Convocatòria de beques-salari

 Descarregar pdf
Què és

Aquesta convocatòria té com a objectiu donar suport, mitjançant ajut econòmic, a estudiants amb qualificacions excel·lents en els seus estudis previs de secundària, que es matriculin en un grau en un centre propi de la Universitat de Lleida el curs 2019-2020 i també a estudiants de segon, tercer i quart curs becats en les Convocatòries del cursos 2016-2017, 2017-2018 i 2018-2019.

Qui pot sol·licitar una beca-salari

a) Els estudiants de secundària (nou accés) que reuneixin els requisits següents:

 • Haver finalitzat estudis de secundària el curs 2018-2019 (Batxillerat i Cicles Formatius de Grau Superior).
 • Matricular-se el curs 2019-2020 d’un grau impartit per centres propis de la UdL, en un mínim de 60 crèdits.
 • Acreditar un tram de renda familiar inferior o igual al tram 3.
 • Tenir nota mitjana de l’expedient de Batxillerat o de Cicles d’entre 9 i 10.

b) Els estudiants ja becats amb una beca-salari els cursos acadèmics 2018-2019, 2017-2018 i el 2016-2017 matriculats en els centres propis de la UdL el curs acadèmic 2019-2020. En aquest cas el requisit serà tenir la nota mitjana de l’expedient acadèmic dels estudis realitzats igual o superior a les següents:

 • 7,00 punts per a la branca d’Enginyeria i Arquitectura i Ensenyaments tècnics.
 • 7,20 punts per les branques de Ciències i Ciències experimentals, Ciències Socials i Jurídiques i Ciències de la Salut.
 • 7,60 punts per la branca d’Arts i Humanitats

Aquests estudiants no caldrà que presentin la sol·licitud ni l’expedient acadèmic, només caldrà que acreditin el tram de renda durant el termini de sol·licitud de la convocatòria.

 

Quan es pot sol·licitar

Els estudiants que vulguin sol·licitar la beca salari hauran de descarregar l’imprès de sol·licitud i presentar-lo fins al 18 d'octubre de 2019.
 

On s'ha de presentar la sol·licitud

En el Registre General o Registres Auxiliars de la UdL o en el registre electrònic previst en la seu electrònica.

Quina documentació has de presentar 

 • Imprès de sol·licitud.
 • Certificat oficial de qualificacions amb la mitjana de l’expedient de batxillerat o de cicles de l’estudiant candidat, expedit pel Centre de Secundària.
 • Fotocòpia del DNI o NIE.
 • Acreditació del tram de renda familiar que facilita l’AGAUR per al curs 2019-2020.
 • Justificació del lloc de residència familiar i del lloc de residència durant el curs acadèmic.
 • Justificació d'haver participat (i en el seu cas, d’haver estat guanyador/a) en alguna de les activitats de promoció del talent jove de la UdL.
 • Declaració jurada de no exercir cap activitat remunerada, inclosa en el formulari de sol·licitud.

 

CONVOCATÒRIA

Llista definitiva d'adjudicacions dels estudiants de tercer curs becats de la convocatòria del curs 2017-2018

 

****************

 

Llista provisional d'adjudicacions dels estudiants de quart curs becats de la convocatòria del curs 2016-2017

Es disposa de deu dies hàbils, comptats a partir de l’endemà de la publicació d’aquesta llista, per tal que els estudiants pendents d’aportar el requeriment econòmic el presentin. Es podrà presentar la documentació acreditativa en el registre electrònic de la UdL, amb el corresponent formulari electrònic. Instruccions

Aquest termini finalitza el 18 de març de 2020 

Avís: des del 14 de març i durant el període de vigència de l'estat d'alarma, resta suspès el còmput del termini. El còmput es reprendrà un cop finalitzada la vigència de l'estat de l'alarma, i acabarà quan transcorrin els dies que en restaven en data 14 de març.  

ATENCIÓ: Es reprèn novament el termini l'1 de juny i finalitza el 5 de juny de 2020!!

 

**************** 

Llista provisional de persones admeses i excloses estudiants nou accés curs 2019-2020

Es disposa de deu dies hàbils, comptats a partir de l’endemà de la publicació d’aquesta llista, per tal que les persones excloses puguin aportar la documentació o requisits necessaris per esmenar els motius d’exclusió. Es podrà presentar aquesta documentació al registre electrònic de la UdL, amb el corresponent formulari electrònic. Instruccions

Aquest termini finalitza el 18 de març de 2020

Avís: des del 14 de març i durant el període de vigència de l'estat d'alarma, resta suspès el còmput del termini. El còmput es reprendrà un cop finalitzada la vigència de l'estat de l'alarma, i acabarà quan transcorrin els dies que en restaven en data 14 de març.  

ATENCIÓ: Es reprèn novament el termini l'1 de juny i finalitza el 5 de juny de 2020!! 

Llista definitiva de persones admeses i excloses estudiants de nou accés curs 2019-2020

Llista provisional d'adjudicacions

Es disposa de deu dies hàbils, comptats a partir de l’endemà de la publicació d’aquesta llista, per tal que les persones excloses puguin aportar la documentació o requisits necessaris per esmenar els motius d’exclusió. Es podrà presentar aquesta documentació al registre electrònic de la UdL, amb el corresponent formulari electrònic. Instruccions

Aquest termini finalitza el 13 de juliol de 2020

 

**************** 

Llista provisional d'adjudicacions i revocacions dels estudiants de segon curs becats de la convocatòria del curs 2018-2019

Es disposa de deu dies hàbils, comptats a partir de l’endemà de finalitzar la vigència de l’estat d’alarma, per tal que els estudiants interessats presentin al·legacions.  Es podrà fer a través del registre electrònic de la UdL, amb el corresponent formulari electrònic. Instruccions

ATENCIÓ: El termini s'inicia l'1 de juny i finalitza el 12 de juny de 2020!!!

 

Llista definitiva de renovacions i revocacions dels estudiants de segon curs becats de la convocatòria del curs 2018-2019

Llista provisional de noves adjudicacions dels estudiants de segon curs de la convocatòria del curs 2018-2019 de la llista d'espera

Es disposa de deu dies hàbils, comptats a partir de l’endemà de la publicació d'aquesta llista, per tal que els estudiants interessats presentin al·legacions.  Es podrà fer a través del registre electrònic de la UdL, amb el corresponent formulari electrònic. Instruccions

Aquest termini finalitza el 10 de juliol de 2020

 

 

Per qualsevol dubte o incidència us podeu adreçar a la unitat D'INFORMACIÓ I ORIENTACIÓ UNIVERSITÀRIA:

Campus de Cappont
C. Jaume II, 67 bis
25001 Lleida

suportestudiants@udl.cat
Tel. 973 003 589 / 973 003 595

 

                                                                                             amb la col·laboració de l'Obra Social de "La Caixa"  
   Darrera modificació: