DELE

Diploma del Instituto Cervantes

 Descarregar pdf

La Universitat de Lleida organitza les proves de les convocatòries ordinàries de febrer (A2), maig (A2, B1, B2, C1 i C2), octubre (A2) i novembre (A2, B1, B2, C1 i C2) dels DELE de l'Instituto Cervantes.

Convocatòries 2022

 • Febrer de 2022: divendres 18 de febrer (inscripció des del 10 de novembre de 2021 fins al 12 de gener de 2022)
 • Maig de 2022: dissabte 21 de maig (inscripció des del 10 de novembre de 2021 fins al 16 de març de 2022)
 • Octubre de 2022: divendres 7 d'octubre (inscripció des del 10 de novembre de 2021 fins al 24 d'agost de 2022)
 • Novembre de 2022: dissabte 19 de novembre (inscripció des del 10 de novembre de 2021 fins al 5 d'octubre de 2022)

Preus

A1 A2 B1 B2 C1 C2
108 € 130 € 160 € 190 € 205 € 220 €

 

Inscripció

Inscripció en línia a l'Instituto Cervantes: examenes.cervantes.es

 

Informació dels exàmens

Al portal DELE de l’Instituto Cervantes podeu trobar tota la informació referent a les proves (característiques, models, altres convocatòries, etc.).

NOVETAT: Curs en línia de preparació per al DELE A2 de l'Instituto Cervantes.

NOVETAT: Nous DELE A1 i DELE A2 (a partir de febrer de 2020).

La Universidad de Lleida organiza las pruebas de las convocatorias ordinarias de febrero (A2), mayo (A2, B1, B2, C1 y C2), octubre (A2) y noviembre (A2, B1, B2, C1 y C2) de los DELE del Instituto Cervantes.

Convocatorias 2022

 • Febrero de 2022: viernes 18 de febrero (inscripción desde el 10 de noviembre de 2021 hasta el 12 de enero de 2022)
 • Mayo de 2022: sábado 21 de mayo (inscripción desde el 10 de noviembre de 2021 hasta el 16 de marzo de 2022)
 • Octubre de 2022: viernes 7 de octubre (inscripción desde el 10 de noviembre de 2021 hasta el 24 de agosto de 2022)
 • Noviembre de 2022: sábado 19 de noviembre (inscripción desde el 10 de noviembre de 2021 hasta el 5 de octubre de 2022)

Precios

A1 A2 B1 B2 C1 C2
108 € 130 € 160 € 190 € 205 € 220 €

 

Inscripción

En línea en el Instituto Cervantes: examenes.cervantes.es

 

Información de los exámenes

En el portal DELE del Instituto Cervantes se puede encontrar toda la información referente a las pruebas (características, modelos, otras convocatorias, etc.).

NOVEDAD: Curso en línea de preparación para el DELE A2 del Instituto Cervantes.

NOVEDAD: Nuevos DELE A1 y DELE A2 (a partir de febrero de 2020).

Five Instituto Cervantes DELE examinations sessions are scheduled for 2020 (February --A2--, May --A2, B1, B2, C1 and C2--, October --A2-- and November --A2, B1, B2, C1 and C2--) in the UdL.

Examinations sessions 2022

 • February 2022: Friday, 18th of February (registration between the 10th November 2021 and the 12th of January 2022) 
 • May 2022: Saturday, 21st of May (registration between the 10th November 2021 and the 16th of March 2022)
 • October 2022: Friday, 7th of October (registration between the 10th November 2021 and the 24th of August 2022)
 • November 2022: Saturday, 19th of November (registration between the 10th November 2021 and the 5th of October 2022)

Fees

A1 A2 B1 B2 C1 C2
108 € 130 € 160 € 190 € 205 € 220 €

 

Registration

Online at the Instituto Cervantes: http://examenes.cervantes.es/

 

Information on the exams

To get any kind of information about the tests (characteristics, sample examination papers, dates, etc), you should refer to the DELE website.

NEW: Instituto Cervantes Online DELE A2 training course.

NEW: The new DELE A1 and DELE A2 will be administred in 2020. 

   Darrera modificació:

CCSE

Conocimientos Constitucionales y Socioculturales de España

 Descarregar pdf

Inscripció

Inscripció en línia a l'Instituto Cervantes: examenes.cervantes.es

NOU: manual de preparació per a la prova CCSE

Més informació: https://examenes.cervantes.es/es/ccse/preparar-prueba

 

Convocatòries 2022:

 • Octubre (27/10/2022)
 • Novembre (24/11/2022)

Convocatòries 2023:

 • Gener (26/1/2023)
 • Febrer (23/2/2023)
 • Març (30/3/2023)
 • Abril (27/4/2023)
 • Maig (25/5/2023)
 • Juny (29/6/2023)
 • Juliol (27/7/2023)
 • Octubre (28/10/2023)
 • Novembre (30/11/2023)

Inscripció en línia a l'Instituto Cervantes a partir del 6 de setembre de 2022: examenes.cervantes.es

Inscripción

En línea en la página del Instituto Cervantes: examenes.cervantes.es

NUEVO: manual de preparación de la prueba CCSE

Más información: https://examenes.cervantes.es/es/ccse/preparar-prueba

 

Convocatorias 2022:

 • Octubre (27/10/2022)
 • Noviembre (24/11/2022)

Convocatorias 2023:

 • Enero (26/1/2023)
 • Febrero (23/2/2023)
 • Marzo (30/3/2023)
 • Abril (27/4/2023)
 • Mayo (25/5/2023)
 • Junio (29/6/2023)
 • Julio (27/7/2023)
 • Octubre (28/10/2023)
 • Noviembre (30/11/2023)

 

Inscripción en línea en la página del Instituto Cervantes a partir del 6 de septiembre de 2022: examenes.cervantes.es

Registration

Online at the Instituto Cervantes: http://examenes.cervantes.es/

NEW: preparation guide for the CCSE exam

More information: https://examenes.cervantes.es/es/ccse/preparar-prueba

 

Examination dates in 2022:

 • January (27/1/2022)
 • February (24/2/2022)
 • March (31/3/2022)
 • April (28/4/2022)
 • May (26/5/2022)
 • June (30/6/2022)
 • July (28/7/2022)
 • October (27/10/2022)
 • November (24/11/2022)

Examination dates in 2023:

 • January (26/1/2023)
 • February (23/2/2023)
 • March (30/3/2023)
 • April (27/4/2023)
 • May (25/5/2023)
 • June (29/6/2023)
 • July (27/7/2023)
 • October (28/10/2023)
 • November (30/11/2023)

Online registration at the Instituto Cervantes (from 6/9/2022): examenes.cervantes.es

   Darrera modificació: