Processos electorals

Universitat de Lleida

2022 / Eleccions de l'estudiantat al Claustre, Juntes de Facultat o Escola i Consells de Departament

CALENDARI ELECTORAL:

Calendari Electoral per a Eleccions de l'Estudiantat al Claustre, Junta de Facultat o Escola  i Consell de Departament-2022.
(Acord 208/2022 del Consell de Govern de 21-07-2022)

 

CENS ESTUDIANTAT:

Cens PROVISIONAL de l'estudiantat Consulta per DNI (Tancament del cens a data 15-10-2022)
Cens DEFINITIU de l'Estudiantat Consulta per DNI  (Tancament del cens a data 15-10-2022)

 

MODEL RECLAMACIÓ CENS PROVISIONAL:

Model de presentació de reclamacions al cens provisional

 

LLOCS A COBRIR:

Llocs a cobrir de l'estudiantat a Claustre
Llocs a cobrir de l'estudiantat a Junta de Facultat o Escola
Llocs a cobrir de l'estudiantat a Consell de Departament

 

MODEL DE PRESENTACIÓ DE CANDIDATURES DE L'ESTUDIANTAT:

Formulari de presentació de candidatures per a les eleccions de l'estudiantat a Claustre, Junta de Facultat o Escola i a Consell de Departament

 

PROCLAMACIÓ DEFINITIVA DE CANDIDATURES DE L'ESTUDIANTAT AL CLAUSTRE:

Candidatura Facultat d'Educació, Psicologia i Treball Social -SOM LA UDL!-

Candidatura Facultat de Dret, Economia i Turisme -SOM LA UDL!-

Candidatura Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Agrària (ETSEA) - Consell d'estudiants d'ETSEA-

Candidatura Escola Politècnica Superior (EPS) -SOM LA UDL! -

Candidatura Facultat d'Infermeria i Fisioteràpia -SOM LA UDL!-

Candidatura Facultat de Medicina -SOM LA UDL!-

Candidatura Facultat de Lletres -Facta non verba-

 

MODEL DE RECLAMACIONS A LES CANDIDATURES DE L'ESTUDIANTAT:

Formulari de presentació de reclamacions a les candidatures provisionals per a les eleccions de l'estudiantat a Claustre.

 

RESULTATS VOTACIÓ ELECTRÒNICA:

Claustre

Junta de Facultt o Escola

Consell de Departament

PROCLAMACIÓ DELS RESULTATS DE LES ELECCIONS DE L'ESTUDIANTAT A CLAUSTRE (2-12-2022)

 

ACORDS DE LA JUNTA ELECTORAL:

Acords de la Junta Electoral de 2-12-2022
Acords de la Junta Electoral de 28-11-2022
Acords de la Junta Electoral de 21-11-2022
Acords de la Junta Electoral de 16-11-2022
Acords de la Junta Electoral de 8-11-2022

Acords de la Junta Electoral de 8-02-2022

 

 

NORMATIVA:

Normativa electoral

(Aprovada per l'acord 115/2003 del Consell de Govern Prov. de 4-11-2003, modificada per l'acord 79/2004 Consell de Govern de 28-4-2004 i modificada per l'acord 206/2008 CG de 21-10-2008)

Normativa electoral prov. de renovació del claustre

(Aprovada per l'acord 199/2007 del Consell de Govern de 25-10-2007

2022 / Eleccions PDI i PAS a Junta de Facultat o Escola i Consell de Departament

CALENDARI ELECTORAL:

Calendari Electoral per a Eleccions del PDI i PAS a Junta de Facultat o Escola i Consell de Departament-2022

(Acord 209/2022 del Consell de Govern de 21-07-2022)

NORMATIVA:

Normativa electoral

(Aprovada per l'acord 115/2003 del Consell de Govern Prov. de 4-11-2003, modificada per l'acord 79/2004 Consell de Govern de 28-4-2004 i modificada per l'acord 206/2008 CG de 21-10-2008)

Criteris transitoris per la elecció de membres dels Departaments
Documentació criteris transitoris eleccions Departaments

(Acord 210/2022 del Consell de Govern de 21-07-2022)

 

CENS:

Cens PROVISIONAL del PDI i del PAS, consulta per DNI. (Tancament del cens a data 4-10-2022)

Cens DEFINITIU del PDI i del PAS, consulta per DNI. (Tancament del cens a data 4-10-2022)

 

MODEL RECLAMACIÓ AL CENS PROVISIONAL:

Model de presentació de reclamacions al cens per les eleccions de PDI i PAS a Junta de Centre i a Consell de Dept.

(període de presentació del 22 al 27 de novembre de 2022)

 

ACORDS DE LA JUNTA ELECTORAL:

 Acords de la Junta Electoral de 28 de novembre de 2022