Comissions no delegades del Consell de Govern

 Descarregar pdf

1. Comissió de Personal Acadèmic
2. Comissió d'Avaluació i Millora de la Docència
3. Comissió de Cooperació Internacional
4. Comissió de Relacions Internacionals i Mobilitat
5. Comissió de Cultura
6. Comissió Política Lingüística
7. Comissió de Sostenibilitat i Emergència Climàtica
8.Comissió de Publicacions
9. Comissió d'Informació, Orientació i Promoció Universitària (CIOPU)
10. Comissió de Formació Contínua

 


Comissió de Personal Acadèmic (art. 134 dels Estatuts de la UdL)

President:
Sr. Francisco Giné de Sola, Vicerector de Professorat
Fins a 9 representants del personal acadèmic:
Sr. Daniel Villalba Mata
Sr. Pere Benito Monclús
Sr. Marc Salat Paisal
Sr. Moisés Selfa Sastre
Sra. Rosa M. Soler Tatché
Sr. Francesc J. Rubí Carnacea
Sra. Natàlia Daries Ramon
Sra. Rosa Maria Gil Iranzo
Sr. Jerôme Barrau
2 representants de l'estudiantat:
Sra. Alba Tapiol Fortuny
Sr. Xavier Vila Rubio
1 representant del PAS:
Sra. Teresa Parache Maurin
1 representant de la JPA:
Sr. Manuel Portero Otín
1 representant del Comitè d'Empresa:
Sr. Marc Macià Farré
1 representant del Personal Acadèmic en Formació:
Vacant
 

Comissió d'Avaluació i Millora de la Docència (art. 99 dels Estatuts de la UdL)

President/a:
Sra. Francisca Santiveri Morata, Vicerectora d'Ordenació Acadèmica i Qualitat
Vocals:
Sr. Francesc Giné de Sola, Vicerector de Professorat
Sra. Montserrat Rué Monné, Vicerectora d'Estudiants i Ocupabilitat
8 representants del personal acadèmic dels diferents centres:
Sr. Jaume Arnó Satorra, ETSEA
Sra. M. Pau Cornadó Teixidó, Fac. Educació, Psicologia i Treball Social
Sra. Susana Maza Sabido, Escola Politècnica Superior
Sra. Mª José Puyalto Franco, Fac. Dret, Economia i Turisme
Sr. Carlos Salazar Carrasco, Fac. Lletres
Sra. Judith Roca Llobet, Fac. Infermeria i Fisioteràpia
Sra. Anna Casanovas Llorens, Fac. Medicina
Sra. Gemma Bellí Martínez, Escola de Doctorat
8 representants de l'estudiantat elegits pel Consell de l'Estudiantat:
Sr. Marc Arbós López, Fac. de Dret, Economia i Turisme
Sr. Joan Seuma Perat, Fac. de Dret, Economia i Turisme
Sra. Emma Bravo Ginás, Fac. d'Educació, Psicologia i Treball Social
Sra. Salma Assiad Sebai, Escola Politècnica Superior
Sra. Pilar Moreno Gasset, Fac. de Dret Economia i Turisme
Sra. Joana Oronich Coll, Fac. de Lletres
Sra. Laura Torrelles Ràfales, Fac. d'Infermeria i Fisioteràpia
Vacant
Rep. dels òrgans de representació unitaria, amb veu i sense vot
Sr. Joan Ignasi Rosell Urrutia, representant de la JPA
Sr. Agustí Liñán Papasseit, representant del Comitè del PDI

print enrera pujar

Comissió de Cooperació Internacional

President/a:
Sra. Núria Camps Mirabet, Coordinadora de Compromís Social, Igualtat i Cooperació
1 representant del Centre de Cooperació Internacional:
Sr. Joan Pere Enciso Rodríguez
1 representant de la Facultat de Dret, Economia i Turisme
Sr. Rafael Allepuz Capdevila
1 representant de l'Escola Politècnica Superior
Sra. Lídia Rincon Villareal
1 representant de la Facultat de Lletres
Sr. Carles Salazar Carrasco
1 representant de l'ETSEA
Sr. Lluís Puigdomenech Franquesa
1 representant de la Facultat d'Educació, Psicologia i Treball Social
Sr. Eduard Vaquero Tió
1 representant de la Facultat de Medicina
Sra. M. Ángels de la Torre
1 representant de la Facultat d'Infermeria i Fisioteràpia
Sra. Carmen Campoy Guerrero
1 representant de l'estudiantat:
Sra. Anna Sangrà Pérez
1 representant del PAS:
Sr. Francecs Català Alòs

 

Comissió de Relacions Internacionals i Mobilitat

President/a:
Sr. Antoni Granollers Saltiveri, Vicerector d'Internacionalització
Secretari/ria:
Sr. Josep M. Martí Ribelles (Tècnic de l'ORI)
Coordinador/a de la Facultat de Lletres:
Sr. Carles Salazar Carrasco
Coordinador/a de la Facultat de Medicina:
Sra. M. Àngels de la Torre Ruiz
Coordinador/a de la Facultat d'Educació, Psicologia i Treball Social:
Sra. Agnès Ros Morente
Coordinador/a de la Facultat de Dret, Economia i Turisme:
Sra. Eimys Ortiz Hernández
Coordinador/a de l'Escola Politècnica Superior:
Sr. Cristian Solé Cutrona
Coordinador/a de la Facultat d'Infermeria i Fisioteràpia:
Sra. Eva Barallat Gimeno
Coordinador/a de l'ETSEA:
Sra. Romi Pena Subirà
2 representants de l'Estudiantat:
Sr. Carlos Sánchez Borrell
Sr. Pablo Alás Tomàs
1 representant del PAS:
Sra. Stella M. Miret Alberich
1 representant de l'Escola de Doctorat:
Sra. M. Àngels Balsells Bailón, Directora de l'Escola de Doctorat

print enrera pujar

Comissió de Cultura (art. 11 del Reglament del Consell de Govern)

President/a:
Sr. Joan J. Busqueta Riu, Vicerector de Cultura i Extensió Univesitària
Adjunt al Vicerectorat de Cultura i Extensió Universitària
Sr. Màrius Bernadó Tarragona
1 representant de cada centre de la UdL:
Sra. Teresa Capetll Capell, ETSEA
Sra. Marisé Estudillo Pombo, Facultat d'Eduació, Psicologia i Treball Social
Sra. Eva Martín Fuentes, Fac. Dret, Economia i Turisme
Sra. Margarita Moltó Aribau, Escola Politècnica Superior
Sra. Carmen Campoy Guerrero, Fac. d'Infermeria i Fisioteràpia
Sra. Carme Figuerola Cabrol, Fac.de  Lletres
Sr. Francesc Abella Pons, Fac. de Medicina
1 representant del PAS:
Sr. Alfred Iniesta Romero
2 representants de l'estudiantat:
Sr. Xavier Salvia Peiró
Sr. Joana Oronich Coll
Secretari tècnicc de Cultura
Sr. Josep Armengol Segú

 

Comissió de Política Lingüística (disp. add. 2a dels Estatuts de la UdL)

President/a:
Sr. Joan Busqueta Riu, Vicerector de Cultura i Extensió Universitària
Representant de l'Institut de Llengües:
Sra. Montserrat Casanovas Català
Vicerectors/res:
Sr. Antoni Granollers Santiveri, Vierector d'Internacionalització
Sr. Francisco Giné de Sola, Vicerector de Professorat
Sr. Ferran Badia Pascual, Vicerector de Política Institucional i Planificació Estratègica
Sra. Olga Martín Belloso, Vicerectora de Recerca i Transferència
Representant de l'Àrea de Formació del Professorat de la UdL:
Sr. Òscar Flores Alarcia
Representants dels centres:
Sra. Alexandra Vraciu, Fac. d'Educació, Psicologia i Treball Social
Sra. Anna Casanovas Llorens, Fac. de Medicina
Sra. Carme Figuerola Cabrol, Fac. de Lletres
Sra. Sílvia Solé Cases , Facultat d'Infermeria i Fisioteràpia
Sra. Teresa Grau Montaña, EPS
Sra. Ramona Pena Subirà, ETSEA
Sr. Jaume Codina Mejón, Facultat de Dret, Economia i Turisme
Sr. Alfredo Joven Pérez, Institut Nacional d'Educació Física de Catalunya
Sr. Ramón Borjabad Bellido, Escola Universitària de Relacions Laborals
Representant del Centre de Formació Contínua:
Dr. Carles E. Florensa Tomàs
Tres membres del Personal Acadèmic experts en Llengües:
Sr. Xavier Terrado Pablo, Facultat de Lletres
Sr. Josep M. Cots Caimons, Facultat de Lletres
Sr. Jordi Suïls Subirà, Facultat de Lletres
Dos Representants del PAS:
Sra. Núria Canadell Graell, PAS Funcionari
Sr. Manuel  Conejo Rodríguez, PAS Laboral
Representants de l'estudiantat:
Sr. Jordi Colomé Montero
Sra. Maria Bonilla Serrano
Coordinador tècnic de l'Institut de Llengües:
Sr. Josep Enric Teixidó Pujol, Secretari

print enrera pujar

 

Comissió de Sostenibilitat i Emergència Climàtica

President/a, vicerector/a amb competències en matèria de Sostenibilitat i Emergència Climàtica:
Sr. José N. Pastor Sáenz
Coordinador/a amb competències en matèria de Compromís Social:
Sra. Núria Camps Mirabet
Vicerector/a amb competències en matèria d'Estudiantat:
Sra. Montserrat Rué Monné
Adjunt/a  o càrrec del vicerectorat amb competències en matèria de Sostenibilitat i Emergència Climàtica:
Sr. Carles Giné Janer
4 representants del Personal Acadèmic. Pref. diferents campus:
Sra. Carmen Iglesias Rodríguez
Sr. Marc Escribà Gelonch
Sra. Anna Espart Herrero
Sr. Jordi Buixadera Miró
6 representants del PAS. Pref. 1 representant per cada campus:
Sr. Manuel Conejo Rodríguez
Sr. Antoni González Aceituna
Sra. Pilar Sánchez Alandí
Sr. Fernando Vila Estebaranz
Sra. Rosa Marta Granero Murgades
Sr. Francesc Català Alòs
2 representants de l'Estudiantat:
Sra. Adriana García Gispert
Sr. Ferran Olmedo Sarra
1 representant de la Gerència:
Sra. Mariona Capdevila Bargalló
El/la Cap del Servei de Prevenció de Riscos Laborals:
Miriam Oronich Campabadal
1 respresentant de la Unitat d'Infraestructures:
Sr. Nestor Vallejo Sabanes
1 respresentant de la Unitat de Serveis Comunitaris:
Sra.  Ana Bravo Roda
1 representant d'altres Administracions Públiques amb competències en matèria de Sostenibilitat i Emergència Climàtica:
Sra. Esther Fanlo GrasaComissió de Publicacions

President/a:
Sr. Joan J. Busqueta Riu, Vicerector de Cultura i Extensió Universitària
Vocals:
Sr. Eduard Gregori López, Escola Politècnica Superior
Sra. Glòria Tort Nasarre, Facultat d'Infermeria i Fisioteràpia
Sr. Xavier Pons Domènech, ETSEA
Sra. Carme Piñol Felis, Facultat de Medicina
Sr. Josep M. Fontanellas Morell, Facultat de Dret, Economia i Turisme
Sr. Flocel Sabaté Curull, Facultat de Lletres
Sr. Àngel Blanch Plana, Facultat d'Educació, Psicologia i Treball Social
Dr. Fidel Molina Luque, ICE
Secretari: Sr. Xavier de Castro Fresnadillo, coordinador del Servei de Publicacions.


Comissió d'Informació, Orientació i Promoció Universtiària (CIOPU)

President/a:
Vicerectora d'Estudiants i Ocupabilitat
Sra. Montserrat Rué Monné
Servei d'Informació i Atenció Universitària:
Sra. Margarida Serveto Puig
Adjunt/a al Vicerectorat d'Estudiants:
Sra. Mariona Farrer Perdiguer
Un o una representant de cada centre propi de la Universitat de Lleida:
Sra. Carme Figuerola Cabrol, Facultat de Lletres
Sr. Gabriel Pérez Luque, Escola Politècnica Superior
Sra. M. José Puyalto Franco, Facultat de Dret, Economia i Turisme
Sra. Judith Roca Llobet, Facultat d'Infermeria i Fisioteràpia
Sr. Jordi Graell Sarlé, Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Agrària
Sra. Rosa Soler Tatché, Facultat de Medicina
Sr. Carles Alsinet Mora, Facultat d'Educació, Psicologia i Treball Social
Un o una representant del Centre de Formació Continuada de la Universitat de Lleida:
Sr. José Manuel Alonso Martínez
Un o una estudiant representant del Consell de l'Estudiantat de la Universitat de Lleida:
Sra. Emma Bravo Ginás
Un o una  representant del Personal d'Administració i Serveis de la Universitat de Lleida:
Sra. Núria Canadell Graell
Un o una representant de cada dentre adscrit a la Universitat de Lleida:
Sr. Ramon Borjabad Bellido, director de l'Escola Universitària de Relacions Laborals
Sr. Alfredo Joven Pérez, director de l'Institut Nacional d'Educació Física de Catalunya a Lleida
Sra. M. del Pilar Leal Londoño, Escola Universitària de Turisme OSTELEA
Representant de l'Institut de Ciències de l'Educació de la Universitat de Lleida:
Sra. Meritxell Morera i Toldrà.

 

Comissió de Formació Contínua

Composició: Art. 26 Reglament Formació Contínua

President/a:
1 persona titular del Vicerectorat amb competències de Docència:
Sra. Francisca Santiveri Morata, Vicerectora d'Ordenació Acadèmica i Qualitat
1 persona titular del Vicerectorat amb competències en Planificació, Innovació i Empresa:
Sr. Ferran Badia Pascual, Vicerector de Política Institucional i Planificació Estratègica
1 persona titular del Centre de Formació Contínua:
Sr. Carles E. Florensa Tomàs
1 persona titular de la subdirecció del Centre de Formació Contínua, Cap d'Estudis Propis i Formació Contínua:
Sr. José M. Alonso Martínez
1 persona representant de cada centre docent:
Sra. Eva Martín Fuentes
Sr. Josep Lluís Lérida Monsó
Sra. M. Pau Cornadó Teixidó
Sra. Rosa M. Martí Laborda
Sra. Ana Lavedán
Sra. Gemma Oms Olius
Sra. Isabel Santaularia
Sr. Ramon Borjabad Bellido (Escola Universistària de Relacions Laborals)
Sr. Xavier Peirau (Institut Nacional d'Educació Física de Catalunya, INEFC Lleida)
Sra. María Martínez Iglesias (Escola Universitària de Turisme OSTELEA)
Sra. Casandra López Marcos (CES Next)
1 persona que exerceix de cap de negociat acadèmic de Formació Contínua, que podrà actuar com a secretari/a de la comissió:
Sra. Beatriz Roigé Ollé
1 persona tècnica del Centre de Formació Contínua, que actuarà per defecte com a secretari/a de la comissió:
Sr. Enric Escribà Vidal
2 persones de l'estudiantat de la UdL, preferentment de postgrau:
Sr. Gerard Pérez López-Terecero
Sra. Emma Bravo Ginás

 

 

 

 

print enrera pujar

  

   Darrera modificació: