Ajuts per a la formació i l'acreditació d'una tercera llengua

 Descarregar Pdf
 
CONVOCATÒRIA 2017, es publicarà en breu
 
 
_____________________________________________________________________________________________________________________
 
 
Què és i qui pot sol·licitar l'ajut

Aquesta convocatòria té com a objectiu donar suport, mitjançant ajut econòmic, a la formació i l’acreditació de les terceres llengües establertes en el sistema educatiu de Catalunya (anglès, francès, alemany i italià), per a aquells estudiants que no poden sol·licitar l’ajut AGAUR i que estiguin matriculats en un estudi oficial en un centre propi de la Universitat de Lleida (grau, màster oficial, programa de doctorat), sense que es tingui en compte l’any d’inici dels seus estudis ni el sistema educatiu de procedència.

Igualment, podran sol·licitar ajut per a la formació i l’acreditació de les llengües catalana i castellana (enteses com terceres llengües en aquest cas) aquells estudiants matriculats en qualsevol ensenyament oficial de la Universitat de Lleida i que provinguin d’altres sistemes educatius, estatals o internacionals.

Pel que fa als estudiants que van iniciar estudis de grau a partir del curs 2014-2015, que es poden acollir a la convocatòria de l’AGAUR per aquesta mateixa finalitat, únicament podran sol·licitar ajut en la present convocatòria de la Universitat de Lleida en el cas d’acreditació en proves lliures no subvencionades per l’AGAUR o per formació en nivells superiors del MECR que tampoc estiguin subvencionats per l’AGAUR.


Quan es pot sol·licitar

El termini de presentació de sol·licituds s’inicia a partir de l’endemà de la publicació de la present convocatòria en l’e-tauler de la seu electrònica i restarà oberta fins al 30 de setembre de 2016.


On s'ha de presentar la sol·licitud

En el Registre General o Registres Auxiliars de la UdL o en el registre electrònic previst en la seu electrònica.
 
 
Quina documentació has de presentar 

Els sol·licitants que pertanyen al Bloc I (estudiants del sistema universitari català i espanyol):

 • Imprès de sol·licitud
 • Acreditació del tram de renda familiar establert per a les Beques Equitat de l'AGAUR.
 • Per les modalitats A i C: document acreditatiu d’haver superat la prova d’acreditació de terceres llengües.
 • Per les modalitats B i D: certificat acreditatiu del nivell d’idioma cursat i superat, emès pel centre on s’ha realitzat el curs.
 • Rebut del pagament de la prova d’acreditació del nivell que s’hagi obtingut o del curs de formació que s’hagi cursat i superat.
 • Qualsevol altra documentació que la comissió de selecció pugui demanar.

 

Els sol·licitants que pertanyen al Bloc II (estudiants estrangers de grau, màster o doctorat). No afecta a estudiants Erasmus:

 • Imprès de sol·licitud
 • Per la modalitat C: document acreditatiu d'haver superat la prova d'acreditació de terceres llengües.
 • Per la modalitat D: certificat acreditatiu del nivell d’idioma cursat i superat, emès pel centre on s’ha realitzat el curs.
 • Rebut del pagament de la prova d’acreditació del nivell que s’hagi obtingut o del curs de formació que s’hagi cursat i superat.
 • Qualsevol altra documentació que la comissió de selecció pugui demanar.

 

Queden exclosos d'aquesta convocatòria i, per tant, no podran sol·licitar ajuts en cap cas:

 1. Els estudiants internacionals de mobilitat, perquè ja disposen de subvencions específiques per a l’aprenentatge de les llengües oficials de la Universitat de Lleida.
 2. Els estudiants que siguin empleats de la Universitat de Lleida, perquè ja disposen de plans específics de formació en terceres llengües.
 3. Els estudiants de grau que han iniciat estudis el curs 2014-2015 i posteriors, per aquells ítems subvencionats per l’AGAUR.

 

 
 

Més informació:
Servei d'Informació i Atenció Universitària
Tel. 973 003 588
info@udl.cat
   Darrera modificació: