Memòria d'activitats de l'ASIC

 Descarregar Pdf

Memòria d'activitats del curs 2016/2017

(Es pot descarregar en PDF visitant aquest enllaç)

La missió de l’ASIC és dissenyar, planificar, gestionar, administrar i assegurar les infraestructures i serveis basats en TIC i prestats a la comunitat universitària en els àmbits de la docència, la recerca i la gestió administrativa, així com directament a les persones.

SERVEIS

L’ASIC ofereix serveis de:

 • Anàlisi de les necessitats TIC i proposta de solucions
 • Disseny i implementació de les solucions
 • Posta en marxa i operació de les solucions
 • Servei i suport als usuaris


La demanda de solucions TIC està centralitzada, i qualsevol membre de la comunitat universitària pot sol·licitar projectes, sempre que compti amb l’aval d’un membre del consell de direcció, mitjançant la web de l’ASIC:


El suport als usuaris està també centralitzat i qualsevol membre de la comunitat universitària hi pot
accedir mitjançant el campus virtual:

 • http://cv.udl.cat anant a “Intranet->Suport a l’usuari”

 


AULES I SALES D’USUARI D’INFORMÀTICA


La UdL posa a disposició de l’estudiantat sales d’usuaris dotades amb equipament informàtic en els diferents centres universitaris. Les sales d’usuaris disposen d’ordinadors amb programes d’ús general i específics dels ensenyaments dels centres.

 

UBICACIÓ DE LES AULES D’INFORMÀTICA

 

CAMPUS DE RECTORAT


 


FACULTAT DE LLETRES:
 • Sala d’usuaris (3.49b)
 • Aula d’informàtica (3.49a)
 • Aula d’informàtica (3.48)

CAMPUS DE L’ETSEA


 

 • Sala d’usuaris (1.01.2), Edifici A
 • Aula d’informàtica 1 (1.01.1), Edifici A
 • Aula d’informàtica 1.12, Edifici A
 • Aula d’informàtica 3.1 (4.1.02.1)
 • Aula d’informàtica 3.2 (4.1.02.2)

CAMPUS DE CAPPONTESCOLA POLITÈCNICA SUPERIOR:
 • Laboratori L2 (3.04)
 • Laboratori L3 (3.05)
 • Laboratori L4 i Sala d’usuaris (0.08)
 • Laboratori L5 (-1.01)
 • Aula Alcatel (1.02)

FACULTAT DE DRET I ECONOMIA:
 • Aula Aranzadi i Sala d’usuaris (0.37)
 • Aula d’informàtica i Sala d’usuaris (0.38)
 • Aula de borsa (1.29)

EDIfiCI POLIVALENT:
 • Aula d’informàtica FDE (1.01)
 • Aula d’usuaris (1.02)
 • Aula de programari lliure (1.04)
 • Aula d’informàtica (1.08)
 • Aula d’informàtica EPS (1.09)
 • Aula ICE (3.08)

CENTRE DE CULTURES I COOPERACIÓ TRANSFRONTERERA:

 • Sala d’usuaris. Programari Lliure. Aula multimèdia (0.01)

FACULTAT DE CIÈNCIES DE L’EDUCACIÓ:
 • Aula d’informàtica (2.04)
 • Sala d’usuaris 2.03
 • Aula 2.05 (audiovisual)
 • Aula 2.06; Sala d’usuaris
 • Aula 3.08 (fonètica)

CAMPUS DE CIÈNCIES DE LA SALUT


 

FACULTAT D’INFERMERIA:
 • Aula/Sala d’usuaris Ciències de la Salut (-1.02)
 • Aula/Sala d’usuaris Ciències de la Salut (-1.04)

FACULTAT DE MEDICINA:
 • Aula/Sala d’usuaris Unitat Docent Hospital Arnau (1.01)
 • Aula Gran Unitat Docent Hospital Arnau (2.07)
 • Aula Petita Unitat Docent Hospital Arnau (2.06)
 • Sala d’usuaris Unitat Docent Hospital Arnau (2.07)

 

OBJECTIUS DE L’ASIC PER AL CURS 2016/2017


Durant el curs acadèmic 2016/2017 l’ASIC ha treballat en dos grans línies:


IMPLANTACIÓ D’UN NOU SISTEMA DE GESTIÓ


 

A partir del curs 2015/2016 es va començar a implantar a la UdL un nou sistema de govern de les TIC i a l’ASIC un nou sistema de gestió. Els objectius son:

 • Establir una visió de servei i de valor afegit, amb la missió d’oferir més serveis i de més qualitat
 • Millorar l’eficiència i l’eficàcia
 • Augmentar la transparència


Durant el curs 2016-2017 s’han fet les següents accions en aquesta línia:

 

CREACIÓ DEL COMITÈ DE GOVERN DE LES TIC DE LA UDL

Format per:

 • Gerent
 • Vicerector de Campus
 • Adjunta TIC al vicerector de campus
 • Direcció d’Infraestructures i Tecnologia
 • Direcció de l’ASIC


Aquest comitè té com a objectiu principal la presa de decisions sobre quins serveis TIC s’han d’oferir a la UdL, avaluar la satisfacció amb els serveis oferts i gestionar la demanda de nous serveis.

 

CREACIÓ I IMPLANTACIÓ DEL PROCÉS DE GESTIÓ DE LA DEMANDA DE PROJECTES TIC


El mes de Gener de 2017 s’ha aprovat un procés de gestió de la demanda de projectes TIC que ha de
permetre:

 • Millorar l’eficiència en l’ús dels recursos disponibles, destinant els mateixos als projectes que poden aportar més beneficis a la UdL.
 • Augmentar l’èxit en la realització de projectes TIC.
 • Sistematitzar i fer transparent la seva priorització.
 • Millorar la planificació i seguiment.


Durant el curs 2016/2017 s’han presentat 10 sol·licituds de projecte, que han estat prioritzats i els aprovats han estat inclosos a la planificació semestral.


CREACIÓ D’UN CATÀLEG DE SERVEIS TIC


Durant el curs 2016/2017 s’ha començat a treballar en la elaboració d’un catàleg de serveis TIC, amb l’objectiu de:

 • Establir clarament quins serveis ofereix l’ASIC i les condicions en que ho fa.
 • Facilitar la sol·licitud de serveis i la gestió de les incidències.
 • Facilitar el seguiment i millora


Inicialment s’han identificat 115 serveis, que s’agruparan en un màxim de 50 i s’estructuraran en quatre
línies de servei:

 • Serveis TIC de suport a la docència
 • Serveis TIC de suport a la recerca
 • Serveis TIC de suport a la gestió
 • Serveis TIC de suport a les persones

 

IMPLANTACIÓ DE NOUS SERVEIS I MILLORA DELS JA OFERTSEls nous serveis o millores implementades durant el curs 2016/2017 han estat, per línies de servei:

 

SERVEIS TIC DE SUPORT A LA DOCÈNCIA

 • Implantació d’un servei de detecció de plagi al campus virtual.
 • Actualització del campus virtual a la darrera versió de Sakai, basada en un disseny responsiu adaptat a dispositius mòbils.
 • Creació d’un nou sistema de provisió de persones en espais massius al campus virtual.


SERVEIS TIC DE SUPORT A LA GESTIÓ

 • Gestió acadèmica i docent
  • Implantació de l’automatrícula assistida a tots els centres de la UdL.
  • Integració de la matrícula de l’Institut de Llengües a l’aplicació corporativa
  • Implantació del mòdul de gestió del doctorat a l’aplicació corporativa.
  • Implantació del portal de gestió de practiques i borsa de treball.
  • Implantació d’una solució d’emissió instantània de la Targeta Universitària.
  • Implantació d’un escriptori virtual per a la signatura electrònica d’actes acadèmiques.
  • Implantació d’un model de dades de la UdL per a integrar les dades de PDI.
  • S’han gestionat 13126 matrícules i 4330 sol·licituds de beca.
 • Gestió de la recerca:
  • Participació en el projecte d’evolució del sistema de gestió de la recerca GREC.
  • Gestió de noves peticions de dades i càrregues al portal de la recerca.
 • Gestió econòmica:
  • Implantació de la nova versió de DAEF en entorn web.
  • Implantació d’un portal Business-to-Business orientat a proveïdors i clients de la UdL.
  • Implantació d’una solució de comptabilització automatitzada de les nòmines.
  • Implantació d’un model de costos total per a la UdL.
  • Implantació de la facturació dels consums d’equips multi-funcionals.
  • S’han gestionat 44.673 justificants de despesa, 43.004 documents comptables, 820.940 apunts comptables, 12.627 referències de taxes i activitats, així com les dades de 52.753 tercers.
 • Biblioteques:
  • Posada en marxa de noves sales de treball col·laboratiu.
  • Posada en marxa i desplegament del nou sistema d’impressió per a alumnes.
  • Substitució i actualització a Windows 10 de tots els PCs d’atenció al públic.
  • Implantació de la web mòbil.
  • Implementació de la tecnologia RFID a la biblioteca de Lletres.
 • Administració electrònica:
  • Implantació del sistema de clau 24 hores a la seu electrònica.
  • Implantació de la sol·licitud i notificació de l’avaluació docent autonòmica del PDI.
  • Implantació del sistema d’instància habilitada a la seu electrònica.
  • Implantació del sistema de verificació de documents PDF signats a la seu electrònica.
  • Implantació del sistema d’interoperabilitat amb Via Oberta de l’Administració Oberta de Catalunya.
  • Implantació del sistema de notificació automatitzada a la seu electrònica.
  • Implantació dels tràmits de signatura electrònica al tramitador electrònic.
  • Implantació d’un escriptori virtual per a la signatura de documentació electrònica.
 • Web institucional
  • Implantació d’un mòdul de gestió de mediateca.
  • Implantació d’un mòdul de gestió de newsletters.
  • S’han realitzat 3 cursos de formació per a la gestió de continguts
  • S’han creat 6 webs de noves titulacions.
  • S’han creat 28 webs de departaments, àrees, grups de recerca o altres.

 

SERVEIS TIC DE SUPORT A LES PERSONES

 • Xarxa sense fils:
  • Millora del servei amb instal·lació de punts d'accés en ubicacions d’alta concentració d’usuaris.
 • Xarxa informàtica:
  • Actualització de la infraestructura d’emmagatzemament.
  • Millora del sistema de còpia de seguretat.
  • Implantació d’un sistema SIEM per augmentar la seguretat.
  • Implantació d’un sistema de detecció i mitigació d’atacs de denegació de servei.
  • Actualització i millora dels tallafocs perimetrals de la UdL.
  • Dotació de xarxa als edificis de Biomedicina 2 i interconnexió amb la xarxa de l’ICS.
  • Dotació de connectivitat amb el nou CPD consorciat del CSUC.
 • Autenticació centralitzada:
  • Implantació de la connexió amb la federació UNFICAT de les universitats catalanes.
 • Gestió de credencials d’usuari:
  • Implantació d’una nova utilitat per a recuperar el nom d’usuari i/o la clau d’usuari mitjançant una adreça externa de correu electrònic.
  • Implantació d’una nova versió millorada del sistema d’activació dels comptes
   d’alumnes.
   Darrera modificació: