Facultat de Dret i Economia: Dret, Economia i Turisme

 Descarregar pdf


Àrea d'Estudi: Administració i Direcció d'empreses
Turisme
Dret
Coordinador/a: Eimys Ortiz
Correu:

fdet.international@udl.cat

 
Tel:

+34 973 70 32 46

 Web: 

https://www.fdet.udl.cat/ca/mobilitat/coordinador-a/

https://www.fdet.udl.cat/ca/mobilitat/normativa/

Adreça: Facultat de Dret, Economia i Turisme

c/ Jaume II, 73

E-25001 Lleida

Despatx 2.43

 

   Darrera modificació: