Oficina de Premsa

 Descarregar Pdf

L'Oficina de Premsa de la Universitat de Lleida és l'encarregada de difondre als mitjans de comunicació les activitats de la institució de caràcter institucional, docent, investigador o cultural, entre d'altres.

Integrada al Gabinet de Rectorat, també assessora la comunitat universitària en temes de comunicació i difusió. Té com una de les seues raons de ser fer de pont entre els mitjans de comunicació i la UdL, amb la finalitat que la societat conegui el que fem a la Universitat.

 

Leo Badia Morera
Coordinadora tècnica

Edifici del Rectorat
Pl. de Víctor Siurana, 1
E-25003 Lleida

leo.badia@udl.cat

+34 973 70 21 24
+34 973 70 20 99

Natàlia Trias Barco
Tècnica redactora

Edifici del Rectorat
Pl. de Víctor Siurana, 1
E-25003 Lleida

natalia.trias@udl.cat

+34 973 70 21 92
+34 973 70 20 99


   Darrera modificació: