Signatura del Protocol general d'actuacions de col·laboració entre la UdL i el Deganat dels Registradors de la Propietat i Mercantils de Catalunya

Informació de l'esdeveniment
Lloc:
Despatx del rector, 2n pis / Rectorat
Inici:
 | 

Signatura del Protocol general d'actuacions de col·laboració entre la Universitat de Lleida i el Deganat dels Registradors de la Propietat i Mercantils de Catalunya. Firmen: Jaume Puy (rector) i Vicente José García-Hinojal (degà autonòmic dels registradors).