Assegurances

 Descarregar Pdf


1. ASSEGURANÇA MÈDICA


 
Targeta sanitària europea (= European Health Insurance Card), abans de marxar. Si la univ destí la demana amb l’application, fer-la abans.  

 INSS = Institut Nacional de la Seguretat Social. Tel: 900 16 65 65

 http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=559&langId=es

 https://sede.seg-social.gob.es/Sede_1/ServiciosenLinea/Ciudadanos/index.htm?ssUserText=232000

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=857&langId=es&intPageId=1304

 
Targeta sanitària europea per als adscrits a MUFACE:

http://www.muface.es/campana-muface/tse

 

2. ASSEGURANÇA D’ACCIDENTS

 
ASSEGURANCES INCLOSES:

 Amb la matrícula UdL (taxes de suport a l’aprenentatge), s’inclouen 2 assegurances bàsiques:

 - assegurança escolar obligatòria  

http://www.udl.cat/ca/serveis/patrimoni/asseg/escolar/

 - assegurança d’accidents UNIVER PLUS; veure cobertures diverses  (3 mesos a l’estranger)

http://www.udl.cat/ca/serveis/patrimoni/asseg/cumlaude/

AMPLIACIÓ POSSIBLE:  (> 3 mesos)  Per viatjar a l’estranger,  s’ofereixen aquestes assegurances d’accidents amb cobertures més àmplies i adreçades específicament a estudiants de mobilitat  (companyia ARAG)

 http://www.udl.cat/serveis/patrimoni/asseg/mobilitat.html

 

 

Més informació: Serveis Comunitaris (UdL)
http://www.udl.cat/ca/serveis/patrimoni/asseg/


 

 

 

   Darrera modificació: