Confirmació del període a destí

 Descarregar pdf

Es donaran instruccions per acceptar la plaça i confirmar el semestre(s) en què es vol realitzar l'estada Erasmus, tenint en compte que el núm. de mesos sol·licitats no pot ser superior al nombre de mesos de la plaça (cal consultar durada a la llista de places).

   Darrera modificació: