Registre General de la Universitat de Lleida

Edifici del Rectorat
Pl. de Víctor Siurana, 1
E-25003 Lleida
973 70 20 10


Horari:
 
Matí:
De dilluns a divendres de 9:00 a 14:00h.
 
Tarda:
Dimarts de 15:30 a 17:30h.
 
Dies 27 de setembre ( Festa Institucional de la UdL) i 30 de setembre ( Festa Major de Lleida) TANCAT.
 
 
 

 


Sistemes d'accés i de comunicació: tots els previstos a l'article 38 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.

Registre Auxiliar / Escola Politècnica Superior

Escola Politècnica Superior
C. de Jaume II, 69
E-25001 Lleida
973 70 27 05

Horari:
 
Matí:
De dilluns a divendres de 9:30 a 14.00h.
 
Tarda:
Dimarts de 15:30 a 17:30h.
 
Dies 27 de setembre ( Festa Institucional de la UdL) i 30 de setembre ( Festa Major de Lleida) TANCAT.
 
 
 

 

Registre Auxiliar / ETSEA

 
ETSEA
Av. Alcalde Rovira Roure, 191
E-25198 Lleida
973 70 28 00
973 70 25 09
973 70 20 91
 
Horari:

Matí:
De dilluns a divendres de 9:30 a 14.00h.
 
Tarda:
Dimarts de 15:30 a 17:30h.
 
Dies 27 de setembre ( Festa Institucional de la UdL) i 30 de setembre ( Festa Major de Lleida) TANCAT.
 

Registre Auxiliar / Facultat d'Educació, Psicologia i Treball Social

Facultat d'Educació, Psicologia i Treball Social
Av. de l'Estudi General, 4
25001 Lleida
973 70 65 04
973 70 65 03

Horari:
 
Matí:
De dilluns a divendres de 9:30 a 14.00h.
 
 
Tarda:
Dimarts de 15:30 a 17:30h.
 

 Dies 27 de setembre ( Festa Institucional de la UdL) i 30 de setembre ( Festa Major de Lleida) TANCAT.

 

Registre Auxiliar / Facultat de Dret, Economia i Turisme

Facultat de Dret, Economia i Turisme
C. de Jaume II, 73
E-25001 Lleida
973 70 33 52
973 70 40 58

Horari:
 
Matí:
De dilluns a divendres de 9:30 a 14.00h.
 
Tarda: 
Dimarts de 15:30 a 17:30h.
 
 
Dies 27 de setembre ( Festa Institucional de la UdL) i 30 de setembre ( Festa Major de Lleida) TANCAT.
 

Registre Auxiliar / Facultat de Lletres

Facultat de Lletres
Pl. de Víctor Siurana, 1
E-25003 Lleida
973 70 31 67

Horari:
 
Matí:
De dilluns a divendres de 9:30 a 14.00h.
 
Tarda: 
Dimarts de 15:30 a 17:30h.

 

Dies 27 de setembre ( Festa Institucional de la UdL) i 30 de setembre ( Festa Major de Lleida) TANCAT.
 

Registre Auxiliar / Facultat de Medicina

Facultat de Medicina
C. de Montserrat Roig, 2
E-25008 Lleida
973 70 24 23
973 70 24 30

Horari:
 
Matí:
De dilluns a divendres de 9:30 a 14.00h.
 
Tarda:
Dimarts de 15:30 a 17:30h.
 

 

Dies 27 de setembre ( Festa Institucional de la UdL) i 30 de setembre ( Festa Major de Lleida) TANCAT.
 

Registre Auxiliar / Centre de Formació Contínua

Oficina Auxiliar de Regisre ICE-CFC
C. de Jaume II, 71
E-25001 Lleida
973 70 33 82

Horari:
 
Matí:
De dilluns a divendres de 9:30 a 14.00h.
 
 
Tarda:
Dimarts de 15:30 a 17:30h.

 
 
Dies 27 de setembre ( Festa Institucional de la UdL) i 30 de setembre ( Festa Major de Lleida) TANCAT.
 

 

Registre Auxiliar / Campus de Cappont

Oficina Auxiliar del Campus de Cappont
C. de Jaume II, 67 bis
E-25001 Lleida
973 00 35 98

Horari:
 
Matí:
Dilluns, dimecres, dijous i divendres de 9:00 a 14.00h.
 
 
Dimarts Tancat.

 
 
Dies 27 de setembre ( Festa Institucional de la UdL) i 30 de setembre ( Festa Major de Lleida) TANCAT.
 

Registre Auxiliar / Campus d'Igualada

Campus Universitari d'Igualada
Av. Pla de la Massa, 8
E-08700 Igualada
93 803 53 00

Horari:
 
Matí:
De dilluns a divendres de 9:30 a 14.00h.
 
Tarda:
Dimarts de 15:30 a 17:30h.
 
Dies 27 de setembre ( Festa Institucional de la UdL) TANCAT.
 

Registre Electrònic de la Universitat de Lleida

Registre Electrònic de la Universitat de Lleida
Secretaria General
sg.secretaria@udl.cat
Pl. de Víctor Siurana, 1
E-25003 Lleida
Tel. +34 973 70 23 52
Fax +34 973 70 20 99 .

Sistemes d'accés i de comunicació: tots els previstos a l'article 38 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú; i a l’article 24 de la Llei 11/2007, de 22 de juny, de accés electrònic dels ciutadans als serveis públics.
   Darrera modificació: