A causa de la situació sanitària actual, podeu realitzar les vostres gestions a través de la ìnstància genèrica del Registre electrònic de la UdL. En cas que no disposeu de signatura electrònica, podeu accedir a la instància habilitada, o la sol·licitud de cita prèvia per a la presentació d'escrits en paper de persones alienes a la comunitat universitària.

Altres sistemes d'accés i comunicació: La presentació de sol·licituds també es pot fer en qualsevol dels llocs que preveu l'article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.

Per qualsevol dubte podeu contactar amb: sg.secretaria@udl.cat

Registre Electrònic de la Universitat de Lleida

Registre Electrònic de la Universitat de Lleida
Secretaria General
sg.secretaria@udl.cat
Pl. de Víctor Siurana, 1
E-25003 Lleida
Tel. +34 973 70 23 52
Fax +34 973 70 20 99 .

 

Registre General de la Universitat de Lleida

 


 
 

 

Registre Auxiliar / Escola Politècnica Superior 
 

 
 

 

Registre Auxiliar / ETSEA

 
 
 
 
 


Registre Auxiliar / Facultat d'Educació, Psicologia i Treball Social

 


 
 

Registre Auxiliar / Facultat de Dret, Economia i Turisme

 


 
 
 
 
 

Registre Auxiliar / Facultat de Lletres
 

 

 
 

Registre Auxiliar / Facultat de Medicina

 


 
 
 

 

 
 

Registre Auxiliar / Centre de Formació Contínua 
 
 

 

Registre Auxiliar / Campus de Cappont 
 

 

 

 

Registre Auxiliar / Campus d'Igualada

 

 
 
 
   Darrera modificació: