dones. El CEDD dóna suport a l'estudi, la docència i la recerca sobre temes de gènere imatge23/10/12/ Mestresclass: Carles Feixa. Què vol dir el terme 'generació @' que fem servir per anomenar els joves i adolescents de l'era digital imatge03/10/12/ Quins compostos de l'oli d'oliva verge i del raïm tenen més capacitat per prevenir patologies cardiovasculars imatgeE18/10/12/ El catedràtic d'ETSEA rep un premi Jaume Vicens Vives per l'excel·lència en la docència universitària imatge13/09/12/ Projecte pioner per prevenir malalties a través de la dieta i millorar alguns tractament imatge16/08/12/ Espectròmetre de masses. Joaquim Ros, del Servei de Proteòmica i Genòmica, ens explica les utilitats d’aquest aparell imatge13/06/12/ Entrevista a Reynald Pamplona. Les malalties derivades d'una mala alimentació són ja la primera causa de mortalitat imatge07/05/12/ El CAEM de la UdL identifica un Crist inèdit del pintor Sorolla imatge26/04/12/ La UdL recupera peces inèdites de Ricard Vinyes. Es van poder escoltar en l'últim concert de la dinovena Temporada Musical de la UdL imatge11/04/12/ El grup de recerca en males herbes estudia el paper de les formigues en el control de les males herbes imatge22/03/12/ Partitures que sonen 130 anys després. El Laboratori de Musicologia recupera partitures de Celestino Vila de Forns imatge21/03/12/ Proposta de reforma del règim electoral general. Compareixença de Jesús Burgueño, professor de la UdL, a la Comissió d'Afers Institucionals del Parlament imatge15/03/12/ Centre d'Art d'Època Moderna. El CAEM és un servei científic tècnic dedicat a l'anàlisi del patrimoni artístic  tardomedieval i modern imatge01/02/12/ Xarxes socials i seguretat a Internet. Entrevista a Carles Mateu, especialista en noves tecnologies i intel·ligència artificial imatge23/01/12/ Grup d'Investigació Prehistòrica. El GIP rep una beca RecerCaixa per a un projecte d'arqueologia experimental al jaciment ibèric de Verdú imatge19/01/12/ Laboratori d'Enginyeria Genètica. Quin treball i investigació duu a terme el laboratori d'enginyeria genètica de la UdL? imatge07/12/11/ Xiloteca de la UdL. Compta amb 700 tipus de fustes procedents de tots els continents imatge24/11/11/ Biotecnologia Vegetal Aplicada. Línies de recerca en enginyeria genètica del grup de Biotecnologia Vegetal Aplicada imatge24/11/11/ Presentació de l'estabulari de rosegadors / Serveis científico-tècnics de la UdL imatge17/11/11/ El Grup de Tecnologia dels Aliments de la UdL investiga un oli reforçat amb antioxidants imatge27/09/11/ Ratolí i teclat virtuals, Headmouse i Virtualkeyboard. Programari que facilita l'ús de l'ordinador a persones amb discapacitats imatge20/09/11/ Projecte HESTOR. Entrevista a Lluïsa Cabeza al voltant dels sistemes d'emmagatzematge i gestió de l'energia tèrmica natural imatge20/09/11/ Projecte AGROCHEPACK. Entrevista a Lluís Martín al voltant dels sistemes de gestió optimitzada de residus d'envasos fitosanitaris imatge08/06/11/ Males herbes resistents, males herbes en perill. Aplicació controlada de diversos herbicides a diferents males herbes imatge11/05/11/ Avaluació energètica de la construcció. Projecte pioner per avaluar l'eficiència energètica i dels sistemes de construcció imatge16/02/11/ Pedro Fraile i Roser Gort elaboren un estudi al voltant de la percepció de seguret a Lleida imatge15/02/11/ Entrevista a Manel Portero, professor de Fisiologia de la UdL i codirector de Nutren-Nutrigenomics imatge23/11/10/ Els immigrants gasten menys en medicaments. Així ho demostra un estudi de la Universitat de Lleida 09/11/10/ Headmouse i Virtualkeyboard. La UdL millora el ratolí i el teclat virtuals per a persones amb discapacitat motriu severa imatge26/10/10/ Biotecnologia vegetal aplicada. Investiguen propietats contra el càncer en les fulles de tabac imatge20/10/10/ La gestión de los bosques. Amb el catedràtic de Producció Vegetal i ciència Forestal de la UdL, Álvaro Aunós imatge15/09/10/ Tribus urbanes? Amb la participació del sociòleg de la UdL, Carles Feixa 02/09/10/ Com retardar l'envelliment amb una bona alimentació. Reynald Pamplona parla al 3/24 sobre nutrició i envelliment imatge25/08/10 / El programa El reportero de la historia (TVE) visita la Fortalesa ibèrica de Els Vilars imatge23/08/10 / El programa Sota terra (TV3) visita Els Vilars amb el Grup d'Investigació Prehistòrica de la UdL imatge07/05/10 / Menjar menys i bé, recepta per viure més anys. Investigadors de la UdL aconsegueixen retardar l'envelliment cel·lular imatge07/05/10 / Antropologia de les creences. Entrevista a Carles Salazar, antropòleg de la UdL imatge21/04/10 / El metge i professor de la UdL Jorge Soler parla de salut i immigració imatge10/02/10 / Un menú nutrigenòmic. David de Lorenzo, professor de Genètica Humana i Nutrigenòmica de la UdL imatgeLa Recerca a la UdL. La UdL aposta per un model d'universitat emprenedora, on tant la recerca bàsica com l'aplicada juguen un paper clau imatge09/07/09 / La UdL desenvolupa un teclat virtual per a persones amb discapacitat. L'aplicació permet l'escriptura de textos en cinc idiomes imatge21/10/09 / Alts nivells de contaminació al Segre. Un estudi de la UdL detecta alts nivells de contaminació en alguns trams imatge01/09/09 / Nou sistema d'energia solar. La UdL patenta un sistema que incrementa l'efectivitat de les plaques solars imatge09/06/09 / L'Atles de la nova ruralitat descriu la nova realitat a les zones rurals catalanes i trenca tòpics imatge28/04/09 / El Centre d'Art de la UdL utilitza les tecnologies més modernes per autentificar pintures i escultures imatge02/04/09 / Sistema solar integrat en facanes i cobertes d'edificis. Investigadors de la UdL patenten un mòdul solar de concentració que s'integra en facanes imatge20/10/08 / Aconseguir que els sucs no perdin qualitats. La UdL és al capdavant mundial d'una investigació alimentària imatge2008 / La UdL coordina l'informe del CADS sobre la gestió dels purins imatge17/01/08/ 'Ratolí' virtual per a persones discapacitades. imatge2007 / Satèl·lits i agricultura de precisió. Els sistemes d'informació per satèl·lit ajuden a regular processos agrícoles imatgeEntrevista a Manuel Portero, Director de Nutren-Nutrigenomics imatgeGREA / Tecnologia per uns edificis més sostenibles. Entrevista a Xavier Potau, promotor de GREA Innovació Concurrent imatge03/04/07 / Atacama: vida en el lloc més sec del planeta. Investigadors de la UdL troben microorganismes en llocs on la falta d'aigua i la salinitat ho feien impensable imatge30/05/05/ La senyora de les muntanyes. Joan López explica la importància de la, una dona que va viure fa 3.500 anys
   Darrera modificació:
Error: Embedded data could not be displayed.