Convocatòria de beques-salari

 Descarregar Pdf
Què és

Aquesta convocatòria té com a objectiu donar suport, mitjançant ajut econòmic, a estudiants amb qualificacions excel·lents en els seus estudis previs de secundària, que es matriculin en un grau en un centre propi de la Universitat de Lleida el curs 2017-2018 i també a estudiants de segon curs becats de la Convocatòria del curs 2016-2017.

Qui pot sol·licitar una beca-salari

a) Els estudiants de secundària que reuneixin els requisits següents:

 • Haver finalitzat estudis de secundària el curs 2016-2017 (Batxillerat i Cicles Formatius de Grau Superior).
 • Matricular-se el curs 2017-2018 d’un grau impartit per centres propis de la UdL, en un mínim de 60 crèdits.
 • Acreditar un tram de renda familiar inferior o igual al tram 3.
 • Tenir nota mitjana de l’expedient de Batxillerat o de Cicles d’entre 9 i 10.

b) Els estudiants matriculats en els centres propis de la UdL el curs acadèmic 2017-2018 i becats amb una beca-salari el curs acadèmic 2016-2017. En aquest cas el requisit serà tenir la nota mitjana de l’expedient acadèmic dels estudis realitzats igual o superior a les següents:

 • 7,00 punts per a la branca d’Enginyeria i Arquitectura i Ensenyaments tècnics.
 • 7,20 punts per les branques de Ciències i Ciències experimentals, i Ciències Socials i jurídiques.
 • 7,40 punts per la branca de Ciències de la Salut.
 • 7,60 punts per la branca d’Arts i Humanitats

Aquests estudiants no caldrà que presentin la sol·licitud, només caldrà que acreditin el tram de renda.

 

Quan es pot sol·licitar

Els estudiants que vulguin sol·licitar la beca salari hauran de descarregar l’imprès de sol·licitud i presentar-lo del 13 de juliol al 2 d'octubre de 2017.
 

On s'ha de presentar la sol·licitud

En el Registre General o Registres Auxiliars de la UdL o en el registre electrònic previst en la seu electrònica.

Quina documentació has de presentar 

 • Imprès de sol·licitud.
 • Certificat oficial de qualificacions amb la mitjana de l’expedient de batxillerat o de cicles de l’estudiant candidat, expedit pel Centre de Secundària.
 • Fotocòpia del DNI o NIE.
 • Escrit breu i original de l’estudiant candidat exposant les motivacions per cursar els estudis que vol realitzar a la UdL.
 • Acreditació del tram de renda familiar que facilita l’AGAUR per al curs 2017-2018.
 • Justificació, si escau, del lloc de residència familiar.
 • Justificació, si escau, de participació (i en el seu cas, d’haver estat guanyador/a) en alguna de les activitats de promoció del talent jove de la UdL.
 • Declaració jurada de no exercir cap activitat remunerada.
 • Qualsevol altra documentació justificativa a criteri de la comissió de selecció.

CONVOCATÒRIA

Llista d'ajudicacions i revocacions dels estudiants de segon curs becats de la convocatòria del curs 2016-2017 i Llista d'adjudicacions de les persones sol·licitants de la mateixa convocatòria que estan en llista d'espera del curs acadèmic 2016-2017.  (publicació renovada)

Llista provisional de persones admeses i excloses

Llista definitiva de persones admeses i excloses

Llista provisional d'adjudicacions

Llista definitiva d'adjudicacions

 

Més informació:  Informació i Orientació Universitària
Tel. 973 003 588
info@udl.cat
                                                                                             amb la col·laboració de l'Obra Social de "La Caixa"  
   Darrera modificació: