Personal d'Administració i Serveis

 Descarregar pdf

Estades de formació UdL

Convocatòria d'ajuts per a estades de docència i formació de personal de la UdL en institucions d'educació superior estrangeres.

Aquest programa d’ajuts té per finalitat promocionar activitats de mobilitat internacional relacionades amb la formació professional.

Convocatòria 2022/23.

TERMINIS:

Aquesta convocatòria es resoldrà en dos fases:

 • la primera estarà oberta fins al dia 15 de setembre de 2022 i correspon a les activitats de mobilitat previstes entre els mesos de setembre 2022 a gener 2023.
 • la segona estarà oberta des del 16 de setembre de 2022 fins al 15 de gener de 2023 i correspon a les activitats que s'han de fer entre els mesos de febrer a agost de 2023.

SOL·LICITUD:

Per accedir a la sol·licitud online, cliqueu en aquest enllaç.

 • Autenticació: Un cop us heu registrat, el correu electrònic i el password utilitzat en el registre, és el que us permet accedir a la sol·licitud (part esquerra de la pantalla). Per poder completar la sol·licitud correctament, seguiu les instruccions detallades.
 • Registre: Per a poder fer la sol·licitud us heu de registrar amb un nom d'usuari i contrasenya (part dreta de la pantalla). UTILITZEU EL CORREU INSTITUCIONAL. Recordeu aquestes dades perquè us permetran accedir a la vostra sol·licitud i fer-ne les modificacions. La sol·licitud es pot modificar tants cops com calgui, sempre i quan no s'hagi enviat. Un cop enviada, ja no es pot modificar, és definitiva.

DOCUMENTACIÓ A ADJUNTAR:

 • Informe favorable del cap orgànic que justifiqui la idoneïtat de l’estada envers les funcions pròpies del lloc de treball de la persona interessada, i la seva viabilitat atenent les necessitats del servei. (No hi ha cap model ni formulari, el cap ha de redactar l'informe).
 • Certificat de disponibilitat d'hores de formació expedit per la Secció de Formació i Ajuts Socials del Servei de Personal de la UdL.
 • Autorització de Gerència. Als efectes d'aquesta autorització, Gerència valorarà tant la proposta del programa com l'informe favorable del cap orgànic.
 • Pla de treball. Cumplimentat signat i escanejat: Plan de trabajo (bil. v.2019)

JUSTIFICACIÓ DE L'ESTADA:

Una vegada finalitzada l'activitat de mobilitat, el beneficiari de l'ajut haurà de lliurar a l'Oficina de Relacions Internacionals la documentació següent:

 • Certificat d'estada: Certificat assistència
 • Memòria que descrigui les activitats dutes a terme durant l'estada i l'aplicació o projecció d'aquestes activitats a la tasca de la UdL

Erasmus Formació

Informació detallada sobre:

 • Convocatòria
 • Durada
 • Sol·licitud
 • Termini
 • Ajut econòmic

a la pàgina web: Erasmus STT

Erasmus Formació (tercers països)

Informació detallada sobre la Convocatòria, oferta de places, requisits etc. al link:

Programa ERASMUS formació amb tercers països (Erasmus K107)

Erasmus Formació (Campus Iberus)

Stella for Staff

Programa de movilidad para personal de servicios

El programa de movilidad para personal de servicios Stella for Staff brinda la posibilidad de realizar movilidades profesionales e intercontinentales a estos trabajadores de las universidades socias del GCU y de CONAHEC. Una oportunidad de aprender cómo se trabaja en los diferentes departamentos de las universidades participantes en el programa y de vivir una experiencia multicultural, a través de estancias temporales en otras instituciones de Educación Superior de la red y de CONAHEC.

En 2002 el programa Stella for Staff nació como una iniciativa para ofrecer al personal administrativo las mismas oportunidades de las que disponían en ese momento los estudiantes y el personal administrativo. Desde ese año, el Grupo Compostela de Universidades lanza una convocatoria anual de becas para la realización de estancias profesionales en las universidades socias del GCU y de CONAHEC. Estas becas, cuya dotación es de 1.000 euros, están destinadas únicamente al personal de servicios de las universidades socias del GCU.

Informació: bit.ly/GCUStellaforStaff

 

CONVOCATÒRIA STELLA FOR STAFF 2021:

Debido a la pandemia global, este año el GCU brinda a las Universidades y participantes la posibilidad de trasladar la movilidad a la esfera virtual, con el objetivo de adaptar el programa a la actual situación sociosanitaria. Así, las universidades pueden presentar una oferta movilidad presencial o en línea. Como es habitual, habrá una única convocatoria y solo se admitirán movilidades intercontinentales.

La dotación de la convocatoria 2021 es de 18.000 €, que serán distribuidos a través de las becas individuales hasta agotar el presupuesto. Las becas destinadas a la movilidad presencial contarán con una dotación económica de 1.000 € cada una. Para la movilidad en línea serán de 300 € cada una.

Los formularios, tanto para enviar las ofertas como las solicitudes de beca, deberán cumplimentarse en línea y en inglés.

 • OFERTES PER REBRE MOBILITATS STELLA: Las universidades socias del GCU tienen hasta 4 de febrero de 2021 (12:00 PM GMT - mediodía) para presentar sus ofertas de movilidad. Formulari per les ofertes.

Programa DRAC

La Xarxa Vives és una associació d'universitats sense ànim de lucre que potencia les relacions entre les institucions universitàries de Catalunya, el País Valencià, les Illes Balears, Catalunya Nord i Andorra i també altres territoris amb vincles geogràfics, històrics, culturals i lingüístics comuns, per tal de crear un espai universitari que permeti coordinar la docència, la recerca i les activitats culturals i potencia la utilització i la normalització de la llengua pròpia.

Més informació a: www.vives.org

Programa gestionat pel Vicerectorat d'Activitats Culturals i Projecció Universitària

DRAC- PAS: ajuts destinats a la mobilitat del personal d'administració i serveis per realitzar estades en serveis, oficines o laboratoris iguals o similars al propi en les universitats de la XVU i per assistència i/o organització de jornades o reunions relacionades amb el lloc de treball de la XVU o de les universitats membres.

Convocatòria: és manté oberta al llarg de tot el curs acadèmic.

Les sol·licituds es podran presentar fins al 15 de gener, 15 de maig i el 15 de setembre

Més informació a:

Vicerectorat d'Activitats Culturals i Projecció Universitària

Edifici de Rectorat, despatx 2.51

973 702 083

http://www.udl.cat/ca/organs/vicerectors/vac/ijlv/

   Darrera modificació: