Mobilitat acadèmica

 Descarregar pdf
Per mitjà dels programes de mobilitat acadèmica l’estudiantat de la Universitat de Lleida pot cursar una part dels seus estudis en una altra universitat sense deixar de ser estudiant de la UdL i amb la garantia que les qualificacions obtingudes en mobilitat seran incorporades al seu expedient acadèmic.

El programa Erasmus Estudis, tant amb universitats dels països Erasmus com amb universitats de països associats al programa, el programa Mobilitat UdL, amb universitats majoritàriament de fora d'Europa i el programa SICUE entre universitats de l'estat espanyol són els tres grans programes de mobilitat acadèmica.

A més, el programa Erasmus Pràctiques concedeix beques per a fer pràctiques en empreses i institucions europees també amb la possibilitat de reconeixement de crèdits. A banda d’aquests programes existeixen altres possibilitats de mobilitat sense reconeixement de crèdits que també es recullen tot seguit. 

Programes de mobilitat acadèmica

La convocatòria dels programes Erasmus Estudis (KA103 i KA107) i Mobilitat UdL és conjunta i s’obre el mes de novembre. La convocatòria del programa SICUE depèn de la CRUE i s’obre al febrer. Els apartats següents recullen la informació tant per als estudiants interessats en una experiència de mobilitat com per aquells que ja són estudiants en mobilitat.

 

REUNIONS INFORMATIVES:

1. Sessions informatives als centres amb els Coordinadors/es de Mobilitat:  

https://www.udl.cat/ca/serveis/ori/estudiantat/sessions/

2. Trobades virtuals amb Relacions Internacionals per resoldre dubtes sobre la sol·licitud i sobre els programes de mobilitat en general.

  • Dijous 24 de novembre de 2022, d'11:00 a 12:30 h

ENLLAÇ - https://eu.bbcollab.com/guest/93da99dc3c0747fa987b4d3922c71e46

  • Dimarts 29 de novembre de 2022, de 15:30 a 17:00 h 

ENLLAÇ - https://eu.bbcollab.com/guest/580c99ef083f48b79a8f173dee30651c

 

 

Erasmus Estudis KA103

Erasmus Estudis KA107

Mobilitat UdL

SICUE

Mobilitat amb universitats dels països Erasmus (Unió Europea, Noruega, Liechtenstein, Islàndia, Turquia, Macedònia del Nord i Sèrbia).

Convocatòria 2023/24

TANCADA

Mobilitat amb universitats de països associats al programa Erasmus (Bòsnia i Hercegovina).

Convocatòria 2023/24

TANCADA

Mobilitat amb universitats de països no Erasmus amb qui la UdL té signats acords d'intercanvi.

Convocatòria 2023/24

TANCADA

Demanar cita presencial per informació sobre aquest programa: aquí

Programa de la CRUE per a la mobilitat entre universitats de l'Estat espanyol.

Convocatòria 2023/24
Del 13 al 27 de febrer 2023

Demanar cita presencial per informació sobre aquest programa: aquí

 

 
 

Pràctiques Erasmus

La unitat de Relacions Internacionals de la UdL gestiona els ajuts Erasmus pràctiques per als estudiants que tenen una plaça de pràctiques prèviament autoritzada pel seu centre. A més, l'estudiantat de la UdL també te accés a les beques Erasmus dels diferents consorcis Erasmus en què participa la UdL. Per a altres tipus de pràctiques internacionals cal adreçar-se al responsable de pràctiques de cada centre. Per a més informació sobre pràctiques podeu consultar la pàgina sobre pràctiques acadèmiques externes a la UdL

 

Erasmus Pràctiques KA103 Universitat de Lleida

Erasmus Pràctiques KA103 Consorci Iberus

Erasmus Pràctiques KA103 per a doctorands - Consorci Iberus

Erasmus Pràctiques KA103 Consorci Universitats de l'Eix

Beques Erasmus per a pràctiques curriculars en països Erasmus (Unió Europea, Noruega, Liechtenstein, Islàndia, Turquia, Macedònia del Nord i Sèrbia).

Convocatòria TANCADA

Beques Erasmus per a pràctiques sense reconeixement de crèdits. Coordinat i gestionat pel Campus Iberus mitjançant el Consorci "Spanish Universities for EU projects".

Convocatòria OBERTA des del 7 d'octubre del 2022.

Beques Erasmus per a estudiants de doctorat que vulguin realitzar unes pràctiques en països Erasmus.

Convocatòria TANCADA

Beques Erasmus del Consorci Universitats de l'Eix.

Convocatòria TANCADA

       

 

 

 Erasmus Pràctiques KA107 per a doctorands - Cambra de Comerç Brasil-Catalunya

Altres programes

 
   

Beca Erasmus i ajudes de la Cambra de Comerç Brasil-Catalunya per a estades al Brasil.

Convocatòria TANCADA

Programa STELLA Junior del Compostela Group of Universities. 

 

   

 

Altres possibilitats de mobilitat

Altres programes de mobilitat acadèmica i pràctiques internacionals no gestionats per la unitat de Relacions internacionals. Per a més informació cal adreçar-se a la unitat, organisme o associació que gestiona cada programa.

Pràctiques internacionals

Pràcticum a l'estranger per a la titulació de MESTRE

Facultat d'Educació, Psicologia i Treball Social

Programes de pràctiques d'associacions d'estudiants:

Associació d'Estudiants de Ciències de la Salut (AECS): programa d'intercanvis clínics (Medicina)

IAESTE: programa de pràctiques a l'estranger (Enginyeria)

Per a més informació cal adreçar-se al responsable de pràctiques de cada facultat o escola. També es pot trobar més informació sobre pràctiques externes a la web del Negociat de Pràctiques de la UdL.

Normatives de mobilitat

Informacions externes: cursos d'estiu i programes de màster a l'estranger

Convocatòries de mobilitat per a estudis

Hem preparat uns vídeos explicatius on podeu conèixer tots els programes de mobilitat que teniu al vostre abast.
A més teniu la possibilitat d'assistir a les sessions informatives del vostre centre/facultat i a les trobades virtuals per resoldre els dubtes que pugueu tenir per la convocatòria per participar en els programes Erasmus Estudis i Mobilitat UdL. És molt recomanable que abans d'assistir a aquestes trobades hàgeu visualitzat els vídeos, ja que alguns dubtes ja us quedaran resolts.
 
 
VÍDEOS DE PRESENTACIÓ DELS PROGRAMES
 
 

Relacions Internacionals UdL

Estudiants Outgoing UdL

   Darrera modificació: