ESTUDIS DE GRAU

NOMBRE DE CRÈDITS A MATRICULAR I RENDIMENT ACADÈMIC

MÍNIM de crèdits a matricular

Estudiants de primer curs de nou accés

Els estudiants de nou ingrés a través del procés de preinscripció que es matriculin per primera vegada al primer curs:

 • Estudiants a temps complet: mínim 60 crèdits (*)
 • Estudiants a temps parcial: mínim 12 crèdits
 • Estudiants d'un itinerari curricular conjunt de dos graus (doble titulació): tot el primer curs

(*) Els estudiants a temps complet que convalidin crèdits de Cicles Formatius de Grau Superior o que reconeguin crèdits no estan obligats a matricular el mínim de 60  crèdits, però sí que hauran de matricular tots els crèdits de primer curs que no hagin convalidat o reconegut.

Estudiants d'altres cursos

 • Estudiants de grau a temps complet: 24 crèdits
 • Estudiants de grau a temps parcial: 12 crèdits
 • Estudiants d'itineraris curriculars conjunts de dos graus (doble titulació): 42 crèdits

Aquests mínims de crèdits no s'aplicaran quan el nombre de crèdits per finalitzar els estudis sigui inferior.

MÀXIM de crèdits a matricular

 • Estudiants de grau a temps complet: màxim de 75 crèdits anuals (dels quals els matriculats per primera vegada no poden superar els 66 crèdits)
 • Estudiants de grau a temps parcial: 42 crèdits
 • Estudiants d'initeraris curriculars conjunts de dos graus (doble titulació): 87 crèdits

RENDIMENT ACADÈMIC

Primer any de matrícula

El primer any acadèmic en una titulació cal superar, al menys, el nombre de crèdits que s'indica a continuació:

 • Estudiants a temps complet: mínim de 12 crèdits entre assignatures de formació bàsica i obligatòria
 • Estudiants a temps parcial: mínim de 6 crèdits entre assignatures de formació bàsica i obligatòria
 • Estudiants de doble titulació de grau: mínim de 18 crèdits entre assignatures de formació bàsica i obligatòria

Segon any de matrícula

Al finalitzar el segon any de matrícula cal haver superat el nombre de crèdits que s'indica a continuació:

 • Estudiants a temps complet: mínim de 36 crèdits entre assignatures de formació bàsica i obligatòria
 • Estudiants a temps parcial: mínim de 18 crèdits entre assignatures de formació bàsica i obligatòria
 • Estudiants de doble titulació de grau: mínim de 42 crèdits entre assignatures de formació bàsica i obligatòria

Tercer any de matrícula

Al finalitzar el tercer any de matrícula cal haver superat el nombre de crèdits que s'indica a continuació:

 • Estudiants a temps complet: mínim de 60 crèdits entre assignatures de formació bàsica i obligatòria
 • Estudiants a temps parcial: mínim de 36 crèdits entre assignatures de formació bàsica i obligatòria
 • Estudiants de doble titulació de grau: mínim de 72 crèdits entre assignatures de formació bàsica i obligatòria

PERMANÈNCIA

Nombre màxim d'anys de permanència en els estudis de grau:

 • Estudiants a temps complet: el doble d'anys que consten en el pla d'estudis
 • Estudiants a temps parcial: el triple d'anys que consten en el pla d'estudis
 • Estudiants de doble titulació de grau: el doble dels anys que consten en l'itinerari curricular conjunt

Permanència per assignatura:

TRES cursos acadèmics

La qualificació de "no presentat" en l'acta d'avaluació d'una assignatura no es té en compte a l'efecte del còmput dels tres anys.

   Darrera modificació:

ESTUDIS DE MÀSTER

NOMBRE DE CRÈDITS A MATRICULAR I RENDIMENT ACADÈMIC

MÍNIM de crèdits a matricular

Estudiants de primer curs de nou accés

 • Estudiants de màster a temps complet i dobles màsters: mínim de 60 crèdits
 • Estudiants de màster a temps parcial: mínim de 12 crèdits

Estudiants de segon curs

 • Estudiants de màster a temps complet i dobles màsters: mínim de 24 crèdits
 • Estudiants de màster a temps parcial: 12 crèdits

Aquests mínims de crèdits no s'aplicaran quan el nombre de crèdits per finalitzar els estudis sigui inferior.

MÀXIM de crèdits a matricular

Nombre MÀXIM de crèdits

 • Estudiants de màster a temps complet i dobles màsters: màxim de 82 crèdits anuals
 • Estudiants de màster a temps parcial: 42 crèdits

RENDIMENT ACADÈMIC

El primer any de matrícula, cal superar una tercera part dels crèdits matriculats.

PERMANÈNCIA

Nombre màxim d'anys de permanència en els estudis de màster:

 • Estudiants a temps complet i dobles màsters: el doble d'anys que consten en el pla d'estudis o itinerari curricular conjunt
 • Estudiants a temps parcial: el triple d'anys que consten en el pla d'estudis

Permanència per assignatura

TRES cursos acadèmics

La qualificació de "no presentat" en l'acta d'avaluació d'una assignatura no es té en compte a l'efecte del còmput dels tres anys.

   Darrera modificació: