Convocatòria de beques-salari

 Descarregar pdf
Què és

Aquesta convocatòria té com a objectiu donar suport, mitjançant ajut econòmic, a estudiants amb qualificacions excel·lents en els seus estudis previs de secundària, que es matriculin en un grau en un centre propi de la Universitat de Lleida el curs 2019-2020 i també a estudiants de segon, tercer i quart curs becats en les Convocatòries del cursos 2016-2017, 2017-2018 i 2018-2019.

Qui pot sol·licitar una beca-salari

a) Els estudiants de secundària (nou accés) que reuneixin els requisits següents:

 • Haver finalitzat estudis de secundària el curs 2018-2019 (Batxillerat i Cicles Formatius de Grau Superior).
 • Matricular-se el curs 2019-2020 d’un grau impartit per centres propis de la UdL, en un mínim de 60 crèdits.
 • Acreditar un tram de renda familiar inferior o igual al tram 3.
 • Tenir nota mitjana de l’expedient de Batxillerat o de Cicles d’entre 9 i 10.

b) Els estudiants ja becats amb una beca-salari els cursos acadèmics 2018-2019, 2017-2018 i el 2016-2017 matriculats en els centres propis de la UdL el curs acadèmic 2019-2020. En aquest cas el requisit serà tenir la nota mitjana de l’expedient acadèmic dels estudis realitzats igual o superior a les següents:

 • 7,00 punts per a la branca d’Enginyeria i Arquitectura i Ensenyaments tècnics.
 • 7,20 punts per les branques de Ciències i Ciències experimentals, Ciències Socials i Jurídiques i Ciències de la Salut.
 • 7,60 punts per la branca d’Arts i Humanitats

Aquests estudiants no caldrà que presentin la sol·licitud ni l’expedient acadèmic, només caldrà que acreditin el tram de renda durant el termini de sol·licitud de la convocatòria.

 

Quan es pot sol·licitar

Els estudiants que vulguin sol·licitar la beca salari hauran de descarregar l’imprès de sol·licitud i presentar-lo fins al 18 d'octubre de 2019.
 

On s'ha de presentar la sol·licitud

En el Registre General o Registres Auxiliars de la UdL o en el registre electrònic previst en la seu electrònica.

Quina documentació has de presentar 

 • Imprès de sol·licitud.
 • Certificat oficial de qualificacions amb la mitjana de l’expedient de batxillerat o de cicles de l’estudiant candidat, expedit pel Centre de Secundària.
 • Fotocòpia del DNI o NIE.
 • Acreditació del tram de renda familiar que facilita l’AGAUR per al curs 2019-2020.
 • Justificació del lloc de residència familiar i del lloc de residència durant el curs acadèmic.
 • Justificació d'haver participat (i en el seu cas, d’haver estat guanyador/a) en alguna de les activitats de promoció del talent jove de la UdL.
 • Declaració jurada de no exercir cap activitat remunerada, inclosa en el formulari de sol·licitud.

 

CONVOCATÒRIA

Sol·licitud, clàusula de consentiment i declaració de responsabilitat

Sol·licitud, clàusula de consentiment i declaració de responsabilitat

 

Formulari per realitzar la sol·licitud a través del Registre Electrònic

Instruccions

Per qualsevol dubte o incidència us podeu adreçar a la unitat D'INFORMACIÓ I ORIENTACIÓ UNIVERSITÀRIA:

Campus de Cappont
C. Jaume II, 67 bis
25001 Lleida

suportestudiants@udl.cat
Tel. 973 003 589 / 973 003 595

 

                                                                                             amb la col·laboració de l'Obra Social de "La Caixa"  
   Darrera modificació: