Processos electorals

Universitat de Lleida

2021/ Eleccions de l'estudiantat al Claustre / Juntes d'Escola o Facultat / Consells de Departament

NORMATIVA:

Normativa electoral

(Aprovada per l'acord 115/2003 del Consell de Govern Prov. de 4-11-2003, modificada per l'acord 79/2004 Consell de Govern de 28-4-2004 i modificada per l'acord 206/2008 CG de 21-10-2008)

CALENDARI:

Calendari Electoral Eleccions Estudiants al Claustre, a Juntes de Facultat o Escola i a Consells de Departament.

(Acord 204/2020 del Consell de Govern de 28-10-2020, Acord 205/2020 del Consell de Govern de 28-10-2020, Acord 2/2021 de la Junta Electoral d'1 de febrer de 2021 i Acord 3/2021 de la Junta Electoral d'1 de febrer de 2021)

CONSULTAT DEL CENS PER DNI:

Cens DEFINITIU consulta per DNI

(Tancament del cens a data 15-10-2020)

MODEL DE RECLAMACIÓ AL CENS :

Model per a la presentació de reclamacions al cens provisional

LLOCS A COBRIR:

Llocs a cobrir de l'estudiantat al Claustre

Llocs a cobrir de l'estudiantat a Junta de Facultat o Escola

Llocs a cobrir de l'estudiantat a Consell de Departament

MODEL DE PRESENTACIÓ DE CANDIDATURES:

Formulari de presentació de candidatura per a les eleccions de l'estudiantat a Claustre, a Junta de Facultat o Escola i a Consell de Departament.

PROCLAMACIÓ DEFINITIVA DE CANDIDATURES AL CLAUSTRE

Candidatura Facultat d'Educació Psicologia i Treball Social- Estudiants en marxa-

Candidatura Facultat de Dret, Economia i Turisme-Unió Estudiantil de la FDET-

Candidatura de l'Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Agraria (ETSEA)-Consell Estudiantat ETSEA-

Candidatura de l'Escola Politècnica Superor (EPS)- EPS, La Vostra!-

Candidatura de la Facultat de Medicina-Estudiants de la FM per un futur millor-

Candidatura de la Facultat d'Infermeria i Fisioteràpia-Estudiants de la FIF per un futur millor-

Candidatura de la Facultat de Lletres-Alternativa d'Estudiants-

 

RESULTATS VOTACIÓ ELECTRÒNICA:

Claustre

Junta de Facultat o Escola

Consell de Departament

 

PROCLAMACIÓ DELS RESULTATS DE LES ELECCIONS DE L'ESTUDIANAT A CLAUSTRE (17-2-2021)

 

ACORDS DE LA JUNTA ELECTORAL

Acords de la Junta Electoral de 29-10-2020

Acords de la Junta Electoral de 30-10-2020

Acords de la Junta Electoral de 26-11-2020

Acords de la Junta Electoral de 2-12-2020

Acords de la Junta Electoral d'1-02-2021

Acords de la Junta Electoral de 17-02-2021