Energia

 Descarregar pdf

L'activitat diària de la Universitat comporta un important consum d’energia. Per assegurar una correcta gestió dels recursos energètics des de la unitat d'Infraestructures s'estan realitzant, de manera continuada, actuacions centrades en promoure l'eficiència i l'estalvi d'aquesta energia i emmarcades en els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) de l'Agenda 2030 de les Nacions Unides.

Consum energètic dels edificis de la Universitat

edificisLa unitat disposa d'un sistema de monitoratge energètic en els edificis de la Universitat que permet conèixer en detall els consums dels diferents edificis i d'aquesta manera prioritzar i implantar les mesures més adequades d'estalvi i d'eficiència energètica.

Podeu consultar les dades energètiques en el següent enllaç:

Instal·lacions fotovoltaiques

fvEl parc fotovoltaic de la UdL va entrar en funcionament el mes de novembre de 2010. Actualment té una potència total de 540kWp, dels quals 416kWp són en règim de prima i 124kWp en règim d'autoconsum. La superfície total de captació és de 3.884m2 distribuïda entre les cobertes de bona part dels edificis dels diferents campus.

Podeu consultar la producció i altres dades en el següent enllaç:

Certificacions energètiques d'edificis

cedulaLa certificació energètica qualifica energèticament un immoble calculant el consum anual d'energia necessari per satisfer la demanda energètica d'un edifici en condicions normals d'ocupació i funcionament.

L'escala de qualificació energètica són set lletres correlatives de la A (més eficient) a la G (menys eficient). A més, també s'aconsegueix informació sobre el consum d'energia anual (kWh/m2 any) i sobre les emissions de CO2 anuals (kgCO2/m2 any).

Podeu consultar les certificacions energètiques dels edificis de la UdL AQUÍ.

Informes

Subministraments energètics:

L'energia a la UdL. Juny 2019 (accés intranet)

Informe sobre la gestió del subministrament energètic de la UdL. Juliol 2018 (accés intranet)

Evolució del consum i la despesa energètica en la UdL l'any 2013 (accés intranet)

Informe sobre la subhasta electrònica per a la contractació del subministrament d'energia elèctrica de la UdL. Setembre 2010 (accés intranet)

Despesa en energia elèctrica a la UdL. Anàlisisi i propostres d'estalvi. Març 2010 (accés intranet)

Estat de la despesa elèctrica a la UdL. Gener 2010 (accés intranet)

Instal·lacions fotovoltaiques:

Informe de resultats de la instal·lació fotovoltaica d'autoconsum. Any 2018 (accés intranet)

Informe de resultats del parc fotovoltaic amb retribució. Any 2018 (accés intranet)

Informe de resultats de la instal·lació fotovoltaica d'autoconsum. Any 2017 (accés intranet)

Informe de resultats del parc fotovoltaic amb retribució. Any 2017 (accés intranet)

Informe de resultats del parc fotovoltaic de la UdL durant l'any 2016 (accés intranet)

Informe de resultats del parc fotovoltaic de la UdL durant l'any 2015 (accés intranet)

Informe de resultats del parc fotovoltaic de la UdL durant l'any 2014 (accés intranet)

Informe de resultats del parc fotovoltaic de la UdL durant l'any 2013 (accés intranet)

Informe de resultats del parc fotovoltaic de la UdL durant l'any 2012 (accés intranet)

Informe de resultats del parc fotovoltaic de la UdL durant l'any 2011 (accés intranet)

 
   Darrera modificació: