Ministeri d'Educació

 Descarregar pdf

A) Ajuts complementaris per als BECARIS del Ministeri d'Educació de la convocatòria GENERAL del curs anterior:

Els estudiants becats pel Ministeri d'Educació en la convocatòria general del curs anterior a l'estada Erasmus podran obtenir un ajut adicional complementari.
L'import corresponent al curs 2013/14 és de 233 euros/mes, fins a un màxim de 8 mesos.B) Ajuts complementaris per als NO BECARIS del Ministeri d'Educació:
 
Aquest ajut es gestiona a través de l'Oficina de Relacions Internacionals. Per rebre aquest ajut, no cal fer cap sol·licitud especial. Quan la UdL rep aquesta subvenció, la distribueix entre l'estudiantat corresponent.  La quantia d'aquestes beques és de 100 euros/mes (curs 2013/14), fins a un màxim de 8 mesos.

   Darrera modificació: