Convocatòria de beques-salari

 Descarregar pdf
Què és

Aquesta convocatòria té com a objectiu donar suport, mitjançant ajut econòmic, a estudiants amb qualificacions excel·lents en els seus estudis previs de secundària, que es matriculin en un grau en un centre propi de la Universitat de Lleida el curs 2018-2019 i també a estudiants de segon i tercer curs becats en les Convocatòries del cursos 2016-2017 i 2017-2018.

Qui pot sol·licitar una beca-salari

a) Els estudiants de secundària (nou accés) que reuneixin els requisits següents:

 • Haver finalitzat estudis de secundària el curs 2017-2018 (Batxillerat i Cicles Formatius de Grau Superior).
 • Matricular-se el curs 2018-2019 d’un grau impartit per centres propis de la UdL, en un mínim de 60 crèdits.
 • Acreditar un tram de renda familiar inferior o igual al tram 3.
 • Tenir nota mitjana de l’expedient de Batxillerat o de Cicles d’entre 9 i 10.

b) Els estudiants ja becats amb una beca-salari els cursos acadèmics 2017-2018 i el 2016-2017 matriculats en els centres propis de la UdL el curs acadèmic 2018-2019. En aquest cas el requisit serà tenir la nota mitjana de l’expedient acadèmic dels estudis realitzats igual o superior a les següents:

 • 7,00 punts per a la branca d’Enginyeria i Arquitectura i Ensenyaments tècnics.
 • 7,20 punts per les branques de Ciències i Ciències experimentals, i Ciències Socials i Jurídiques.
 • 7,40 punts per la branca de Ciències de la Salut.
 • 7,60 punts per la branca d’Arts i Humanitats

Aquests estudiants no caldrà que presentin la sol·licitud ni l’expedient acadèmic, només caldrà que acreditin el tram de renda durant el termini de sol·licitud de la convocatòria.

 

Quan es pot sol·licitar

Els estudiants que vulguin sol·licitar la beca salari hauran de descarregar l’imprès de sol·licitud i presentar-lo fins al 16 d'octubre de 2018.
 

On s'ha de presentar la sol·licitud

En el Registre General o Registres Auxiliars de la UdL o en el registre electrònic previst en la seu electrònica.

Quina documentació has de presentar 

 • Imprès de sol·licitud.
 • Certificat oficial de qualificacions amb la mitjana de l’expedient de batxillerat o de cicles de l’estudiant candidat, expedit pel Centre de Secundària.
 • Fotocòpia del DNI o NIE.
 • Escrit breu i original de l’estudiant candidat exposant les motivacions per cursar els estudis que vol realitzar a la UdL.
 • Acreditació del tram de renda familiar que facilita l’AGAUR per al curs 2018-2019.
 • Justificació, si escau, del lloc de residència familiar.
 • Justificació, si escau, de participació (i en el seu cas, d’haver estat guanyador/a) en alguna de les activitats de promoció del talent jove de la UdL.
 • Declaració jurada de no exercir cap activitat remunerada, inclosa en el formulari de sol·licitud.
 • Qualsevol altra documentació justificativa a criteri de la comissió de selecció.

CONVOCATÒRIA

Llista provisional d'adjudicacions dels estudiants becats del curs 2016-2017

Llista definitiva d'adjudicacions i revocacions dels estudiants becats del curs 2016-2017

 

Llista provisional d'adjudicacions i revocacions dels estudiants becats del curs 2017-2018 

Llista definitiva d'adjudicacions i revocacions dels estudiants becats del curs 2017-2018

 

Llista provisional de persones admeses i excloses del curs 2018-2019

Es disposa de deu dies hàbils, comptats a partir de l’endemà de la publicació d’aquesta llista, per tal que els estudiants aportin la documentació pendent. Es podrà presentar aquesta documentació a través del corresponent formulari electrònic al registre electrònic de la UdL.

Aquest termini finalitza el 12 de març de 2019.

Formulari electrònic

Instruccions instància a través registre electrònic

Declaració responsable

Declaració responsable

 

 

Per qualsevol dubte o incidència us podeu adreçar a la unitat D'INFORMACIÓ I ORIENTACIÓ UNIVERSITÀRIA:

Campus de Cappont
C. Jaume II, 67 bis
25001 Lleida

suportestudiants@udl.cat
Tel. 973 003 588 / 973 003 595

 

                                                                                             amb la col·laboració de l'Obra Social de "La Caixa"  
   Darrera modificació: