Eleccions

 Descarregar Pdf

 

  2018 / ELECCIONS PDI I PAS a JUNTA D'ESCOLA o FACULTAT / CONSELLS DE DEPT.  DE LA UNIVERSITAT DE LLEIDA


Normativa
Normativa Electoral
(Aprovada pel Consell de Govern de 28/04/2008 i modificada pel Consell de Govern en la sessió de 21/10/2008)

Calendari
Calendari Electoral Eleccions representnats del PDI i PAS  a Juntes d'Escola/Facultat i a Consells de Dept. 2018
(Aprovat per l'acord 123/2018 del Consell de Govern de 19/06/2018)

 

 

 

 

  2018 / ELECCIONS ESTUDIANTAT CLAUSTRE / JUNTA D'ESCOLA/FACULTAT / CONSELLS DE DEPT.  DE LA UNIVERSITAT DE LLEIDA


Normativa
Normativa Electoral
(Aprovada pel Consell de Govern de 28/04/2008 i modificada pel Consell de Govern en la sessió de 21/10/2008)

Calendari
Calendari Electoral Eleccions Estudiantat al Claustre, a Juntes d'Escola/Facultat i a Consells de Dept. 2018
(Aprovat per l'acord 122/2018 del Consell de Govern de 19/06/2018)

 

 

 

  2016 / ELECCIONS ESTUDIANTAT CLAUSTRE / JUNTA D'ESCOLA/FACULTAT / CONSELLS DE DEPT.  DE LA UNIVERSITAT DE LLEIDA


Normativa
Normativa Electoral
(Aprovada pel Consell de Govern de 28/04/2008 i modificada pel Consell de Govern en la sessió de 21/10/2008)

Calendari
Calendari Electoral Eleccions Estudiantat al Claustre, a Juntes d'Escola/Facultat i a Consells de Dept. 2016
(Aprovat pel Consell de Govern de 29/06/2016 (Acord 151/2016)

 

CONSULTA AL CENS PER DNI: http://www.udl.cat/cens/Model de reclamació al cens
Model de Reclamació al Cens Eleccions Eleccions Estudiantat a Claustre, a Junta Fac/Escola i a Consell de Dept.

 

LLOCS A COBRIR:

Llocs a cobir de l'estudiantat al Claustre

Llocs a cobrir de l'estudiantat a Junta de Facultat o Escola

Llocs a cobrir de l'estudiantat a Consell de Departament

 

Model de presentació de candidatura

Model de presentació de candidatura eleccions estudiantat a Claustre, a Junta de Fac/Escola i a Consell de Dept.

 

ACORDS DE LA JUNTA ELECTORAL:

Acords de la Junta Electoral de 18 d'octubre de 2016

Acords de la Junta Electoral de 26 d'octubre de 2016

Acords de la Junta Electoral de 3 de novembre de 2016

Acords de la Junta Electoral de 15 de novembre de 2016

Acords de la Junta Electoral de 22 de novembre de 2016

 

PROCLAMACIÓ DEFINITIVA DE CANDIDATURES AL CLAUSTRE

Candidatura de la Facultat d'Educació, Psicologia i Treball Social

Candidatura de la Facultat de Dret, Economia i Turisme

Candidatura de la Facultat de Medicina

Candidatura de l'Escola Politècnica Superior

Candidatura de la Facultat de Lletres

Candidatura de la Facultat d'Infermeria i Fisioteràpia

 

RESULTATS ELECTORALS

PROCLAMACIÓ DEFINITIVA DEL RESULTAT DE LES ELECCIONS DE L'ESTUDIANTAT AL CLAUSTRE-2016

 

PARTICIPACIÓ

PARTICIPACIÓ A LES ELECCIONS DE L'ESTUDIANTAT ALS ÒRGANS DE GOVERN DE LA UNIVERSITAT DE LLEIDA-2016

 

 

 

  2015 / ELECCIONS JUNTA D'ESCOLA/FACULTAT I CONSELLS DE DEPT.  DE LA UNIVERSITAT DE LLEIDA

Normativa
Normativa Electoral
(Aprovada pel Consell de Govern de 28/04/2008 i modificada pel Consell de Govern en la sessió de 21/10/2008)

Calendari
Calendari Electoral Juntes d'Escola/Facultat i Consells de Dept. 2015
(Aprovat pel Consell de Govern de 23/07/2015 (Acord 172/2015)
i modificat pel Consell de Govern de 25/11/2015 (Acord 262/2015))


Model de reclamació al cens
Model de Reclamació al Cens Eleccions renovació membres Junta Fac/Escola i Consell de Dept.


ACORDS DE LA JUNTA ELECTORAL
Acords de la Junta Electoral de 5 de novembre de 2015
Acords de la Junta Electoral de 24 de novembre de 2015
Acords de la Junta Electoral de 30 de novembre de 2015

 

  2015 / ELECCIONS PDI I PAS AL CLAUSTRE DE LA UNIVERSITAT DE LLEIDA

Normativa
Normativa Electoral al Claustre
(Aprovada pel Consell de Govern de 27/10/2007)

Calendari
Calendari Electoral PDI i PAS al Claustre 2015
(Aprovat pel Consell de Govern de 23/07/2015 (Acord 174/2015)

Consulta al cens per DNI:

 Model de reclamació Cens
Model de Reclamació al Cens. Eleccions PDI i PAS al Claustre 2015

Llocs a cobrir:
Llocs a cobir del Personal Docent i Investigador al Claustre-2015
Llocs a cobir del Personal d'Administració i Serveis al Claustre-2015

Model de candidatura
Model de Candidatura del Personal d'Administració i Serveis. Claustre-2015

Candiatura
Candidatura Definitiva del PAS Funcionari. Eleccions al Claustre 2015
Candidatura Definitiva del PAS Laboral. Eleccions al Claustre 2015

PROCLAMACIÓ DEFINITIVA DE RESULTATS ELECTORALS AL CLAUSTRE-2015

Personal Docent i Investigador
Personal d'Administració i ServeisACORDS DE LA JUNTA ELECTORAL
Acords de la Junta Electoral de 21 d'octubre de 2015
Acords de la Junta Electoral de 13 d'octubre de 2015
Acords de la Junta Electoral de 27 d'octubre de 2015
Acords de la Junta Electoral de 4 de novembre de 2015
Acords de la Junta Electoral de 10 de novembre de 2015
 

 

  2015 / ELECCIONS A RECTOR/A DE LA UNIVERSITAT DE LLEIDA

Normativa per a l'elecció de rector/a
(Aprovada pel Consell de Govern de 27/02/2007 i modificada pel Consell de Govern en la sessió de 24/02/2011)

Calendari Electoral a rector/a 2015
(Aprovat pel Consell de Govern de 06/03/2015 (Acord 27/2015)
 
Consulta al cens per DNI:

Model de reclamació al cens d'eleccions a rector/a 2015  |  Model

Model de presentació de candidatura a rector/a 2015


ACORDS DE LA JUNTA ELECTORAL

Acords de la Junta Electoral de 9 de març de 2015
Acords de la Junta Electoral de 15 de març de 2015
Acords de la Junta Electoral de 20 d'abril de 2015
Acords de la Junta Electoral de 24 d'abril de 2015
Acords de la Junta Electoral de 5 de maig de 2015
Acords de la Junta Electoral de 13 de maig de 2015

RESULTATS ELECCIONS A RECTOR 2015

Resultats Participació 
Resultats Facultats i Escoles Resultats absoluts
   Darrera modificació: