Ajuts per a l'habitatge i el desplaçament

 Descarregar pdf

Ajuts per a l'habitatge i el desplaçament, convocatòria curs 2021-2022

CONVOCATÒRIA curs 2021-2022  (termini tancat)
 
 
 
Què és

La Convocatòria d'Ajuts per a l'Habitatge i el Desplaçament, té com a objectiu donar suport, mitjançant ajut econòmic, a aquells estudiants, amb domicili familiar fora de les seus de la Universitat de Lleida (Lleida, Igualada) o estudiants que es desplacen des del seu domicili familiar amb freqüència, que es matriculin en estudis de grau, en un centre propi de la Universitat de Lleida. Els ajuts són excloents entre sí.
 
 
Aquests ajuts són incompatibles amb la percepció del complement de residència de les beques generals del Ministeri d'Educació, Cultura i Esport i amb les beques-salari de la UdL.
 
 
Qui pot sol·licitar l'ajut
 

Aquesta convocatòria s’adreça a estudiants matriculats en un estudi oficial de grau en un centre propi de la Universitat de Lleida que no tinguin cap domicili familiar a les seus de la Universitat de Lleida. Aquests estudiants han de reunir els requisits acadèmics i econòmics que preveu la base 4 de la Convocatòria.

Requisits acadèmics:

  • Haver sol·licitat Beca General del Ministeri d’Educació i FP el curs 2021-22.
  • Alumnat que es matricula per primera vegada de primer curs d'estudis de grau i, estant en possessió del títol de batxillerat accedeixin a la universitat mitjançant les PAU’s, es requerirà una nota de 5,00 punts a la nota d'accés a la universitat amb exclusió de la qualificació obtinguda en les proves de les matèries d'opció de el bloc de les assignatures troncals és a dir, aquesta nota d'accés es calcularà d'acord amb la fórmula 0,6 NMB + 0,4 PAU.
  • En les altres vies d'accés a la universitat es requerirà haver obtingut 5,00 punts en la prova o ensenyament que permeti l'accés a la universitat.
  • En aquells casos excepcionals en què la qualificació obtinguda en la prova d’accés pel sol·licitant no es correspongui amb l'escala de 0 a 10, es realitzarà l'adaptació a la referida escala que resulti procedent.
  • Els sol·licitants de segon i posteriors curs hauran d’haver superat, en els últims estudis cursats, els següents percentatges dels crèdits matriculats:

Àrea de Coneixement

Percentatge

Arts i Humanitats

90%

Ciències

65%

Ciències Socials i Jurídiques

90%

Ciències de la Salut

80%

Enginyeries o Arquitectura/ensenyaments tècnics

65%


 

  • No estar en possessió o en disposició legal d’obtenir un títol acadèmic de graduat.

Requisit econòmic:

No superar el tram de renda familiar 1 establert per la Generalitat de Catalunya (Beques Equitat).

 
On s'ha de presentar la sol·licitud

Pots fer la sol·licitud electrònica a través de la pàgina webhttps://ae-seu.udl.cat/

Has d'accedir al catàleg de serveis on tens disponible aquest tràmit. El podràs fer a través d'un ordinador, d'una tablet o des del teu mòbil.


Quina documentació hauràs de presentar 

  • Sol·licitud
  • Acreditació del tram de renda familiar establert per a les Beques Equitat de l’AGAURIMPORTANT: L’estudiant ha de realitzar la petició de l’acreditació en temps i forma a l’AGAUR. Consulteu el termini de sol·licitud d’aquesta acreditació, que es publica per a cada curs acadèmic. La UdL realitzarà les consultes adients a les unitats internes o externes per tal de poder verificar aquesta informació, cas que l’estudiant no ho aporti.
  • Justificant del lloc de residència familiar (certificat d’empadronament o altre document justificatiu, cas de no residir a Catalunya).
  • Justificant del lloc de residència durant el curs acadèmic (contracte de lloguer signat per ambdues parts o document justificatiu que permeti confirmar la residència de manera fefaent, cas de presentar la sol·licitud d’habitatge o de residència universitària).
 
Quan es pot sol·licitar

El termini per presentar la sol·licitud finalitza el 14 d’octubre de 2021

 

Bases reguladores

Convocatòria

 

 

Més informació:

Informació i Orientació Universitària

Tel. 973 003 589 / 973 003 588

suportestudiants@udl.cat

   Darrera modificació: