Confirmació del període a destí

 Descarregar Pdf

Acceptar la plaça atorgada, emplenant el Full de Confirmació del Període a Destí

Consultar durada de les places (núm. de mesos previstos) a la llista de places de la convocatòria:
www.udl.cat/ca/serveis/ori/estudiantat/erasmus/convocatoria/

 Cal tenir en compte que:

- el nombre de mesos del Full de Confirmació no pot ser superior al nombre de mesos de la plaça;

- si l'estudiant ocupa una plaça de curs complet i necessita marxar únicament un semestre, pot demanar-ho al Full de Confirmació  (excepte en el cas a la Facultat de Lletres, on ha de coincidir obligatòriament la durada de l'estada amb la durada de la plaça).


Fer arribar el document (signat) a:

email:  ori@int.udl.cat

Oficina de Relacions Internacionals
Universitat de Lleida
Campus de Cappont
Jaume II 67 bis
25001 Lleida


   Darrera modificació: