Claustre

 Descarregar Pdf

 
El Claustre és el màxim òrgan representatiu de la Universitat de Lleida
(Art. 44.1 dels Estatuts de la UdL)

Membres claustrals (art. 45 dels Estatuts de la UdL)

Claustrals nats

· Rector o rectora
· Vicerectors o vicerectores
· Secretari o secretària general
· Gerent
· Degans o deganes i directors o directores de centre
· Director o directora de l'ICE
· Directors o directores de departament
· President o presidenta de la Junta de Personal Acadèmic
· President o presidenta de la Junta de PAS Funcionari
· President o presidenta Comitè d'Empresa del PAS Laboral

Claustrals electes

· Personal acadèmic funcionari doctor
· Resta de personal acadèmic
· Estudiantat

Personal d'administració i serveis

· PAS funcionari
· PAS laboral
 


Claustrals nats

Rector o rectora

Sr. Roberto Fernández Díaz, rector de la Universitat de Lleida

Vicerectors o vicerectores

Sr. Jesús Claudio Avilla Hernández, vicerector de Campus
Sr. Fernando Badia Pascual, vicerector de Planificació, Innovació i Empresa
Sra. Astrid Ballesta Remy, vicerectora de Relacions Internacionals i Cooperació
Sr. Joan Biscarri Gassió, vicerector d'Activitats Culturals i Projecció Universitària
Sr. Carlos Capdevila Marqués, vicerector de Personal Acadèmic
Sr. Francisco García Pascual, vicerector de Docència
Sr. Jaume Puy Llorens, vicerector de Recerca
Sr. Alberto Sorribas Tello, vicerector de Política Científica i Tecnològica
Sra. M. Nieves Vila Rubio, vicerectora d'Estudiants

Secretari o secretària general

Sra. M. Teresa Areces Piñol, secretària general


Gerent

Sr. Josep M. Sentís Suñé, gerent

Degans o deganes i directors o directores de centre

Sr. Carles Alsinet Mora, degà de la Facultat d'Educació, Psicologia i Treball Social
Sr. Joan Blanco Blanco, degà de la Facultat d'Infermeria i Fisioteràpia
Sra. Carmen Figuerola Cabrol, degana de la Facultat de Lletres
Sra. M. José Puyalto Franco, degana de la Facultat de Dret, Economia i Turisme
Sr. José Narciso Pastor Saénz, director de l'ETSEA
Sr. Francisco José Giné de Sola, director de l'Escola Politècnica Superior
Sra. Rosa M. Soler Tatché, degana de la Facultat de Medicina

Director o directora de l'ICE

director/a de l'ICE

 

Directors o directores de Departament


Sr. Jacint Boix Torras, director del Dept. de Medicina Experimental
Sr. Juan J. Busqueta Riu, director del Dept. d'Història
Sra. M. Àngels Cabasés Piqué, directora del Dept. d'Economia Aplicada
Sra. M. Àngeles Calero Fernández, directora del Dept. de Filologia Clàssica, Francesa i Hispànica
Sr. Eduard M. Cristóbal Fransi, director del Dept. d'Adm. d'Empreses
Sr. Jaume Giné Mesa, director del Dept. de Matemàtica
Sr. Xavier Gómez Arbonés, director del Dept. de Medicina
Sr. Enric Herrero Perpiñan, director del Dept. de Ciències Mèdiques Bàsiques
Sra. M. Carme Jové Deltell, directora del Dept. de Didàctiques Específiques
Sra. Núria Llevot Calvet, directora del Dept. de Pedagogia i Psicologia
Sr. Enric Llurda Giménez, director del Dept. d'Anglès i Lingüística
Sr. José A. Martínez Casasnovas, director del Dept. de Medi Ambient i Ciències del Sòl
Sra. Carmen Nogareda Burch, directora del Dept. de Ciència Animal
Sr. Antoni P. Pasola Tejedor, director del Dept. d'Història de l'Art i Història Social
Sr. Pedro Fraile Pérez de Mendiguren, director del Dept. de Geografia i Sociologia
Sra. Concepció Roig Mateu, directora del Dept d'Informàtica i Enginyeria Industrial
Sr. Miquel Pueyo París, director del Dept. de Filologia Catalana i Comunicació
Sr. Francesc J. Rubí Carnacea, director del Dept. d'Infermeria i Fisioteràpia
Sr. José Salvador Turégano, director del Dept. de Química
Sra. Mercedes Serrano Masip, directora del Dept. de Dret Privat
Sra. Yolanda Soria Villalonga, directora del Dept. d'Hortofructicultura, Botànica i Jardineria
Sra. Cristina Vega García, directora del Dept. d'Enginyeria Agroforestal
Sra Carolina Villacampa Estiarte, directora del Dept. de Dret Públic
Sra. Inmaculada Viñas Almenar, directora del Dept. de Tecnologia d'Aliments
Sr. Joan Viñas Salas, director del Dept. de Cirurgia
Sr. Jordi Voltas Velasco, director del Dept. de Producció Vegetal i Ciència Forestal


President o presidenta de la Junta de Personal Acadèmic

Sr. Joan Ignasi Rosell Urrutia, president de la Junta de Personal Acadèmic

President o presidenta del Comitè d'Empresa del PDI Laboral

Sr. Daniel Chemisana Villegas, president del Comitè d'Empresa del PDI

President o presidenta de la Junta de PAS Funcionari

Sr. Josep M. Romero Gómez, president de la Junta de PAS Fucionari

President o presidenta del Comitè d'Empresa del PAS Laboral

Sra. M. Carme Rourera Paco, presidenta del Comitè d'Empresa del PAS Laboral

print enrera pujar

Claustrals electes

Personal acadèmic funcionari doctor

Sra. M. Angeles Achón Sama, Departament de Producció Vegetal i Ciència Forestal
Sr. Jorge Alcazar Montero, Departament de Medi Ambient i Ciències del Sòl
Sr. Ignasi Aldomà Buixadè, Departament de Geografia i Sociologia
Sra. Natàlia Alonso Martínez, Departament d'Història
Sra. M. Teresa Armengol Rosinés, Departament d'Economia Aplicada
Sra. M. Àngels Balsells Bailón, Dept. de Pedagogia i Psicologia
Sra. M. Carme Bellet Sanfeliu, Departament de Geografia i Sociologia
Sr. Pere Benito Monclús, Departament d'Història
Sra. Àngela Dolores Bosch Serra, Departament de Medi Ambient i Ciències del Sòl
Sr. Victoriano Bretón Solo de Zaldivar, Departament d'Història de l'Art i Història Social
Sra. Elisa Cabiscol Català, Departament de Ciències Mèdiques Bàsiques
Sr. Jordi Calderó Pardo, Departament de Medicina Experimental
Sra. Montserrat Casanovas Català, Departament de Didàctiques Específiques
Sra. Anna M. Casanovas Llorens, Departament de Medicina Experimental
Sr. Albert Castell Casol,  Departament d'Informàtica i Enginyeria Industrial
Sr. Francisco Clarià Sancho, Departament d'Informàtica i Enginyeria Industria
Sr. Joaquim Company Climent, Departament d'Història de l'Art i Història Social
Sr. Josep Anton Conesa Mor, Departament d'Hortofructicultura, Botànica i Jardineria
Sra. M. Neus Cortada Cortijo, Departament de Dret Privat
Sra. Isabel del Arco Bravo, Departament de Pedagogia i Psicologia
Sr. Pere Enciso Rodríguez, Departament d'Economia Aplicada
Sr. Alexandre Escolà Agustí, Departament d'Enginyeria Agroforestal
Sra. M. Asunción Estrada Roca, Departament de Matemàtica
Sr. Antonio Ezquerra Huerva , Departament de Dret Públic
Sra. Elvira Dolores Fernández Giraldez, Departament de Medicina
Sr. José M. Fontanellas Morell, Departament de Dret Privat
Sr. Eloi Garí Marsol, Departament de Ciències Mèdiques Bàsiques
Sra. Marta Giné Janer, Departament de Filologia Clàssica, Francesa i Hispànica
Sra. M. Dolores González Martínez, Departament de Filologia Clàssica, Francesa i Hispànica
Sr. Antoni Granollers Santiveri, Departament d'Informàtica i Enginyeria Industrial
Sra. Judit Herreros Danes,  Departament de Ciències Mèdiques Bàsiques
Sr. Manuel Ibáñez Plana, Departament de Medi Ambient i Ciències del Sòl
Sr. Alberto Ibarz Ribas, Departament de Tecnologia d'Aliments
Sr. Edelmiro Iglesias Martínez, Departament de Cirurgia
Sr. Jorge Lampurlanes Castel, Departament d'Enginyeria Agroforestal
Sra. Isabel Lara Ayala, Departament de Química
Sr. Jaime Lloveras Vilamanya, Departament de Producció Vegetal i Ciència Forestal
Sr. Igancio López Lorenzo, Departament de Matemàtica
Sra. Rosa M. Mateu Serra, Departament de Filologia Clàssica, Francesa i Hispànica
Sr. Antonio Michelena Bárcena, Departament de Producció Vegetal i Ciència Forestal
Sra. Silvia Miquel Fernández, Departament de Matemàtica
Sr. Fidel Molina Luque, Dept. de Geografia i Sociologia
Sra. Yolanda Montegut Salla, Departament  d'Adm. d'Empreses
Sra. Concepción Mora Giral, Departament de Medicina Experimental
Sr. Josep Moreno Gené, Departament de Dret Públic
Sra. Carmen Nuin Orrio, Departament d'Infermeria i Fisioteràpia
Sra. Marta Oliva Solé, Departament d'Informàtica i Enginyeria Industrial
Sra. Gemma Oms Oliu, Departament Tecnologia d'Aliments
Sra. Adoración Padial Albas, Departament de Dret Privat
Sr. Jesús Pemán García, Departament de Producció Vegetal i Ciència Forestal
Sra. Ramona Natacha Pena Subirà, Departament de Ciència Animal
Sra. Núria Perpinyà Filella, Departament de Filologia Catalana i Comunicació
Sra. Manuela Pifarré Turmo, Departament de Pedagogia i Psicologia
Sra. Carmen Piñol Felis, Departament de Medicina
Sra. Rosa M. Poch Claret, Departament de Medi Ambient i Ciències del Sòl
Sr. Manuel Portero Otín, Departament de Medicina Experimental
Sr. Lluís Puigdomenech Franquesa, Departament d'Enginyeria Agroforestal
Sr. Jordi Recasens Guinjuan, Departament d'Hortofructicultura, Botànica i Jardineria
Sr. Carlos Rey Castro, Departament de Química
Sr. Joan Roca Enrich, Departament d'Informàtica i Enginyeria Industrial
Sra. Judith Roca Llobet, Departament d'Infermeria i Fisioteràpia
Sra. M. Paz Romero Fabregat, Departament de Tecnologia d'Aliments
Sra. Ana Maria Romero Burillo, Departament de Dret Públic
Sr. Juan Ramón Rosell Polo, Departament d'Enginyeria Agroforestal
Sra. Montserrat Rué Monné, Departament de Ciències Mèdiques Bàsiques
Sr. Ramon Saladrigues Solé, Departament d'Administració d'Empreses
Sr. Alberto Sans Badia, Departament de Química
Sra. Isabel Santaulària Capdevila, Departament d'Anglès i Lingüística
Sr. Delfí Sanuy Castells, Departament de Ciència Animal
Sr. Luis Serrano Endolz, Departament de Producció Vegetal i Ciència Forestal
Sra. Esther Sin Casas, Departament de Producció Vegetal i Ciència Forestal
Sr. Ramon Sistac Vicén, Departament de Filologia Catalana i Comunicació
Sra. Anna M. Soldevila Benet, Departament de Pedagogia i Psicologia
Sr. Francisco Xavier Solsona Tehas, Departament d'Informàtica i Enginyeria Industrial
Sr. Jordi Tamarit Sumalla, Departament de Ciències Mèdiques Bàsiques
Sra. Mercè Torres Grifo, Departament de Tecnologia d'Aliments
Sr. Albert Turull Rubiant, Departament de Filologia Catalana i Comunicació
Sra. Glòria Vázquez García, Departament d'Anglès i Lingüística
Sra. Concepció Vendrell Serés, Departament de Pedagogia i Psicologia
Sra. Ana M. Vendrell Vilanova, Departament d'Adm. d'Empreses
Sr. Daniel Villava Mata, Departament de Ciència Animal

Resta de personal acadèmic

Sra. Alexandra Altier Infantes, Departament de Química
Sra. Laura Bergés Saura, Departament de Filologia Catalana i Comunicació
Sra. Maria Crespo Masip, Departament de Medicina
Sr. José Dalmases Mestre, Departament d'Hortofructicultura, Botànica i Jardineria
Sr. Gabriel de la Fuente Oliver, Departament de Ciència Animal
Sr. Joaquim Egea Navarro, Departament de Ciències Mèdiques Bàsiques
Sr. Estanislau Fons Solé, Departament de Tecnologia d'Aliments
Sra. Montserrat Gea Sánchez, Departament d'Infermeria i Fisioteràpia
Sr. Antonio Maria Jové Montañola, Departament d'Història de l'Art i Història Social
Sra. Nayra Llonch Molina, Departament de Didàctiques Específiques
Sra. Susana Maza Sabido, Departament de Matemàtica
Sra. M. Carmen Mias Carballal, Departament de Cirurgia
Sra. Laia Miró Toran, Departament d'Informàtica i Enginyeria Industrial
Sr. Juan Monyarch Callizo, Departament d'Informàtica i Enginyeria Industrial
Sr. Efren Muñoz Narciso, Departament de Medi Ambient i Ciències del Sòl
Sra. Maricel Oró Piqueras, Departament d'Anglès i Lingüística
Sr. Jesús Pujol Salud, Departament de Cirurgia
Sr. Francisco Purroy García, Departament de Medicina
Sr. Gabriel Ramon Molins, Departament d'Història
Sr. Victor Resco de Dios, Departament  de Producció Vegetal i Ciència Forestal
Sra. Judith Ribas Fortuny, Departament de Medicina Experimental
Sr. Marc Salat Paisal, Departament de Dret Públic
Sra. Clara M. Sansó Galiay, Departament de Pedagogia i Psicologia
Sr. Jordi Tarragona Foradada, Departament de Ciències Mèdiques Bàsiques
Sra. Ana Tena Tarruella, Departament d'Administració d'Empreses
Sr. Eduard Vaquero Tió, Departament de Pedagogia i Psicologia
Sra. Amalia Zapata Rojas, Departament d'Infermeria i Fisioteràpia
Vacant, Dept. de Filologia Clàssica, Francesa i Hispànica
Vacant, Dept. de Geografia i Sociologia
Vacant, Dept. de Dret Privat
Vacant, Dept. d'Economia Aplicada
Vacant, Dept. d'Enginyeria Agroforestal

print enrera pujar

Estudiantat

Sra. Laura Alayón Castro, Facultat de Lletres
Sra. Dalia Armas, Facultat d'Infermeria i Fisioteràpia
Sr. Roger Brufau Vilella, Facultat de Dret, Economia i Turisme
Sra. Virginia Cardenas Barragan, Facultat d'Infermeria i Fisioteràpia
Sra. Lorena Cardoso Dos Santos, Facultat d'Educació, Psicologia i Treball Social
Sra. Anna Castells Tarruella, Facultat d'Infermeria i Fisioteràpia
Sr. Gerard Català Perera, Facultat de Lletres
Sra. Anna Clua Carulla, Facultat d'Educació, Psicologia i Trebll Social
Sr. Kevin Domínguez Bruque, Facultat de Dret, Economia i Turisme
Sra. Martína Duque Roca,  Facultat d'Educació, Psicologia i Treball Social
Sra. Yulieth Eliana Duque Ruiz, Facultat d'Educació, Psicologia i Treball Social
Sra. Sara El Harrak Bennouna, Escola Politècnica Superior
Sra. Laia Esqué Vidal, Facultat d'Infermeria i Fisioteràpia
Sra. Tatiana Figueres Bravo, Facultat de Dret, Economia i Turisme
Sra. Júlia Ferrer Fernández, Facultat de Dret, Economia i Turisme
Sr. Josep M. Giménez Sentís, Facultat de Dret, Economia i Turisme
Sr. Ramon Gras Canelles, Facultat d'Educació, Psicologia i Treball Social
Sra. Lia Grau Osset, Facultat d'Educació, Psicologia i Treball Social
Sra. Daniela Heras Heras, Facultat de Medicina
Sr. Eudald Ibars Ponti, Facultat de Dret. Economia i Turisme
Sr. Esteve Junqué Freixas, Facultat d'Educació, Psicologia i Treball Social
Sr. Àngel Lendinez Capdevila, Facultat d'Educació, Psicologia i Treball Social
Sr. Pol López Adell, Facultat de Lletres
Sra. Tania Luis García, Facultat de Medicina
Sr. Amani Mahroug, Facultat de Medicina
Sra. Mònica Malo Salguero, Facultat d'Infermeria i Fisioteràpia
Sr. Joan Masip Vidal, Escola Politècnica Superior
Sra. Olga Mellado Fau, Facultat d'Infermeria i Fisioteràpia
Sra. Eva Miralles Siré, Facultat d'Educació, Psicologia i Treball Social
Sr. Dídac Montero Sales, Facultat de Dret, Economia i Turisme
Sra. Alba Pascual Martí, Facultat d'Educació, Psicologia i Treball Social
Sra. Minerva Peralta Gimeno, Facultat de Dret, Economia i Turisme
Sra. Elisabet Poyo Serentill, Facultat de Lletres
Sr. Ivan Rodríguez Molins, Facultat de Dret, Economia i Turisme
Sra. Inessa Rubio Dolcet, Facultat de Dret, Economia i Turisme
Sra. Desirée Ruiz Coelho, Facultat de Medicina
Sr. David Sanahuja Caus, Facultat de Dret, Economia i Turisme
Sra. Nerea Sánchez Capón, Facultat d'Educació, Psicologia i Treball Social
Sra. Laura Sánchez Sánchez, Faultat de Medicina
Sr. Ahmed Sardar, Facultat de Dret, Economia i Turisme
Sr. Jordi Sempere Serra, Facultat de Medicina
Sr. Daniel Seró Suïls, Facultat d'Educació, Psicologia i Treball Social
Sra. Judit Vilalta Alegre, Facultat d'Educació, Psicologia i Treball Social
Sra. Tamimiunt Zahti, Facultat d'Educació, Psicologia i Treball Social
Vacant, Facultat de Medicina
Vacant, Escola Politècnica Superior
Vacant, Escola Politècnica Superior
Vacant, Escola Politècnica Superior
Vacant, Escola Politècnica Superior
Vacant, ETSEA
Vacant, ETSEA
Vacant, ETSEA
Vacant, ETSEA
Vacant, ETSEA
Vacant, ETSEA
Vacant, ETSEA
Vacant, ETSEA
Vacant, ETSEA
Vacant, Facultat de Lletres
Vacant, Facultat de Lletres
Vacant, Facultat de Medicina
Vacant, Facultat d'Educació, Psicologia i Treball Social
Vacant, Facultat d'Educació, Psicologia i Treball Social
Vacant, Facultat d'Educació, Psicologia i Treball Social
Vacant, Facultat d'Educació, Psicologia i Treball Social

Personal d'administració i serveis

PAS funcionari

Sra. Yolanda Alsina Gràcia
Sra. Núria Canadell Graell
Sra. Mònica Girón Farré
Sr. Antoni González Aceituna
Sra. M. del Carmen Mendoza Chacon
Sra. Stella Maris Miret Alberich
Sra. Montserrat Miró Llobet
Sra. M. Teresa Parache Maurín
Sra. Maria Teresa Sarrate Teixidó
Sra. Margarida Serveto Puig

PAS laboral

Sra. Leonor Badia Morera
Sr. Albert Carabasa Giribet
Sr. Francesc Jordi Català Alòs
Sra. Montserrat Comella Roigé
Sr. Manuel Conejo Rodríguez
Sr. Alfred Iniesta Romero
Sra. Carolina Mancho Lagunas
Sr. David Manjón Porta
Sra. Encarnación Morales Espinosa
Sr. Xavier Juan Noguero Marín
Sr. Ricard Vicente Martínez
Sr. Fernando Villa Estebaranz


 

print enrera pujar

 

   Darrera modificació: