PREGUNTES FREQÜENTS

 Descarregar Pdf

Puc sol·licitar accés a més d'un màster?

Pots preinscriure't a més d'un programa, però has de completar el formulari, pagar la taxa corresponent i enviar la documentació per a cadascun dels màsters.

 

Com sé que la preinscripció s’ha realitzat correctament?

Un cop completat el formulari s’enllaçarà directament amb la plataforma per al pagament de la taxa de preinscripció. Un cop finalitzat tot el procés rebràs un correu amb el formulari que has omplert.

Si no es pot finalitzar el procés de pagament correctament, rebràs un correu electrònic amb un enllaç on podràs acabar de realitzar-lo.

 

Quan triga a valorar-se la meva preinscripció?

Una vegada rebuda la teva preinscripció, la secretaria del centre corresponent valorarà els documents i publicarà una resolució d’admissió dels candidats per cada màster. 

En el calendari de preinscripció i matrícula pots consultar les dates de publicació de les resolucions d’admissió.

 

Si la meva sol·licitud ha estat denegada, puc tornar a preinscriure'm?

Si encara hi ha terminis pendents per obrir, podràs realitzar una nova preinscripció. Has de contactar amb la secretaria del centre corresponent per aportar nova documentació a la teva candidatura. Si ja vas pagar la taxa de preinscripció per al mateix màster en un termini anterior del mateix curs acadèmic, no caldrà que la tornis a pagar.

 

Quina diferència hi ha entre un màster universitari oficial i un màster propi?

El màster universitari oficial és aquell que té una validesa a tot el territori de l'Estat espanyol. Els plans d'estudi que s'han de cursar per a l'obtenció d’aquests màsters han de ser prèviament verificats pel Consell d'Universitats del Ministeri d'Educació, Cultura i Esport i autoritzats pel departament competent en matèria d'universitats de la Generalitat de Catalunya i han de ser inscrits en el Registre d'Universitats, Centres i Títols (RUCT).

El màster propi és un estudi no reglat, que condueix a l'obtenció d'una titulació no oficial, reconeguda, únicament, per la universitat que la imparteix.  Les universitats regulen l'accés als màsters propis i en fixen els preus acadèmics.

 

Què són els màsters que habiliten per a l'exercici d'una professió regulada?

Alguns màsters universitaris habiliten per exercir professions concretes, que tenen una regulació específica. Es tracta d’estudis, els continguts mínims obligatoris dels quals han de ser desenvolupats en els plans d’estudis corresponents. D’aquesta manera, es garanteix l’assoliment de competències i coneixements necessaris i requerits per al desenvolupament i l’exercici de cadascuna de les professions.

 

Quina durada tenen els màsters universitaris?

Els màsters universitaris tenen una càrrega lectiva que oscil·la entre els 60 i els 120 crèdits ECTS. Per tant, l'estudiantat a temps complet necessita entre un i dos cursos acadèmics, en funció del màster universitari, per cursar-lo en la seva totalitat.

 

Què es un màster interuniversitari?

Són els màsters universitaris impartits entre dues o més universitats catalanes, de l'Estat o d'altres països, amb un únic pla d'estudis, en els quals cadascuna de les universitats participants imparteix un nombre d'assignatures. La universitat coordinadora serà la institució encarregada de tramitar i gestionar l'expedient i la matriculació de l'estudiantat. Els requisits d'accés seran únics i la mobilitat, obligatòria.

 

Què són els màsters Erasmus Mundus?

Són màsters interuniversitaris que formen part del principal programa d'intercanvi d'estudiants d'ensenyament superior en l'àmbit europeu. El seu objectiu és millorar la qualitat de l'educació superior europea mitjançant la promoció del diàleg i la comprensió entre les persones i les cultures a través de la cooperació amb països tercers.

En els màsters universitaris Erasmus Mundus hi han de participar, com a mínim, tres institucions d'educació superior de països de la Unió Europea. L'estudiantat d'aquests màsters haurà de fer, si més no, una estada en dues d'aquestes institucions i una altra en una institució de països tercers.

 

   Darrera modificació: