DELE

Diploma del Instituto Cervantes

 Descarregar Pdf

La Universitat de Lleida organitza les proves de les convocatòries ordinàries de febrer (només A2), maig (tots els nivells), octubre (A2, B1 i B2) i novembre (tots els nivells) dels DELE de l'Instituto Cervantes.

Convocatòries

 • Febrer de 2018: divendres 9 de febrer (inscripció des del 13 de novembre de 2017 fins al 10 de gener de 2018)
 • Maig de 2018: dissabte 19 de maig (inscripció des del 13 de novembre de 2017 fins al 28 de març de 2018)
 • Octubre de 2018: divendres 5 d'octubre (inscripció des del 13 de novembre de 2017 fins al 22 d'agost de 2018)
 • Novembre de 2018: dissabte 10 de novembre (inscripció des del 13 de novembre de 2017 fins al 3 d'octubre de 2018)

 

Preus

A1 A2 B1 B2 C1 C2
108 € 124 € 160 € 188 € 197 € 207 €

 

Inscripció

Inscripció en línia a l'Instituto Cervantes: examenes.cervantes.es

 

Informació dels exàmens

Al portal DELE de l’Instituto Cervantes podeu trobar tota la informació referent a les proves (característiques, models, altres convocatòries, etc.).

NOVETAT: Curs en línia de preparació per al DELE A2 de l'Instituto Cervantes.

La Universidad de Lleida organiza las pruebas de las convocatorias ordinarias de febrero (solo A2), mayo (todos los niveles), octubre (A2, B1 y B2) y noviembre (todos los niveles) de los DELE del Instituto Cervantes.

Convocatorias

 • Febrero de 2018: viernes 9 de febrero (inscripción desde el 13 de noviembre de 2017 hasta el 10 de enero de 2018)
 • Mayo de 2018: sábado 19 de mayo (inscripción desde 13 de noviembre de 2017 hasta el 28 de marzo de 2018)
 • Octubre de 2018: viernes 5 de octubre (inscripción desde 13 de noviembre de 2017 hasta el 22 de agosto de 2018)
 • Noviembre de 2018: sábado 10 de noviembre (inscripción desde 13 de noviembre de 2017 hasta el 3 de octubre de 2018)

 

Precios

A1 A2 B1 B2 C1 C2
108 € 124 € 160 € 188 € 197 € 207 €

 

Inscripción

En línea en el Instituto Cervantes: examenes.cervantes.es

 

Información de los exámenes

En el portal DELE del Instituto Cervantes se puede encontrar toda la información referente a las pruebas (características, modelos, otras convocatorias, etc.).

NOVEDAD: Curso en línea de preparación para el DELE A2 del Instituto Cervantes.

Four Instituto Cervantes DELE examinations sessions are scheduled for 2018 (February --only A2--, May --all--, October --A2, b1 and B2-- and November --all--) in the UdL.

 

 • February: Friday, 9th of February (registration between the 13th November 2017 and the 10th of January 2018) 
 • May: Saturday, 19th of May (registration between the 13th November 2017 and the 28th of March 2018)
 • October: Friday, 5th of October (registration between the 13th November 2017 and the 22nd of August 2018)
 • November: Saturday, 10th of November (registration between the 13th November 2017 and the 3rd of October 2018)

 

Fees

A1 A2 B1 B2 C1 C2
108 € 124 € 160 € 188 € 197 € 207 €

 

Registration

Online at the Instituto Cervantes: http://examenes.cervantes.es/

 

Information on the exams

To get any kind of information about the tests (characteristics, sample examination papers, dates, etc), you should refer to the DELE website.

NEW: Instituto Cervantes Online DELE A2 training course.

   Darrera modificació:

CCSE

Conocimientos Constitucionales y Socioculturales de España

 Descarregar Pdf

Convocatòries 2018:

 • Setembre (27/9/2018)
 • Octubre (25/10/2018)
 • Novembre (29/11/2018)

Convocatòries 2019:

 • Gener (31/1/2019)
 • Febrer (28/2/2019)
 • Març (28/3/2019)
 • Abril (25/4/2019)
 • Maig (30/5/2019)
 • Juny (27/6/2019)

Inscripció

Inscripció en línia a l'Instituto Cervantes: examenes.cervantes.es

NOU: manual de preparació per a la prova CCSE

Convocatorias 2018:

 • Septiembre (27/9/2018)
 • Octubre (25/10/2018)
 • Noviembre (29/11/2018)

Convocatorias 2019:

 • Enero (31/1/2019)
 • Febrero (28/2/2019)
 • Marzo (28/3/2019)
 • Abril (25/4/2019)
 • Mayo (30/5/2019)
 • Junio (27/6/2019)

Inscripción

En línea en el Instituto Cervantes: examenes.cervantes.es

NUEVO: manual de preparación de la prueba CCSE

Examinations dates in 2018: 

 • September (27/9/2018)
 • October (25/10/2018)
 • November (29/11/2018)

Examinations dates in 2019: 

 • January (31/1/2019)
 • February (28/2/2019)
 • March (28/3/2019)
 • April (25/4/2019)
 • May (30/5/2019)
 • June (27/6/2019)

Registration

Online at the Instituto Cervantes: http://examenes.cervantes.es/

NEW: preparation guide for the CCSE exam

   Darrera modificació: