Convocatòria de beques-salari

 Descarregar Pdf
Què és

Aquesta convocatòria té com a objectiu donar suport, mitjançant ajut econòmic, a estudiants amb qualificacions excel·lents en els seus estudis previs de secundària, que es matriculin en un grau en un centre propi de la Universitat de Lleida el curs 2016-2017.

Qui pot sol·licitar una beca-salari

Els estudiants de secundària que reuneixin els requisits següents:

 • Haver finalitzat estudis de secundària el curs 2015-2016 (Batxillerat i Cicles Formatius de Grau Superior).
 • Matricular-se el curs 2016-2017 d’un grau impartit per centres propis de la UdL, en un mínim de 60 crèdits.
 • Disposar d’un nivell de renda familiar que els permeti accedir a les beques ordinàries que concedeix el Ministeri d’Educació, Cultura i Esport per al curs 2016-2017.
 • Tenir nota mitjana de l’expedient de Batxillerat o de Cicles d’entre 9 i 10.
Quan es pot sol·licitar

Els estudiants que vulguin sol·licitar la beca salari hauran de descarregar l’imprès de sol·licitud i presentar-lo del 15 de juny al 30 de juliol de 2016

On s'ha de presentar la sol·licitud

En el Registre General o Registres Auxiliars de la UdL o en el registre electrònic previst en la seu electrònica.

Quina documentació has de presentar 

 • Imprès de sol·licitud.
 • Certificat oficial de qualificacions amb la mitjana de l’expedient de batxillerat o de cicles de l’estudiant candidat, expedit pel Centre de Secundària.
 • Fotocòpia del DNI o NIE.
 • Escrit breu i original de l’estudiant candidat exposant les motivacions per cursar els estudis que vol realitzar a la UdL.
 • Acreditació de caràcter econòmic, a efectes de formalitzar la matrícula universitària sense el pagament previ dels preus públics dels serveis acadèmics per al curs 2016-2017.
 • Justificació, si escau, del lloc de residència familiar.
 • Justificació, si escau, de participació (i en el seu cas, d’haver estat guanyador/a) en alguna de les activitats de promoció del talent jove de la UdL.
 • Declaració jurada de no exercir cap activitat remunerada.
 • Qualsevol altra documentació justificativa a criteri de la comissió de selecció.

CONVOCATÒRIA

Llista provisional de persones admeses i excloses

Llista definitiva de persones admeses i excloses

Llista provisional d'adjudicacions

Llista definitiva d'adjudicacions

 

 

Més informació:
Servei d'Informació i Atenció Universitària
Tel. 973 003 588
info@udl.cat
   Darrera modificació: