Concursos PAS

 

BORSES DE TREBALL

 

 

Resolució per la qual es fixa el temari de les proves selectives per a l'accés a l'escala auxiliar administrativa de la Universitat de Lleida

Publicació tauler e-seu UdL (02/08/2019)

Publicació DOGC (09/08/2019)

Data de publicació

 

 

 

Resolució 8/2019 EJ, de convocatòria d’un procés selectiu per a formalitzar un contracte de treball en pràctiques, de Tècnic especialista de suport compartit del Servei Cientificotècnic de DATCEM-RMN-DBMO (personal laboral, grup L 3) de la Universitat de Lleida

Publicació tauler e-seu UdL

Data de publicació

1 d'agost de 2019

Termini de presentació

30 d'agost de 2019 (us aconsellem que reviseu l'horari i el període de tancament del registre)

Seguiment

 

 

Resolució 7/2019 EJ, de convocatòria d’un procés selectiu per a formalitzar un contracte de treball en pràctiques, de Tècnic de suport del Servei Cientificotècnic de microscòpia, morfometria i microfluorimetria (personal laboral, grup L 2) de la Universitat de Lleida

Publicació tauler e-seu UdL

Data de publicació

1 d'agost de 2019

Termini de presentació

30 d'agost de 2019 (us aconsellem que reviseu l'horari i el període de tancament del registre)

Seguiment

 

 

Resolució 6/2019 EJ, de convocatòria d’un procés selectiu per a formalitzar un contracte de treball en pràctiques, de Tècnic de suport compartit del Servei Cientificotècnic de DATCEM-RMN-DBMO (personal laboral, grup L 2) de la Universitat de Lleida

Publicació tauler e-seu UdL

Data de publicació

1 d'agost de 2019

Termini de presentació

30 d'agost de 2019 (us aconsellem que reviseu l'horari i el període de tancament del registre)

Seguiment

 

 

Resolució 5/2019 EJ, de convocatòria d’un procés selectiu per a formalitzar un contracte de treball en pràctiques, de Tècnic especialista de suport del Servei Cientificotècnic de qualitat microbiològica en el sector agroalimentari (personal laboral, grup L 3) de la Universitat de Lleida

Publicació tauler e-seu UdL

Data de publicació

1 d'agost de 2019

Termini de presentació

30 d'agost de 2019 (us aconsellem que reviseu l'horari i el període de tancament del registre)

Seguiment

 

 

Resolució 4/2019 EJ, de convocatòria d’un procés selectiu per a formalitzar un contracte de treball en pràctiques, de Tècnic especialista de suport del Servei Cientificotècnic de micromorfologia i anàlisi d’imatges (personal laboral, grup L 3) de la Universitat de Lleida

Publicació tauler e-seu UdL

Data de publicació

1 d'agost de 2019

Termini de presentació

30 d'agost de 2019 (us aconsellem que reviseu l'horari i el període de tancament del registre)

Seguiment

 

 

Resolució 3/2019 EJ, de convocatòria d’un procés selectiu per a formalitzar un contracte de treball en pràctiques, de Tècnic de suport del Servei Cientificotècnic del Centre d’Art d’Època Moderna (CAEM) (personal laboral, grup L 2) de la Universitat de Lleida

Publicació tauler e-seu UdL

Data de publicació

1 d'agost de 2019

Termini de presentació

30 d'agost de 2019 (us aconsellem que reviseu l'horari i el període de tancament del registre)

Seguiment

 

 

Resolució 2/2019 EJ, de convocatòria d’un procés selectiu per a formalitzar un contracte de treball en pràctiques, de Tècnic especialista de suport del Centre d’Investigació INSPIRES de suport a tasques amb prototips (personal laboral, grup L 3) de la Universitat de Lleida

Publicació tauler e-seu UdL

Data de publicació

1 d'agost de 2019

Termini de presentació

30 d'agost de 2019 (us aconsellem que reviseu l'horari i el període de tancament del registre)

Seguiment

 

 

Resolució 1/2019 EJ, de convocatòria d’un procés selectiu per a formalitzar un contracte de treball en pràctiques, de Tècnic de suport del Servei Cientificotècnic en assajos de la planta pilot de processat d’aliments – anàlisi sensorial i físic d’aliments (personal laboral, grup L 2) de la Universitat de Lleida

Publicació tauler e-seu UdL

Data de publicació

1 d'agost de 2019

Termini de presentació

30 d'agost de 2019 (us aconsellem que reviseu l'horari i el període de tancament del registre)

Seguiment

 

 

Resolució 34/2019, de convocatòria de concurs de selecció per a formalitzar un contracte en règim laboral per obra o servei determinat de la Universitat de Lleida (projecte N17029) Publicació tauler e-seu UdL

Data de publicació

29 de juliol de 2019

Termini de presentació

12 d'agost de 2019 (us aconsellem que reviseu l'horari i el període de tancament del registre)

Seguiment

 

 

Resolució 5/2019 BL, de convocatòria d'un procés selectiu per a la creació de la borsa de treball de Tècnic/a Especialista de Laboratori (personal laboral, grup L3) de la Universitat de Lleida  Publicació tauler e-seu UdL

Data de publicació

24 de juliol de 2019

Termini de presentació

22 d'agost de 2019 (us aconsellem que reviseu l'horari i el període de tancament del registre)

Seguiment

 

 

Resolució 7/2019 BL, de convocatòria d'un procés selectiu per a la creació de la borsa de treball de Tècnic/a de suport a la recerca, àmbit tecnològic (personal laboral, grup L3) de la Universitat de Lleida  Publicació tauler e-seu UdL

Data de publicació

12 de juliol de 2019

Termini de presentació

9 d'agost de 2019

Seguiment

 

 

Resolució 33/2019, de convocatòria de concurs de selecció per a formalitzar un contracte en règim laboral per obra o servei determinat de la Universitat de Lleida (projecte N18026) Publicació tauler e-seu UdL

Data de publicació

19 de juny de 2019

Termini de presentació

4 de juliol de 2019

Seguiment

 

 

Resolució 32/2019, de convocatòria de concurs de selecció per a formalitzar un contracte en règim laboral per obra o servei determinat de la Universitat de Lleida (projecte C16031) Publicació tauler e-seu UdL

Data de publicació

19 de juny de 2019

Termini de presentació

4 de juliol de 2019

Seguiment

 

 

Resolució 31/2019, de convocatòria de concurs de selecció per a formalitzar un contracte en règim laboral per obra o servei determinat de la Universitat de Lleida (projecte Z00000 0302 IZ) Publicació tauler e-seu UdL

Data de publicació

19 de juny de 2019

Termini de presentació

4 de juliol de 2019

Seguiment

 

 

Resolució 30/2019, de convocatòria de concurs de selecció per a formalitzar un contracte en règim laboral per obra o servei determinat de la Universitat de Lleida (projecte Z00000 0302 IO) Publicació tauler e-seu UdL

Data de publicació

14 de juny de 2019

Termini de presentació

1 de juliol de 2019

Seguiment

 

 

Resolució 29/2019, de convocatòria de concurs de selecció per a formalitzar un contracte en règim laboral per obra o servei determinat de la Universitat de Lleida (projecte “APROVECHANDO LOS NUEVOS PARADIGMAS DE CÓMPUTO PARA LOS RETOS DE LA SOCIEDAD DIGITAL, TIN2017-84553-C2-2-R”)

Publicació tauler e-seu UdL

Data de publicació

11 de juny de 2019

Termini de presentació

26 de juny de 2019

Seguiment

 

 

Resolució 28/2019, de convocatòria de concurs de selecció per a formalitzar un contracte en règim laboral per obra o servei determinat de la Universitat de Lleida (projecte P17008) Publicació tauler e-seu UdL

Data de publicació

05 de juny de 2019

Termini de presentació

19 de juny de 2019

Seguiment

 

 

Resolució 27/2019, de convocatòria de concurs de selecció per a formalitzar un contracte en règim laboral per obra o servei determinat de la Universitat de Lleida (projecte N18007) Publicació tauler e-seu UdL

Data de publicació

29 de maig de 2019

Termini de presentació

12 de juny de 2019

Seguiment

 

 

Resolució 26/2019, de convocatòria de concurs de selecció per a formalitzar un contracte en règim laboral per obra o servei determinat de la Universitat de Lleida (projecte G17006) Publicació tauler e-seu UdL

Data de publicació

21 de maig de 2019

Termini de presentació

04 de juny de 2019

Seguiment

 

 

Resolució 24/2019, de convocatòria de concurs de selecció per a formalitzar un contracte en règim laboral per obra o servei determinat de la Universitat de Lleida (projecte P17007) Publicació tauler e-seu UdL

Data de publicació

13 de maig de 2019

Termini de presentació

27 de maig de 2019

Seguiment

 

 

Resolució 25/2019, de convocatòria de concurs de selecció per a formalitzar un contracte en règim laboral per obra o servei determinat de la Universitat de Lleida (projecte X16046) Publicació tauler e-seu UdL

Data de publicació

9 de maig de 2019

Termini de presentació

23 de maig de 2019

Seguiment

 

 

Resolució 23/2019, de convocatòria de concurs de selecció per a formalitzar un contracte en règim laboral per obra o servei determinat de la Universitat de Lleida (projecte P17015) Publicació tauler e-seu UdL

Data de publicació

8 de maig de 2019

Termini de presentació

22 de maig de 2019

Seguiment

 

 

Resolució 3/2019 BL, de convocatòria d'un procés selectiu per a la creació de la borsa de treball de Cap de Planificació de Serveis TIC (personal laboral, grup L1) de la Universitat de Lleida  Publicació tauler e-seu UdL

Data de publicació

3 de maig de 2019

Termini de presentació

31 de maig de 2019

Seguiment

 

 

Resolució 22/2019, de convocatòria de concurs de selecció per a formalitzar un contracte en règim laboral per obra o servei determinat de la Universitat de Lleida (projecte N19008) Publicació tauler e-seu UdL

Data de publicació

30 d'abril de 2019

Termini de presentació

15 de maig de 2019

Seguiment

 

 

Resolució 21/2019, de convocatòria de concurs de selecció per a formalitzar un contracte en règim laboral per obra o servei determinat de la Universitat de Lleida (projecte N17014) Publicació tauler e-seu UdL

Data de publicació

30 d'abril de 2019

Termini de presentació

15 de maig de 2019

Seguiment

 

 

Resolució 20/2019, de convocatòria de concurs de selecció per a formalitzar un contracte en règim laboral per obra o servei determinat de la Universitat de Lleida (projecte N19008) Publicació tauler e-seu UdL

Data de publicació

29 d'abril de 2019

Termini de presentació

14 de maig de 2019

Seguiment

 

 

Resolució 19/2019, de convocatòria de concurs de selecció per a formalitzar un contracte en règim laboral per obra o servei determinat de la Universitat de Lleida (projecte G17006) Publicació tauler e-seu UdL

Data de publicació

9 d'abril de 2019

Termini de presentació

25 d'abril de 2019

Seguiment

 

 

Resolució 17/2019, de convocatòria de concurs de selecció per a formalitzar un contracte en règim laboral per obra o servei determinat de la Universitat de Lleida (projecte N18034) Publicació tauler e-seu UdL

Data de publicació

3 d'abril de 2019

Termini de presentació

17 d'abril de 2019

Seguiment

 

 

Resolució 18/2019, de convocatòria de concurs de selecció per a formalitzar un contracte en règim laboral per obra o servei determinat de la Universitat de Lleida (projecte P18017) Publicació tauler e-seu UdL

Data de publicació

26 de març de 2019

Termini de presentació

9 d'abril de 2019

Seguiment

 

 

Resolució 16/2019, de convocatòria de concurs de selecció per a formalitzar un contracte en règim laboral per obra o servei determinat de la Universitat de Lleida (projecte P18013) Publicació tauler e-seu UdL

Data de publicació

25 de març de 2019

Termini de presentació

8 d'abril de 2019

Seguiment

 

 

Resolució 15/2019, de convocatòria de concurs de selecció per a formalitzar un contracte en règim laboral per obra o servei determinat de la Universitat de Lleida (projecte 0000) Publicació tauler e-seu UdL

Data de publicació

25 de març de 2019

Termini de presentació

8 d'abril de 2019

Seguiment

 

 

Resolució 14/2019, de convocatòria de concurs de selecció per a formalitzar un contracte en règim laboral per obra o servei determinat de la Universitat de Lleida (projecte X12014) Publicació tauler e-seu UdL

Data de publicació

8 de març de 2019

Termini de presentació

22 de març de 2019

Seguiment

 

 

Resolució 13/2019, de convocatòria de concurs de selecció per a formalitzar un contracte en règim laboral per obra o servei determinat de la Universitat de Lleida (projecte P18003) Publicació tauler e-seu UdL

Data de publicació

28 de febrer de 2019

Termini de presentació

18 de març de 2019

Seguiment

 

 

Resolució 12/2019, de convocatòria de concurs de selecció per a formalitzar un contracte en règim laboral per obra o servei determinat de la Universitat de Lleida (projecte C19010) Publicació tauler e-seu UdL

Data de publicació

28 de febrer de 2019

Termini de presentació

14 de març de 2019

Seguiment

 

 

Resolució 11/2019, de convocatòria de concurs de selecció per a formalitzar un contracte en règim laboral per obra o servei determinat de la Universitat de Lleida (projecte P16022) Publicació tauler e-seu UdL

Data de publicació

27 de febrer de 2019

Termini de presentació

13 de març de 2019

Seguiment

 

 

Resolució 10/2019, de convocatòria de concurs de selecció per a formalitzar un contracte en règim laboral per obra o servei determinat de la Universitat de Lleida (projecte Z00000 030211) Publicació tauler e-seu UdL

Data de publicació

22 de febrer de 2019

Termini de presentació

8 de març de 2019

Seguiment

 

 

Resolució 9/2019, de convocatòria de concurs de selecció per a formalitzar un contracte en règim laboral per obra o servei determinat de la Universitat de Lleida (projecte P17008) Publicació tauler e-seu UdL

Data de publicació

14 de febrer de 2019

Termini de presentació

28 de febrer de 2019

Seguiment

 

 

Resolució 8/2019, de convocatòria de concurs de selecció per a formalitzar un contracte en règim laboral per obra o servei determinat de la Universitat de Lleida (projecte P17012) Publicació tauler e-seu UdL

Data de publicació

14 de febrer de 2019

Termini de presentació

28 de febrer de 2019

Seguiment

 

 

Resolució 7/2019, de convocatòria de concurs de selecció per a formalitzar un contracte en règim laboral per obra o servei determinat de la Universitat de Lleida (projecte G17006) Publicació tauler e-seu UdL

Data de publicació

7 de febrer de 2019

Termini de presentació

21 de febrer de 2019

Seguiment

 

 

Resolució 1/2019 CL, per la qual es convoca concurs públic per a la provisió de llocs de treball, personal laboral d'administració i serveis, en règim laboral fix de la Universitat de Lleida Publicació tauler e-seu UdL

Data de publicació

28 de gener de 2019

Termini de presentació

25 de febrer de 2019

Seguiment

 

 

Resolució 1/2019 CO, per la qual es convoca un procés selectiu per a l'ingrés per a l'escala de gestió de la Universitat de Lleida, pel sistema de concurs oposició, torn lliure, per cobrir dos llocs de treball de l'àmbit Igualtat de gènere (1/2019 CO) Publicació tauler e-seu UdL

Data de publicació

28 de gener de 2019

Termini de presentació

25 de febrer de 2019

Seguiment

 

 

Resolució 2/2019 BL, de convocatòria d’un procés selectiu per a l’ampliació de la borsa de treball de tècnic/a de sistemes (personal laboral, grup L2) de la Universitat de Lleida Publicació tauler e-seu UdL

Data de publicació

23 de gener de 2019

Termini de presentació

20 de febrer de 2019

Seguiment

 

 

Resolució 1/2019 BL, de convocatòria d'un procés selectiu per a la creació de la borsa de tècnic/a Cooordinador/a de la Unitat Quirúrgica Docent de Torrelameu (personal laboral, grup 1) de la Universitat de Lleida  Publicació tauler e-seu UdL

Data de publicació

21 de gener de 2019

Termini de presentació

18 de febrer de 2019

Seguiment

 

 

Resolució per la qual es convoca concurs públic per a la provisió d'un lloc de treball, personal laboral d'administració i serveis, en règim laboral fix de la Universitat de Lleida (6/2018 CL)

Publicació DOGC

Data de publicació

3 de gener de 2019

Termini de presentació

31 de gener de 2019

Seguiment

 

 

Resolució per la qual es convoca concurs públic per a la provisió de llocs de treball, personal laboral d'administració i serveis, en règim laboral fix de la Universitat de Lleida (4/2018 CL)

Publicació DOGC

Data de publicació

14 de desembre de 2018

Termini de presentació

16 de gener de 2019

Seguiment

 

 

Resolució 2/2018 BL, de convocatòria d'un procés selectiu per a la creació de la borsa de tècnic/a Especialista en Microbiologia i Higiene (personal laboral, grup 3) de la Universitat de Lleida  Publicació tauler e-seu UdL

Data de publicació

11 de desembre de 2018

Termini de presentació

11 de gener de 2019

Seguiment

 

 

Resolució per la qual es convoca concurs públic per a la provisió de llocs de treball, personal laboral d'administració i serveis, en règim laboral fix mitjançant el sistema de trasllat i promoció interna (3/2018 CL)

Publicació DOGC

Data de publicació

28 de novembre de 2018

Termini de presentació

31 de desembre de 2018

Seguiment

 

 

Resolució per la qual es convoca concurs públic per a la provisió de llocs de treball, personal laboral d'administració i serveis, en règim laboral indefinit de la Universitat de Lleida (2/2018 CL)

Publicació DOGC

Data de publicació

17 de maig de 2018

Termini de presentació

14  de juny de 2018

Seguiment

 

   Darrera modificació: