Ajuts per a la formació i l'acreditació d'una tercera llengua

 Descarregar Pdf
 
 
 
Què és i qui pot sol·licitar l'ajut
 
Aquesta convocatòria té com a objectiu donar suport, mitjançant ajut econòmic, a tot l’estudiantat de la Universitat de Lleida, tret dels que poden sol·licitar els ajuts AGAUR[1], per a la formació i l’acreditació de les terceres llengües establertes en el sistema educatiu de Catalunya (anglès, francès, alemany i italià).

Per tant, aquesta convocatòria va adreçada a l’estudiantat que NO pot accedir als citats ajuts AGAUR, i que està matriculat en un estudi oficial i en un centre propi de la Universitat de Lleida (grau, màster oficial, programa de doctorat).

---

[1] Es poden consultar els criteris del perfil d’estudiant que pot accedir als ajuts AGAUR i que, per tant, no pot accedir als ajuts d’aquesta convocatòria a:

  • Resolució EMC/795/2017, d’11 d’abril, per la qual s’aproven les bases reguladores dels ajuts per als estudiants matriculats en una universitat catalana que hagin començat per primera vegada els estudis universitaris de grau a partir del curs 2014-2015, per promoure la formació i l’acreditació de les terceres llengües.
  • Resolució EMC/1063/2017, de 10 de maig, per la qual s’obre la convocatòria d’ajuts per als estudiants matriculats en una universitat catalana que hagin començat els estudis universitaris de grau a partir del curs 2014-2015, per promoure la formació i l’acreditació de les terceres llengües (ref. BDNS 346661).

Quan es pot sol·licitar

El termini de presentació de sol·licituds s’inicia a partir de l’endemà de la publicació de la present convocatòria en l’e-tauler de la seu electrònica i restarà oberta fins al 2 d'octubre de 2017.


On s'ha de presentar la sol·licitud

En el Registre General o Registres Auxiliars de la UdL o en el registre electrònic previst en la seu electrònica.
 
 
Quina documentació has de presentar 
 
Els estudiants sol·licitants han de presentar:
  1. Imprès de sol·licitud (aquí)
  2. Per la modalitat A: document acreditatiu d’haver superat la prova d’acreditació de terceres llengües.
  3. Per la modalitat B: certificat acreditatiu del nivell d’idioma cursat i superat, emès pel centre on s’ha realitzat el curs.
  4. Rebut del pagament de la prova d’acreditació del nivell que s’hagi obtingut o del curs de formació que s’hagi cursat i superat.
  5. Qualsevol altra documentació que la comissió de selecció pugui demanar.
 
Queden exclosos d'aquesta convocatòria i, per tant, no podran sol·licitar ajuts en cap cas:
  • Els estudiants internacionals de mobilitat, perquè ja disposen de subvencions específiques per a l’aprenentatge de les llengües oficials de la Universitat de Lleida.
  • Els estudiants que siguin empleats de la Universitat de Lleida, perquè ja disposen de plans específics de formació en terceres llengües.
  • Els estudiants de grau que han iniciat estudis el curs 2014-2015 i posteriors, que estan en disposició d’accedir a la convocatòria AGAUR pels ajuts que allà s’hi especifiquen.

 

Convocatòria

Llista provisional de persones admeses i excloses

Llista definitiva de persones admeses i excloses

Llista provisional d'ajuts concedits

Llista definitiva d'ajuts concedits

Els estudiants hauran de presentar-se, abans del 6 de febrer de 2018, en la unitat d'Informació i Orientació Universitària amb el DNI i aportar el full per al pagament per transferència bancària, d'acord amb aquest model.

 

 

 

Més informació:
Informació i Orientació Universitària
Tel. 973 003 588
info@udl.cat
   Darrera modificació: