0APEE

 Descarregar pdf

La Comissió Europea, a través de les Agències Nacionals Erasmus de cada país, destina fons per a ajuts a estudiants que participin en el programa Erasmus. Aquests ajuts es gestionen a través de l'Oficina de Relacions Internacionals.


Beques Erasmus:

La finalitat d'aquests ajuts és poder cobrir la diferència de nivell de vida entre la ciutat d'origen i la de destinació. La quantia d'aquestes beques a la UdL és de 115 euros/mes per al curs 2013/14.

Ser estudiant Erasmus no implica necessàriament rebre un ajut econòmic en concepte de beca de mobilitat. La UdL fa el possible perquè la majoria d'estudiants Erasmus pugui rebre ajut econòmic. Tot i això, l'assignació de beques Erasmus sempre es fa d'acord amb la subvenció que la UdL rep i d'acord amb els criteris de distribució de beques marcats per la Comissió Europea i per l'Agència Nacional Erasmus Espanyola (OAPEE).
Ajuts per assistir a cursos EILC (llengües minoritàries)

Els estudiants Erasmus que participin en un curs d'idioma del tipus EILC al país de destinació, per a llengües minoritàries, rebran un ajut addicional (l'import varia segons la durada del curs) i la matrícula del curs gratuïta.
   Darrera modificació: