Oficina de Relacions Internacionals

 Descarregar pdf

 

  • Beques Erasmus de la UdL (per expedient acadèmic)


La Universitat de Lleida concedeix un nombre limitat d'ajuts als estudiants Erasmus dels centres propis de la UdL amb millor expedient acadèmic. Aquest ajut es gestiona a través de l'Oficina de Relacions Internacionals. No cal que els estudiants Erasmus presentin cap altra sol·licitud per participar en aquests ajuts; tots els estudiants seleccionats són candidats a aquestes beques, excepte els alumnes de centres adscrits, els becaris de la convocatòria d'Excel·lència de l'AGAUR i els beneficiaris dels ajuts Santander. 

La convocatòria d'aquests ajuts està supeditada a la disponibilitat pressupostària de cada any.


Mobilitats Erasmus del curs 2012/13:

- Text de la convocatòria
-  Resolució dels ajuts

   • Ajuts per a assistir a cursos intensius d'idioma durant l'estiu a la Universitat d'Estiu de la UdL o bé en una Escola Oficial D'Idiomes


Els estudiants Erasmus de la UdL que vulguin preparar-se lingüísticament la seva estada poden inscriure's a un curs de llengua estrangera durant l'estiu, ofert per la Universitat d'Estiu de la UdL o bé per una Escola Oficial d'Idiomes.

Un cop finalitzat el curs, L'Oficina de Relacions Internacionals oferirà una compensació econòmica per finançar part d'aquesta matrícula.

- Ajut per als cursos realitzats a la Universitat d'Estiu de la UdL amb una durada de 20 hores:    75€
- Ajut per als cursos realitzats a la Universitat d'Estiu de la UdL amb una durada de 40 hores:  150€
- Ajut per als cursos realitzats a l'EOI amb una durada de 80 hores:   150€
 


 
 

   Darrera modificació: