Secretaria General

 Descarregar pdf

Competències (art. 67 dels Estatuts)

Dra. Dolors Toldrà Roca
Secretària General

Edifici del Rectorat
Pl. de Víctor Siurana, 1
E-25003 Lleida

sg.secretaria@udl.cat
+34 973 70 20 24
+34 973 70 20 11

El secretari o secretària general actua com a secretari o secretària del Claustre, del Consell de Govern i de la Junta Consultiva. És la persona fedatària de llurs acords, aixeca acta de totes les reunions d'aquests òrgans i exerceix les responsabilitat de custòdia documental, registre i arxivament.

Com a màxim responsable de la Secretaria General ha de:

  • Garantir la publicitat dels acords de la Universitat
  • Dirigir i organitzar el Registre de la Universitat
  • Dirigir i custodiar l'Arxiu General de la Universitat
  • Dirigir i coordinar els serveis jurídics de la UniversitatSr. César Cierco Seira
Adjunt a la Secretaria General

Fac. de Dret, Economia i Turisme
C. de Jaume II, 73
E-25001 Lleida

cesar@dpub.udl.cat
+34 973 70 32 34

 Sra. Adoración Padial Albás
Adjunta a la Secretaria General

Fac. de Dret, Economia i Turisme
C. de Jaume II, 73
E-25001 Lleida

padial@dpriv.udl.cat
+34 973 70 32 49

   Darrera modificació: