Comissions delegades del Consell de Govern

 Descarregar Pdf


1. Comissio Permanent
2. Comissió de Recerca
3. Comissió del PAS
4. Comissió Econòmica
5. Comissió d'Ordenació Acadèmica
6. Comissió d'Afers Estudiantils


Comissió Permanent (art. 12 del Reglament del Consell de Govern)

President/a:
Sr. Roberto Fernández Díaz, Rector
Secretari/a: Secretària General
Sra. M. Teresa Areces Piñol
El/la Gerent
Sr. Josep M. Sentís
Membre designat pel Rector
Sr. Albert Sorribas Tello, Vicerector de Política Científica i Tecnològica
1 representant dels degans/es directors/es de centre
Sr. José N. Pastor Saénz
1 representant dels directors/es de Departament
Sr. José Salvador Turégano
1 representant del personal acadèmic claustral
Sra. Adoración Padial Albas
3 representants de l’estudiantat
Sr. Pol López Adell
Sr. Dídac Montero Sales
Sra. Judit Vilalta Alegre
1 representant del PAS
Sr. Carles Puig-gros Guitart
1 representant del Consell Social
Rosa Eritja Casadellà

Comissió de Recerca (art. 103 dels Estatuts de la UdL)

President/a: Vicerector/a de Recerca
Sr. Jaume Puy Llorens
Fins a 8 membres del Personal Acadèmic doctorat dels diferents centres de la UdL
Sr. Antonio de P. Passola Tejedor, Fac. de Lletres
Sr. Carles Alsinet Mora, Fac. d'Educació, Psicologia i Treball Social
Sra. Carmen Nogareda Burch, ETSEA
Sra. Mercedes Serrano Masip, Fac. de Dret, Economia i Turisme
Sr. Francesc Solsona Tehas, EPS
Sr. Jesús Pemán García, ETSEA
Sr. Joan Viñas Salas, Fac. de Medicina
Sra. Montserrat Gea Sánchez, Fac. d'Infermeria i Fisioteràpia
1 representant de l’estudiantat de doctorat
Vacant
1 representant del PAS
Sr. Josep M. Romero Gómez

Comissió de PAS (art. 156 dels Estatuts de la UdL)

President/a: Secretària General
Sra. M. Teresa Areces Piñol
El/la Gerent
Sr. Josep M. Sentís Suñé
1 Degà/na o Director/a de centre
Sr. Joan Blanco Blanco
1 Director/a de Departament
Sr. Jordi Voltas Velasco
4 representants del PAS
Sra. Mònica Giron Farré (PAS funcionari)
Sra. Teresa Parache Maurin (PAS funcionari)
Sr. Ricard Vicente Martínez (PAS Laboral)
Sr. Carles Puig-gros Guitart (PAS laboral)
1 representant de l’estudiantat
Tatiana Figueres Bravo

Comissió Econòmica (art. 175 dels Estatuts de la UdL)

President/a: Rector
Sr. Roberto Fernández Díaz
El/la Gerent
Sr. Josep M. Sentís Suñé
2 Degans/es o Director/es de centre
Sra. Rosa M. Soler Tatché
Sr. Francisco Giné de Sola
2 Directors/es de Departament
Sr. Pedro Fraile Pérez de Mendiguren
Sr. Rafael Allepuz Capdevila
1 membre electe del personal acadèmic
Sra. Yolanda Montegut Salla
2 representants de l’estudiantat
Sr. Dídac Montero Sales
Sr. Jordi Sempere Serra
1 representant del PAS
Sr. Carles Puig-gros Guitart


Comissió d’Ordenació Acadèmica (art. 10 del Reglament del Consell de Govern)

President/a: Vicerector/a de Docència
Sr. Francisco García Pascual
Vocal:
Sra. Maria Nieves Vila Rubio, Vicerectora d'Estudiants
7 representants del personal acadèmic dels diferents centres de la UdL:
Sra. Montserrat Casanovas Català, Fac. d'Educació, Psicologia, Treball Social
Sra. M. José Puyalto Franco, Fac. Dret, Economia i Turisme
Sr. José Narciso Pastor Sáenz, ETSEA
Sr. Joan Blanco Blanco, Fac. d' Infermeria i Fisioteràpia
Sr. Enric Herrero Perpiñán, Fac. de Medicina
Sr. Francisco Jose Giné de Sola, E. Politècnica Superior
Sra. M. Carme Figuerola Cabrol, Fac. de Lletres
7 representants de l’estudiantat dels diferents centres de la UdL
Sr. Eudald Ibars Pontí, Fac. de Dret, Economia i Turisme
Sr. Jordi Sempere Serra, Fac. de Medicina
Sra. Laia Esqué Vidal, Fac. d'Infermeria i Fisioteràpia
Sr. Pol López Adell, Fac. de  LLetres
Sra. Sara El Harrak Bennouna, Escola Politècnica Superior
Sra. Judit Vialta Alegre, Fac. d'Educació, Psicologia i Treball Social
Sr. Dídac Montero Sales, Fac. de Dret, Economia i Turisme


 

Comissió d’Afers Estudiantils (art. 10 del Reglament del Consell de Govern)

President/a: Vicerector/a d'Estudiants
Sra. Maria Nieves Vila Rubio
Secretari/a: Vicerector/a d’Activitats Culturals i Projecció Universitària
Sr. Joan Biscarri Gassió
Representants del personal acadèmic
Sr. Jesús Avilla Hernández, Vicerector de Campus.
Sra. Montserrat Casanovas Català, Departament de Didàctiques Específiques
Sra. M. Dolores Gónzález Martínez, Departament de Filologia Clàssica, Francesa i Hispànica
Sr. Joan Blanco Blanco, Facultat d'Infermeria i Fisioteràpia
Representants de l’estudiantat :
Sr. Jordi Peña Lueza
Sra. Tatiana Figueres Bravo
Sr. Roger Brufau Vilella
Representant del PAS
Sra. Mònica Giron Farré

 

 

print enrera pujar

   Darrera modificació: