Recollida del títol oficial

 Descarregar pdf

Comunicació a l’estudiant

La secretaria del centre us comunicarà que ja té el vostre títol i quan podeu passar a recollir-lo.

És molt important que en l’imprès de sol·licitud del títol hi consti una adreça on us puguin localitzar un cop hàgiu finalitzat els vostres estudis, i que comuniqueu qualsevol canvi posterior a la mateixa secretaria.

Segons la legislació vigent, el títol, un cop expedit, ha de ser retirat personalment per la persona interessada,  presentant el corresponent document acreditatiu (DNI si teniu nacionalitat espanyola; carta d’identitat si la vostra nacionalitat és d’un país de la UE o passaport si la vostra nacionalitat és d’un país no pertanyent a la UE).

En cas que no pugueu recollir el títol personalment, podeu autoritzar una altra persona, sempre mitjançant poder notarial, perquè el retiri en nom seu.


Lloc de recollida

El títol s’ha de recollir sempre a la secretaria del centre on heu cursat els estudis. En cas que no pugueu recollir-lo personalment, el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte ens autoritza a enviar-vos-el a las delegaciones y subdelegaciones del Gobierno de España de les capitals de província més properes al vostre lloc de residència.

Si residiu a l’estranger també us el podem enviar a l’Ambaixa o Consolat més proper al vostre domicili.

En ambdós casos heu de fer una sol·licitud adreçada al rector i signada originalment (no s'acceptaran fotocòpies o còpies escanejades) i no us oblideu de signar-la per tal de poder registrar-la. Aquesta sol·licitud l’heu de trametre, per correu postal, a l’adreça següent:
 
Universitat de Lleida
Secció de Títols
Plaça Víctor Siurana, 1
25003 Lleida
 
El Consell Social de la Universitat de Lleida estableix d'acord amb el Decret 268/2016, de 5 de juliol, pel qual es fixen els preus dels serveis acadèmics a les universitats públiques de Catalunya que el cost d'enviament dels títols universitaris als estudiants que ho sol·licitin, és el següent:
 

Espanya i Europa:   20 €

Resta del món: 25€

Per efectuar el pagament d'aquesta taxa ho podeu fer mitjançant aquest enllaç

 

 

   Darrera modificació:

Recollida del títol oficial

 Descarregar pdf

Comunicació a l’estudiant

La secretaria del centre us comunicarà que ja té el vostre títol i quan podeu passar a recollir-lo.

És molt important que en l’imprès de sol·licitud del títol hi consti una adreça on us puguin localitzar un cop hàgiu finalitzat els vostres estudis, i que comuniqueu qualsevol canvi posterior a la mateixa secretaria.

Segons la legislació vigent, el títol, un cop expedit, ha de ser retirat personalment per la persona interessada,  presentant el corresponent document acreditatiu (DNI si teniu nacionalitat espanyola; carta d’identitat si la vostra nacionalitat és d’un país de la UE o passaport si la vostra nacionalitat és d’un país no pertanyent a la UE).

En cas que no pugueu recollir el títol personalment, podeu autoritzar una altra persona, sempre mitjançant poder notarial, perquè el retiri en nom seu.


Lloc de recollida

El títol s’ha de recollir sempre a la secretaria del centre on heu cursat els estudis. En cas que no pugueu recollir-lo personalment, el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte ens autoritza a enviar-vos-el a las delegaciones y subdelegaciones del Gobierno de España de les capitals de província més properes al vostre lloc de residència.

Si residiu a l’estranger també us el podem enviar a l’Ambaixa o Consolat més proper al vostre domicili.

En ambdós casos heu de fer una sol·licitud adreçada al rector i signada originalment (no s'acceptaran fotocòpies o còpies escanejades) i no us oblideu de signar-la per tal de poder registrar-la. Aquesta sol·licitud l’heu de trametre, per correu postal, a l’adreça següent:
 
Universitat de Lleida
Secció de Títols
Plaça Víctor Siurana, 1
25003 Lleida
 
El Consell Social de la Universitat de Lleida estableix d'acord amb el Decret 268/2016, de 5 de juliol, pel qual es fixen els preus dels serveis acadèmics a les universitats públiques de Catalunya que el cost d'enviament dels títols universitaris als estudiants que ho sol·licitin, és el següent:
 

Espanya i Europa:   20 €

Resta del món: 25€

Per efectuar el pagament d'aquesta taxa ho podeu fer mitjançant aquest enllaç

 

 

   Darrera modificació: