Contacte

Institut de Llengües
Centre de Cultures i Cooperació Transfronterera
C. de Jaume II, 67
25001 Lleida
Tel. +34 973 00 35 42
Fax +34 973 00 35 99
institutdellengues@udl.cat
http://www.udl.cat/institutdellengues

índextwitter

Horari de la Secretaria (tancat per vacances de Setmana Santa, del 10 al 17 d'abril de 2017)

Del dilluns al divendres, de 9.30 a 14 h i dimarts, de 15.30 a 17.30 h

Horario de la Secretaría (cerrado por vacaciones de Semana Santa, del 10 al 17 de abril de 2017)

De lunes a viernes, de 9.30 a 14 h y martes, de 15.30 a 17.30 h

Opening times (closed for Easter holidays, from the 10th to the 17th April 2017)

From Monday to Friday, 9.30-14 h and Tuesday, 15.30-17.30 h