Learning Agreement & Convalidació

 Descarregar pdf

La Comissió Europea preveu que l'estudiant tingui la seguretat que el seu període d'estudis a l'estranger li serà reconegut dins el seu expedient acadèmic a la universitat d'origen, si aprova tots els crèdits previstos. Per això, abans de l'estada, l'estudiant ha d'acordar, amb el coordinador acadèmic del seu centre, els estudis que realitzarà a la universitat de destinació i els estudis que li seran reconeguts a la UdL.

Els document de convalidació que cal emplenar és l'OLA (Online Learning Agreement), accedint a l'enllaç següent:

https://learning-agreement.eu/

Veure instruccions detallades al dossier de preparació de l'estada.
 
 
Estudiants d'ETSEA:  Abans de fer el learning agreement, cal contactar amb Relacions Exteriors d'ETSEA per rebre instruccions específiques i per saber quin és el vostre coordinador/a: etsea.international@udl.cat
 
Observacions:  Com a criteri general, no es podran convalidar assignatures suspeses prèviament a la UdL (llevat d'aquells casos en què la normativa de mobilitat del centre excepcionalment ho permeti).

 

   Darrera modificació: