Acreditació de caràcter econòmic a l'efecte de formalitzar la matrícula universitària com a becari o becària condicional i acreditació del tram de renda familiar i la beca equitat el curs acadèmic 2018-2019 (EQUI-MATRC)

Per al curs acadèmic 2018-2019 s’ha implementat un únic formulari per a sol·licitar l’Acreditació de caràcter econòmic (MATRC), per matricular-se com a becari/ària condicional, i l’Acreditació del tram de renda familiar i la beca Equitat (EQUITAT), per tant, emplenat un únic formulari sol·licitareu:

- Procediment MATRC: Acreditació de caràcter econòmic a l’efecte exclusiu de formalitzar la matrícula sense el pagament previ dels preus públics dels serveis acadèmics per al curs 2018-2019. És a dir, en cas d’obtenir una Acreditació positiva l’estudiant es podrà matricular amb la condició de becari/ària condicional, si compleix la resta de condicions que estableix la seva universitat. L'obtenció de l'acreditació no comporta el dret a la beca de caràcter general que convoca el ministeri competent i està condicionada a la seva sol·licitud i al compliment del que prevegi la convocatòria.

- Procediment EQUITAT: Acreditació d'un tram de renda familiar, per una banda, i de la beca EQUITAT per a la minoració dels preus públics dels crèdits ordinaris per al curs 2018-2019, per l'altra. Això implica que aquest procediment tindrà dos resultats;

  • l'acreditació del tram de renda familiar, de caràcter informatiu, i
  • la beca Equitat, que implica la minoració del preu públic dels crèdits matriculats per primera vegada, si s'escau.

IMPORTANT: Si tens un tram 1 de beca EQUITAT s'ha de sol·licitar obligatòriament beca General del Ministeri.

Recordeu que cada procediment té els seus requisits propis i, per tant, es generaran dues respostes que es podran descarregar des del portal de Tràmits de la Generalitat de Catalunya.

 

Que cal fer per matricular-se com a becari/a condicional:

  • Si no has estat becari/ària Ministeri el curs 2017-18, has de sol·licitar l’acreditació econòmica a l’AGAUR d’acord amb el següent procediment:

Procediment acreditació  (EQUI-MATRC)

Termini: del 5 de juliol al 15 d’octubre de 2018.

Sol·licitud electrònica: podeu realitzar la sol·licitud a tràmits gencat.

Resolució i notificació: L’AGAUR emetrà una acreditació, en un termini màxim de 10 dies a partir de la presentació de la sol·licitud i us informarà a través d'un SMS. La podreu descarregar mirant l'estat de les vostres gestions

Si s’acredita el compliment dels requisits econòmics, has de presentar l’acreditació, en la secretaria del centre, abans d’automatricular-te.

  • Si has estat becari/ària del Ministeri el curs 2017-18 a Catalunya, podràs aplicar-te el descompte directament a la matrícula. Si has estat becari/ària Ministeri del curs 2017-18 d’una altra comunitat autònoma, ho hauràs d’acreditar presentant la credencial de becari Ministeri.

A més a més es validaran els requisits acadèmics, automàticament, en el moment de formalitzar la matrícula.

IMPORTANT

L’acreditació no comporta el dret a la beca de caràcter GENERAL, que convoca el Ministeri, que quedarà condicionada a la formalització de la sol·licitud i al compliment del que prevegi la convocatòria corresponent.

 

   Darrera modificació: