Concursos PAS

 

BORSES DE TREBALL  

 

 

Resolució per la qual es convoca concurs públic per a la provisió d'un lloc de treball, personal laboral d'administració i serveis, en règim laboral fix de la Universitat de Lleida (6/2018 CL)

Publicació DOGC

Data de publicació

3 de gener de 2019

Termini de presentació

31 de gener de 2019

Seguiment

 

 

Resolució 53/2018, de convocatòria de concurs de selecció per a formalitzar un contracte en règim laboral per obra o servei determinat de la Universitat de Lleida (projecte N18030) Publicació tauler e-seu UdL

Data de publicació

20 de desembre de 2018

Termini de presentació

8 de gener de 2019

Seguiment

 

Resolució per la qual es convoca concurs públic per a la provisió de llocs de treball, personal laboral d'administració i serveis, en règim laboral fix de la Universitat de Lleida (4/2018 CL)

Publicació DOGC

Data de publicació

14 de desembre de 2018

Termini de presentació

16 de gener de 2019

Seguiment

 

 

Resolució 52/2018, de convocatòria de concurs de selecció per a formalitzar un contracte en règim laboral per obra o servei determinat de la Universitat de Lleida (projecte Z000000 0302 11) Publicació tauler e-seu UdL

Data de publicació

12 de desembre de 2018

Termini de presentació

28 de desembre de 2018

Seguiment

 

Resolució 51/2018, de convocatòria de concurs de selecció per a formalitzar un contracte en règim laboral per obra o servei determinat de la Universitat de Lleida (projecte P18001) Publicació tauler e-seu UdL

Data de publicació

12 de desembre de 2018

Termini de presentació

28 de desembre de 2018

Seguiment

 

 

Resolució 50/2018, de convocatòria de concurs de selecció per a formalitzar un contracte en règim laboral per obra o servei determinat de la Universitat de Lleida (projecte Z00000) Publicació tauler e-seu UdL

Data de publicació

12 de desembre de 2018

Termini de presentació

28 de desembre de 2018

Seguiment

 

Resolució 2/2018 BL, de convocatòria d'un procés selectiu per a la creació de la borsa de tècnic/a Especialista en Microbiologia i Higiene (personal laboral, grup 3) de la Universitat de Lleida  Publicació tauler e-seu UdL

Data de publicació

11 de desembre de 2018

Termini de presentació

11 de gener de 2019

Seguiment

 

 

 

Resolució 49/2018, de convocatòria de concurs de selecció per a formalitzar un contracte en règim laboral per obra o servei determinat de la Universitat de Lleida (projecte N18030) Publicació tauler e-seu UdL

Data de publicació

4 de desembre de 2018

Termini de presentació

19 de desembre de 2018

Seguiment

 

 

Resolució per la qual es convoca concurs públic per a la provisió de llocs de treball, personal laboral d'administració i serveis, en règim laboral fix mitjançant el sistema de trasllat i promoció interna (3/2018 CL)

Publicació DOGC

Data de publicació

28 de novembre de 2018

Termini de presentació

31 de desembre de 2018

Seguiment

 

 

Resolució 48/2018, de convocatòria de concurs de selecció per a formalitzar un contracte en règim laboral per obra o servei determinat de la Universitat de Lleida (projecte N18019) Publicació tauler e-seu UdL

Data de publicació

22 de novembre de 2018

Termini de presentació

7 de desembre de 2018

Seguiment

 

Resolució 47/2018, de convocatòria de concurs de selecció per a formalitzar un contracte en règim laboral per obra o servei determinat de la Universitat de Lleida (projecte P16006) Publicació tauler e-seu UdL

Data de publicació

6 de novembre de 2018

Termini de presentació

20 de novembre de 2018

Seguiment

 

 

Resolució 46/2018, de convocatòria de concurs de selecció per a formalitzar un contracte en règim laboral per obra o servei determinat de la Universitat de Lleida (projecte N18034) Publicació tauler e-seu UdL

Data de publicació

24 d'octubre de 2018

Termini de presentació

8 de novembre de 2018

Seguiment

 

 

Resolució 45/2018, de convocatòria de concurs de selecció per a formalitzar un contracte en règim laboral per obra o servei determinat de la Universitat de Lleida (projecte N18023) Publicació tauler e-seu UdL

Data de publicació

24 d'octubre de 2018

Termini de presentació

8 de novembre de 2018

Seguiment

 

 

Resolució 44/2018, de convocatòria de concurs de selecció per a formalitzar un contracte en règim laboral per obra o servei determinat de la Universitat de Lleida (projecte N18025) Publicació tauler e-seu UdL

Data de publicació

26 de setembre de 2018

Termini de presentació

11 d'octubre de 2018

Seguiment

 

 

Resolució 43/2018, de convocatòria de concurs de selecció per a formalitzar un contracte en règim laboral per obra o servei determinat de la Universitat de Lleida (projecte N18023) Publicació tauler e-seu UdL

Data de publicació

17 de setembre de 2018

Termini de presentació

1 d'octubre de 2018

Seguiment

 

Resolució 42/2018, de convocatòria de concurs de selecció per a formalitzar un contracte en règim laboral per obra o servei determinat de la Universitat de Lleida (projecte P17003) Publicació tauler e-seu UdL

Data de publicació

17 de setembre de 2018

Termini de presentació

1 d'octubre de 2018

Seguiment

 

Resolució 41/2018, de convocatòria de concurs de selecció per a formalitzar un contracte en règim laboral per obra o servei determinat de la Universitat de Lleida (projecte N18035) Publicació tauler e-seu UdL

Data de publicació

17 de setembre de 2018

Termini de presentació

1 d'octubre de 2018

Seguiment

 

 

Resolució 1/2018 BL, de convocatòria d'un procés selectiu per a la creació de la borsa de tècnic/a Especialista en Diagnòstic per Imatge en veterinària (personal laboral, grup 3) de la Universitat de Lleida  Publicació tauler e-seu UdL

Data de publicació

2 d'agost de 2018

Termini de presentació

31 d'agost de 2018

Seguiment

 

 

Resolució 40/2018, de convocatòria de concurs de selecció per a formalitzar un contracte en règim laboral per obra o servei determinat de la Universitat de Lleida (projecte PE8600) Publicació tauler e-seu UdL

Data de publicació

26 de juliol de 2018

Termini de presentació

13 d'agost de 2018

Seguiment

 

 

Resolució 39/2018, de convocatòria de concurs de selecció per a formalitzar un contracte en règim laboral per obra o servei determinat de la Universitat de Lleida (projecte C16026) Publicació tauler e-seu UdL

Data de publicació

26 de juliol de 2018

Termini de presentació

13 d'agost de 2018

Seguiment

 

 

Resolució 38/2018, de convocatòria de concurs de selecció per a formalitzar un contracte en règim laboral per obra o servei determinat de la Universitat de Lleida (projecte P16001) Publicació tauler e-seu UdL

Data de publicació

20 de juliol de 2018

Termini de presentació

3 d'agost de 2018

Seguiment

 

Resolució 37/2018, de convocatòria de concurs de selecció per a formalitzar un contracte en règim laboral per obra o servei determinat de la Universitat de Lleida (projecte P17017) Publicació tauler e-seu UdL

Data de publicació

5 de juliol de 2018

Termini de presentació

19 de juliol de 2018

Seguiment

 

Resolució 36/2018, de convocatòria de concurs de selecció per a formalitzar un contracte en règim laboral per obra o servei determinat de la Universitat de Lleida (projecte P15020) Publicació tauler e-seu UdL

Data de publicació

5 de juliol de 2018

Termini de presentació

19 de juliol de 2018

Seguiment

 

RESOLUCIÓN DE 20 DE JUNIO DE 2018, DEL PRESIDENTE DEL CONSORCIO CAMPUS IBERUS, POR LA QUE SE CONVOCA PROCESO SELECTIVO PARA LA CONTRATACIÓN, EN RÉGIMEN LABORAL, DE UN TITULADO UNIVERSITARIO, DENTRO DEL PROYECTO aCCeSS

(Publicació Web Campus Iberus)

Data de publicació

21 de juny de 2018

Termini de presentació

28 de juny de 2018

Seguiment

 

Resolució 34/2018, de convocatòria de concurs de selecció per a formalitzar un contracte en règim laboral per obra o servei determinat de la Universitat de Lleida (projecte N18023) Publicació tauler e-seu UdL

Data de publicació

22 de juny de 2018

Termini de presentació

6 de juliol de 2018

Seguiment

 

Resolució 33/2018, de convocatòria de concurs de selecció per a formalitzar un contracte en règim laboral per obra o servei determinat de la Universitat de Lleida (projecte N18023) Publicació tauler e-seu UdL

Data de publicació

22 de juny de 2018

Termini de presentació

6 de juliol de 2018

Seguiment

 

 

Resolució 35/2018, de convocatòria de concurs de selecció per a formalitzar un contracte en règim laboral per obra o servei determinat de la Universitat de Lleida (projecte N18025) Publicació tauler e-seu UdL

Data de publicació

20 de juny de 2018

Termini de presentació

4 de juliol de 2018

Seguiment

 

 

Resolució 32/2018, de convocatòria de concurs de selecció per a formalitzar un contracte en règim laboral per obra o servei determinat de la Universitat de Lleida (projecte Z00016) Publicació tauler e-seu UdL

Data de publicació

5 de juny de 2018

Termini de presentació

19 de juny de 2018

Seguiment

 

Resolució 31/2018, de convocatòria de concurs de selecció per a formalitzar un contracte en règim laboral per obra o servei determinat de la Universitat de Lleida (projecte Z00000 0302 11) Publicació tauler e-seu UdL

Data de publicació

1 de juny de 2018

Termini de presentació

15 de juny de 2018

Seguiment

 

Resolució 30/2018, de convocatòria de concurs de selecció per a formalitzar un contracte en règim laboral per obra o servei determinat de la Universitat de Lleida (projecte P16008) Publicació tauler e-seu UdL

Data de publicació

29 de maig de 2018

Termini de presentació

12 de juny de de 2018

Seguiment

 

Resolució 29/2018, de convocatòria de concurs de selecció per a formalitzar un contracte en règim laboral per obra o servei determinat de la Universitat de Lleida (projecte N18019) Publicació tauler e-seu UdL

Data de publicació

22 de maig de 2018

Termini de presentació

5 de juny de de 2018

Seguiment

 

Resolució 28/2018, de convocatòria de concurs de selecció per a formalitzar un contracte en règim laboral per obra o servei determinat de la Universitat de Lleida (projecte C18015) Publicació tauler e-seu UdL

Data de publicació

17 de maig de 2018

Termini de presentació

31 de maig de 2018

Seguiment

 

Resolució per la qual es convoca concurs públic per a la provisió de llocs de treball, personal laboral d'administració i serveis, en règim laboral indefinit de la Universitat de Lleida (2/2018 CL)

Publicació DOGC

Data de publicació

17 de maig de 2018

Termini de presentació

14  de juny de 2018

Seguiment

 

 

Resolució 27/2018, de convocatòria de concurs de selecció per a formalitzar un contracte en règim laboral per obra o servei determinat de la Universitat de Lleida (projecte P15020) Publicació tauler e-seu UdL

Data de publicació

8 de maig de 2018

Termini de presentació

23 de maig de 2018

Seguiment

 

 

Resolució 26/2018, de convocatòria de concurs de selecció per a formalitzar un contracte en règim laboral per obra o servei determinat de la Universitat de Lleida (projecte Z00000 0302 NC) Publicació tauler e-seu UdL

Data de publicació

2 de maig de 2018

Termini de presentació

17 de maig de 2018

Seguiment

 

 

Resolució 25/2018, de convocatòria de concurs de selecció per a formalitzar un contracte en règim laboral per obra o servei determinat de la Universitat de Lleida (projecte P16020) Publicació tauler e-seu UdL

Data de publicació

25 d'abril de 2018

Termini de presentació

10 de maig de 2018

Seguiment

 

 

Resolució 24/2018, de convocatòria de concurs de selecció per a formalitzar un contracte en règim laboral per obra o servei determinat de la Universitat de Lleida (projecte P17011) Publicació tauler e-seu UdL

Data de publicació

25 d'abril de 2018

Termini de presentació

10 de maig de 2018

Seguiment

 

 

Resolució per la qual es convoca un procés selectiu per a l'ingrés a l'escala tècnica de la Universitat de Lleida, pel sistema de concurs oposició, torn lliure, per cobrir el lloc de treball de cap de servei de l'Arxiu (1/2018 CO)

Publicació DOGC

Data de publicació

18 d'abril de 2018

Termini de presentació

8 de maig de 2018

Seguiment

 

Resolució 23/2018, de convocatòria de concurs de selecció per a formalitzar un contracte en règim laboral per obra o servei determinat de la Universitat de Lleida (projecte Z00000 0302 21) Publicació tauler e-seu UdL

Data de publicació

13 d'abril de 2018

Termini de presentació

23 d'abril de 2018

Seguiment

 

 

Resolució 22/2018, de convocatòria de concurs de selecció per a formalitzar un contracte en règim laboral per obra o servei determinat de la Universitat de Lleida (projecte X13004) Publicació tauler e-seu UdL

Data de publicació

11 d'abril de 2018

Termini de presentació

23 d'abril de 2018

Seguiment

 

 

Resolució 21/2018, de convocatòria de concurs de selecció per a formalitzar un contracte en règim laboral per obra o servei determinat de la Universitat de Lleida (projecte S17039) Publicació tauler e-seu UdL

Data de publicació

22 de març de 2018

Termini de presentació

3 d'abril de 2018

Seguiment

 

 

Resolució 20/2018, de convocatòria de concurs de selecció per a formalitzar un contracte en règim laboral per obra o servei determinat de la Universitat de Lleida (projecte Z00000 0302 21) Publicació tauler e-seu UdL

Data de publicació

22 de març de 2018

Termini de presentació

3 d'abril de 2018

Seguiment

 

Resolució 19/2018, de convocatòria de concurs de selecció per a formalitzar un contracte en règim laboral per obra o servei determinat de la Universitat de Lleida (projecte P17010) Publicació tauler e-seu UdL

Data de publicació

15 de març de 2018

Termini de presentació

26 de març de 2018

Seguiment

 

Resolució 18/2018, de convocatòria de concurs de selecció per a formalitzar un contracte en règim laboral per obra o servei determinat de la Universitat de Lleida (projecte N17030) Publicació tauler e-seu UdL

Data de publicació

14 de març de 2018

Termini de presentació

26 de març de 2018

Seguiment

 

Resolució 17/2018, de convocatòria de concurs de selecció per a formalitzar un contracte en règim laboral per obra o servei determinat de la Universitat de Lleida (projecte G16007) Publicació tauler e-seu UdL

Data de publicació

14 de març de 2018

Termini de presentació

26 de març de 2018

Seguiment

 

Resolució 16/2018, de convocatòria de concurs de selecció per a formalitzar un contracte en règim laboral per obra o servei determinat de la Universitat de Lleida (projecte G15003)  Publicació tauler e-seu UdL

Data de publicació

14 de març de 2018

Termini de presentació

26 de març de 2018

Seguiment

 

 

Resolució 15/2018, de convocatòria de concurs de selecció per a formalitzar un contracte en règim laboral per obra o servei determinat de la Universitat de Lleida (projecte S13028) Publicació tauler e-seu UdL

Data de publicació

22 de febrer de 2018

Termini de presentació

5 de març de 2018

Seguiment

 

Resolució 14/2018, de convocatòria de concurs de selecció per a formalitzar un contracte en règim laboral per obra o servei determinat de la Universitat de Lleida (projecte P14016) Publicació tauler e-seu UdL

Data de publicació

22 de febrer de 2018

Termini de presentació

5 de març de 2018

Seguiment

 

Resolució 13/2018, de convocatòria de concurs de selecció per a formalitzar un contracte en règim laboral per obra o servei determinat de la Universitat de Lleida (projecte N17019) Publicació tauler e-seu UdL

Data de publicació

16 de febrer de 2018

Termini de presentació

26 de febrer de 2018

Seguiment

 

 

Resolució 12/2018, de convocatòria de concurs de selecció per a formalitzar un contracte en règim laboral per obra o servei determinat de la Universitat de Lleida (projecte P17003) Publicació tauler e-seu UdL

Data de publicació

16 de febrer de 2018

Termini de presentació

26 de febrer de 2018

Seguiment

 

 

Resolució 11/2018, de convocatòria de concurs de selecció per a formalitzar un contracte en règim laboral per obra o servei determinat de la Universitat de Lleida (projecte N17029) Publicació tauler e-seu UdL

Data de publicació

16 de febrer de 2018

Termini de presentació

26 de febrer de 2018

Seguiment

 

 

Resolució 10/2018, de convocatòria de concurs de selecció per a formalitzar un contracte en règim laboral per obra o servei determinat de la Universitat de Lleida (projecte G15004) Publicació tauler e-seu UdL

Data de publicació

5 de febrer de 2018

Termini de presentació

15 de febrer de 2018

Seguiment

 

Resolució 9/2018, de convocatòria de concurs de selecció per a formalitzar un contracte en règim laboral per obra o servei determinat de la Universitat de Lleida (projecte Z00000 0302 21) Publicació tauler e-seu UdL

Data de publicació

5 de febrer de 2018

Termini de presentació

15 de febrer de 2018

Seguiment

 

Resolució 8/2018, de convocatòria de concurs de selecció per a formalitzar un contracte en règim laboral per obra o servei determinat de la Universitat de Lleida (projecte P16008) Publicació tauler e-seu UdL

Data de publicació

5 de febrer de 2018

Termini de presentació

15 de febrer de 2018

Seguiment

 

Resolució 7/2018, de convocatòria de concurs de selecció per a formalitzar un contracte en règim laboral per obra o servei determinat de la Universitat de Lleida (projecte G17005) Publicació tauler e-seu UdL

Data de publicació

5 de febrer de 2018

Termini de presentació

15 de febrer de 2018

Seguiment

 

Resolució 6/2018, de convocatòria de concurs de selecció per a formalitzar un contracte en règim laboral per obra o servei determinat de la Universitat de Lleida (projecte G17005) Publicació tauler e-seu UdL

Data de publicació

26 de gener de 2018

Termini de presentació

31 de gener de 2018

Seguiment

 

Resolució 5/2018, de convocatòria de concurs de selecció per a formalitzar un contracte en règim laboral per obra o servei determinat de la Universitat de Lleida (projecte P16020) Publicació tauler e-seu UdL

Data de publicació

16 de gener de 2018

Termini de presentació

26 de gener de 2018

Seguiment

 

Resolució 4/2018, de convocatòria de concurs de selecció per a formalitzar un contracte en règim laboral per obra o servei determinat de la Universitat de Lleida (projecte P16022) Publicació tauler e-seu UdL

Data de publicació

16 de gener de 2018

Termini de presentació

26 de gener de 2018

Seguiment

 

Resolució 3/2018, de convocatòria de concurs de selecció per a formalitzar un contracte en règim laboral per obra o servei determinat de la Universitat de Lleida (projecte AGEN2) Publicació tauler e-seu UdL

Data de publicació

9 de gener de 2018

Termini de presentació

19 de gener de 2018

Seguiment

 

 

Resolució 2/2018, de convocatòria de concurs de selecció per a formalitzar un contracte en règim laboral per obra o servei determinat de la Universitat de Lleida (projecte N17023) Publicació tauler e-seu UdL

Data de publicació

9 de gener de 2018

Termini de presentació

19 de gener de 2018

Seguiment

 

 

Resolució 1/2018, de convocatòria de concurs de selecció per a formalitzar un contracte en règim laboral per obra o servei determinat de la Universitat de Lleida (projecte X14038) Publicació tauler e-seu UdL

Data de publicació

9 de gener de 2018

Termini de presentació

19 de gener de 2018

Seguiment

 

Resolució 1/2018 CR, de procés selectiu per a contractar una persona mitjançant un contracte de relleu per desenvolupar tasques com a Tècnic/a de microscòpia i citometria de flux de la Universitat de Lleida  Publicació tauler e-seu UdL

correcció errades publicació tauler e-seu UdL

Data de publicació

9 de gener de 2018

Termini de presentació

29 de gener de 2018

Seguiment

 

Resolució per la qual es convoca concurs públic per a la provisió d'un lloc de treball, personal laboral d'administració i serveis, en règim laboral indefinit de la Universitat de Lleida (2/2017 CL)

Publicació DOGC

Data de publicació

29 de desembre de 2017

Termini de presentació

18 de gener de 2018

Seguiment

 

 

Resolució 54/2017, de convocatòria de concurs de selecció per a formalitzar un contracte en règim laboral per obra o servei determinat de la Universitat de Lleida (projecte P16020) Publicació tauler e-seu UdL

Data de publicació

14 de desembre de 2017

Termini de presentació

27 de desembre de 2017

Seguiment

 

 

Resolució 53/2017, de convocatòria de concurs de selecció per a formalitzar un contracte en règim laboral per obra o servei determinat de la Universitat de Lleida (projecte P16022) Publicació tauler e-seu UdL

Data de publicació

14 de desembre de 2017

Termini de presentació

27 de desembre de 2017

Seguiment

 

Resolució 52/2017, de convocatòria de concurs de selecció per a formalitzar un contracte en règim laboral per obra o servei determinat de la Universitat de Lleida (projecte N17014) Publicació tauler e-seu UdL

Data de publicació

14 de desembre de 2017

Termini de presentació

27 de desembre de 2017

Seguiment

 

Resolució 51/2017, de convocatòria de concurs de selecció per a formalitzar un contracte en règim laboral per obra o servei determinat de la Universitat de Lleida (projecte G17005) Publicació tauler e-seu UdL

Data de publicació

14 de desembre de 2017

Termini de presentació

27 de desembre de 2017

Seguiment

 

Resolució 50/2017, de convocatòria de concurs de selecció per a formalitzar un contracte en règim laboral per obra o servei determinat de la Universitat de Lleida (projecte N17025) Publicació tauler e-seu UdL

Data de publicació

24 de novembre de 2017

Termini de presentació

4 de desembre de 2017

Seguiment

 

Resolució 49/2017, de convocatòria de concurs de selecció per a formalitzar un contracte en règim laboral per obra o servei determinat de la Universitat de Lleida (projecte P16020) Publicació tauler e-seu UdL

Data de publicació

23 de novembre de 2017

Termini de presentació

4 de desembre de 2017

Seguiment

 

Resolució 48/2017, de convocatòria de concurs de selecció per a formalitzar un contracte en règim laboral per obra o servei determinat de la Universitat de Lleida (projecte P17008) Publicació tauler e-seu UdL

Data de publicació

23 de novembre de 2017

Termini de presentació

4 de desembre de 2017

Seguiment

 

Resolució 47/2017, de convocatòria de concurs de selecció per a formalitzar un contracte en règim laboral per obra o servei determinat de la Universitat de Lleida (projecte P15042) Publicació tauler e-seu UdL

Data de publicació

23 de novembre de 2017

Termini de presentació

4 de desembre de 2017

Seguiment

 

Resolució 46/2017, de convocatòria de concurs de selecció per a formalitzar un contracte en règim laboral per obra o servei determinat de la Universitat de Lleida (projecte P17002) Publicació tauler e-seu UdL

Data de publicació

21 de novembre de 2017

Termini de presentació

1 de desembre de 2017

Seguiment

 

Resolució per la qual es convoca concurs públic per a la provisió d'un lloc de treball, personal laboral d'administració i serveis, en règim laboral indefinit de la Universitat de Lleida (1/2017 CL)

Publicació DOGC

Data de publicació

17 de novembre de 2017

Termini de presentació

7 de desembre de 2017

Seguiment

 

Resolució 45/2017, de convocatòria de concurs de selecció per a formalitzar un contracte en règim laboral per obra o servei determinat de la Universitat de Lleida (projecte 0000- 0304-projecte general serveis cientificotècnics) Publicació tauler e-seu UdL

Data de publicació

15 de novembre de 2017

Termini de presentació

27 de novembre de 2017

Seguiment

 

Resolució 44/2017, de convocatòria de concurs de selecció per a formalitzar un contracte en règim laboral per obra o servei determinat de la Universitat de Lleida (projecte C16050) Publicació tauler e-seu UdL

Data de publicació

15 de novembre de 2017

Termini de presentació

27 de novembre de 2017

Seguiment

 

 

Resolució 43/2017, de convocatòria de concurs de selecció per a formalitzar un contracte en règim laboral per obra o servei determinat de la Universitat de Lleida (projecte P17008) Publicació tauler e-seu UdL

Data de publicació

6 de novembre de 2017

Termini de presentació

20 de novembre de 2017

Seguiment

 

Resolució 42/2017, de convocatòria de concurs de selecció per a formalitzar un contracte en règim laboral per obra o servei determinat de la Universitat de Lleida (projecte Z00000-0302-11) Publicació tauler e-seu UdL

Data de publicació

27 d'octubre de 2017

Termini de presentació

6 de novembre de 2017

Seguiment

 

Resolució 41/2017, de convocatòria de concurs de selecció per a formalitzar dos contractes en règim laboral per obra o servei determinat de la Universitat de Lleida (projecte P16006) Publicació tauler e-seu UdL

Data de publicació

27 d'octubre de 2017

Termini de presentació

6 de novembre de 2017

Seguiment

 

Resolució 40/2017, de convocatòria de concurs de selecció per a formalitzar un contracte en règim laboral per obra o servei determinat de la Universitat de Lleida (projecte P16006) Publicació tauler e-seu UdL

Data de publicació

27 d'octubre de 2017

Termini de presentació

6 de novembre de 2017

Seguiment

 

Resolució 39/2017, de convocatòria de concurs de selecció per a formalitzar un contracte en règim laboral per obra o servei determinat de la Universitat de Lleida (projecte P17013) Publicació tauler e-seu UdL

Data de publicació

20 d'octubre de 2017

Termini de presentació

30 d'octubre de 2017

Seguiment

 

Resolució 38/2017, de convocatòria de concurs de selecció per a formalitzar un contracte en règim laboral per obra o servei determinat de la Universitat de Lleida (projecte P17017) Publicació tauler e-seu UdL

Data de publicació

5 d'octubre de 2017

Termini de presentació

16 d'octubre de 2017

Seguiment

 

 

Resolució 37/2017, de convocatòria de concurs de selecció per a formalitzar quatre contractes en règim laboral per obra o servei determinat de la Universitat de Lleida (projecte P17010) Publicació tauler e-seu UdL

Data de publicació

21 de setembre de 2017

Termini de presentació

2 d'octubre de 2017

Seguiment

 

Resolució 36/2017, de convocatòria de concurs de selecció per a formalitzar quatre contractes en règim laboral per obra o servei determinat de la Universitat de Lleida (projecte P14051) Publicació tauler e-seu UdL

Data de publicació

13 de setembre de 2017

Termini de presentació

25 de setembre de 2017

Seguiment

 

 

Resolució 35/2017, de convocatòria de concurs de selecció per a formalitzar un contracte en règim laboral per obra o servei determinat de la Universitat de Lleida (projecte P17003) Publicació tauler e-seu UdL

Data de publicació

6 de setembre de 2017

Termini de presentació

18 de setembre de 2017

Seguiment

 

 

Resolució 34/2017, de convocatòria de concurs de selecció per a formalitzar un contracte en règim laboral per obra o servei determinat de la Universitat de Lleida (projecte N17011) Publicació tauler e-seu UdL

Data de publicació

27 de juliol de 2017

Termini de presentació

7 d'agost de 2017

Seguiment

 

Resolució 33/2017, de convocatòria de concurs de selecció per a formalitzar un contracte en règim laboral per obra o servei determinat de la Universitat de Lleida (projecte G16007) Publicació tauler e-seu UdL

Data de publicació

24 de juliol de 2017

Termini de presentació

3 d'agost de 2017

Seguiment

 

Resolució 32/2017, de convocatòria de concurs de selecció per a formalitzar un contracte en règim laboral per obra o servei determinat de la Universitat de Lleida (projecte P16007) Publicació tauler e-seu UdL

Data de publicació

21 de juliol de 2017

Termini de presentació

31 de juliol de 2017

Seguiment

 

Resolució 31/2017, de convocatòria de concurs de selecció per a formalitzar un contracte en règim laboral per obra o servei determinat de la Universitat de Lleida (projecte P17003) Publicació tauler e-seu UdL

Data de publicació

30 de juny de 2017

Termini de presentació

10 de juliol de 2017

Seguiment

 

 

Resolució 30/2017, de convocatòria de concurs de selecció per a formalitzar un contracte en règim laboral per obra o servei determinat de la Universitat de Lleida (projecte P15014) Publicació tauler e-seu UdL

Data de publicació

30 de juny de 2017

Termini de presentació

10 de juliol de 2017

Seguiment

 

Resolució 29/2017, de convocatòria de concurs de selecció per a formalitzar un contracte en règim laboral per obra o servei determinat de la Universitat de Lleida (projecte P16022) Publicació tauler e-seu UdL

Data de publicació

26 de juny de 2017

Termini de presentació

6 de juliol de 2017

Seguiment

 

 

Resolució 28/2017, de convocatòria de concurs de selecció per a formalitzar un contracte en règim laboral per obra o servei determinat de la Universitat de Lleida (projecte P17003) Publicació tauler e-seu UdL

Data de publicació

15 de juny de 2017

Termini de presentació

26 de juny de 2017

Seguiment

 

 

Resolució 27/2017, de convocatòria de concurs de selecció per a formalitzar un contracte en règim laboral per obra o servei determinat de la Universitat de Lleida (projecte P17017) Publicació tauler e-seu UdL

Data de publicació

15  de juny de 2017

Termini de presentació

26 de juny de 2017

Seguiment

 

Resolució 26/2017, de convocatòria de concurs de selecció per a formalitzar un contracte en règim laboral per obra o servei determinat de la Universitat de Lleida (projecte P14016) Publicació tauler e-seu UdL

Data de publicació

7  de juny de 2017

Termini de presentació

22 de juny de 2017

Seguiment

 

 

Resolució 25/2017, de convocatòria de concurs de selecció per a formalitzar un contracte en règim laboral per obra o servei determinat de la Universitat de Lleida (projecte P15011) Publicació tauler e-seu UdL

Data de publicació

30 de maig de 2017

Termini de presentació

9 de juny de 2017

Seguiment

 

Resolució 24/2017, de convocatòria de concurs de selecció per a formalitzar un contracte en règim laboral per obra o servei determinat de la Universitat de Lleida (projecte P16008) Publicació tauler e-seu UdL

Data de publicació

23 de maig de 2017

Termini de presentació

2 de juny de 2017

Seguiment

 

 

Resolució 23/2017, de convocatòria de concurs de selecció per a formalitzar un contracte en règim laboral per obra o servei determinat de la Universitat de Lleida (projecte P17008) Publicació tauler e-seu UdL

Anunci de correcció Publicació tauler e-seu UdL

Data de publicació

23 de maig de 2017

Termini de presentació

2 de juny de 2017

Seguiment

 

Resolució 22/2017, de convocatòria de concurs de selecció per a formalitzar un contracte en règim laboral per obra o servei determinat de la Universitat de Lleida (projecte P16014) Publicació tauler e-seu UdL

Data de publicació

18 de maig de 2017

Termini de presentació

29 de maig de 2017

Seguiment

 

Resolució 21/2017, de convocatòria de concurs de selecció per a formalitzar un contracte en règim laboral per obra o servei determinat de la Universitat de Lleida (projecte P14041) Publicació tauler e-seu UdL

Data de publicació

17 de maig de 2017

Termini de presentació

29 de maig de 2017

Seguiment

 

Resolució 20/2017, de convocatòria de concurs de selecció per a formalitzar un contracte en règim laboral per obra o servei determinat de la Universitat de Lleida (projecte P17001) Publicació tauler e-seu UdL

Data de publicació

15 de maig de 2017

Termini de presentació

25 de maig de 2017

Seguiment

 

Resolució 2/2017 CR, de convocatòria de procés selectiu per a contractar una persona mitjançant un contracte de relleu per desenvolupar tasques com a Tècnic/a de Prevenció de Riscos Laborals de la Universitat de Lleida Publicació tauler e-seu UdL

Data de publicació

9 de maig de 2017

Termini de presentació

29 de maig de 2017

Seguiment

 

Resolució 19/2017 de convocatòria d’un concurs de selecció per a la formalització d’un contracte, en règim laboral per obra o servei determinat, de Tècnic/a conservador de col·leccions de plantes vives de l’Arborètum – Jardí Botànic de Lleida Dr. Pius Font i Quer (personal laboral, grup II de la Universitat de Lleida) Publicació tauler e-seu UdL

Anunci de correcció publicació tauler e-seu UdL

Data de publicació

7 d'abril de 2017

Termini de presentació

27 d'abril de 2017

Seguiment

 

Resolució 18/2017 de convocatòria d’un concurs de selecció per a la formalització d’un contracte en règim laboral, per obra o servei determinat, de jardiner/a de l’Arborètum – Jardí Botànic de Lleida Dr. Pius Font i Quer (personal laboral, grup III, per al programa  de la Universitat de Lleida Publicació tauler e-seu UdL

Anunci de correcció publicació tauler e-seu UdL

Data de publicació

7 d'abril de 2017

Termini de presentació

27 d'abril de 2017

Seguiment

 

Resolució 17/2017, de convocatòria de concurs de selecció per a formalitzar un contracte en règim laboral per obra o servei determinat de la Universitat de Lleida (projecte P16022) Publicació tauler e-seu UdL

Data de publicació

4 d'abril de 2017

Termini de presentació

18 d'abril de 2017

Seguiment

 

 

Resolució 16/2017, de convocatòria de concurs de selecció per a formalitzar un contracte en règim laboral per obra o servei determinat de la Universitat de Lleida (projecte P16022) Publicació tauler e-seu UdL

Data de publicació

4 d'abril de 2017

Termini de presentació

18 d'abril de 2017

Seguiment

 

Resolució 15/2017, de convocatòria de concurs de selecció per a formalitzar un contracte en règim laboral per obra o servei determinat de la Universitat de Lleida (projecte P15014) Publicació tauler e-seu UdL

Data de publicació

4 d'abril de 2017

Termini de presentació

18 d'abril de 2017

Seguiment

 

Resolució 14/2017, de convocatòria de concurs de selecció per a formalitzar un contracte en règim laboral per obra o servei determinat de la Universitat de Lleida (projecte P14041) Publicació tauler e-seu UdL

Data de publicació

28 de març de 2017

Termini de presentació

7 d'abril de 2017

Seguiment

 

Resolució 13/2017, de convocatòria de concurs de selecció per a formalitzar un contracte en règim laboral per obra o servei determinat de la Universitat de Lleida (projecte SCT RMN) Publicació tauler e-seu UdL

Data de publicació

17 de març de 2017

Termini de presentació

27 de març de 2017

Seguiment

 

Resolució 12/2017, de convocatòria de concurs de selecció per a formalitzar un contracte en règim laboral per obra o servei determinat de la Universitat de Lleida (projecte S16013) Publicació tauler e-seu UdL

Data de publicació

15 de març de 2017

Termini de presentació

27 de març de 2017

Seguiment

 

 

Resolució 11/2017, de convocatòria de concurs de selecció per a formalitzar un contracte en règim laboral per obra o servei determinat de la Universitat de Lleida (projecte G15004) Publicació tauler e-seu UdL

Data de publicació

8 de març de 2017

Termini de presentació

20 de març de 2017

Seguiment

 

Resolució 10/2017, de convocatòria de concurs de selecció per a formalitzar un contracte en règim laboral per obra o servei determinat de la Universitat de Lleida (projecte P17010) Publicació tauler e-seu UdL

Data de publicació

8 de marçe 2017

Termini de presentació

20 de març de 2017

Seguiment

 

Resolució 1/2017 BL, de convocatòria de procés selectiu per a l'ampliació de la borsa de treball d'Auxilars de Serveis i Punt d'Informació (personal laboral, grup IV) de la Universitat de Lleida Publicació tauler e-seu UdL

Data de publicació

24 de gener de 2017

Termini de presentació

13 de febrer de 2017

Seguiment

 

   Darrera modificació: