Learning Agreement & Convalidació

 Descarregar Pdf

La Comissió Europea preveu que l'estudiant tingui la seguretat que el seu període d'estudis a l'estranger li serà recongegut dins el seu expedient acadèmic a la universitat d'origen, si aprova tots els crèdits previstos.   Per això, abans de l'estada, l'estudiant ha d'acordar, amb el coordinador acadèmic del seu centre, els estudis que realitzarà a la universitat de destinació i els estudis que li seran reconeguts a la UdL.

Els documents de convalidació que cal emplenar són els següents:

Només per a consultar:  Guidelines


Observacions:  Com a criteri general, no es podran convalidar assignatures suspeses prèviament a la UdL (llevat d'aquells casos en què la normativa de mobilitat del centre excepcionalment ho permeti).

 

   Darrera modificació: