Visions del Món Africà

2 crèdits de matèria transversal gratuïta

2 crèdits de matèria transversal

Inscripcions: odec@int.udl.cat

Dies 14 i 5 d'octubre

Lloc: Sala de Juntes del 2on pis del Rectorat