Com funciona Erasmus?

 Descarregar pdf


Com participar-hi?

Cal presentar la sol·licitud el curs abans de marxar, durant el període en què estigui oberta la convocatòria (finals novembre / començaments de desembre).


Places:

L'estudiantat interessat a participar en aquest tipus de mobilitat pot sol·licitar una de les places que s'ofereixen dins la seva àrea d'estudi i que es publiquen a la convocatòria. La relació de places reflecteix la llista de convenis bilaterals que la UdL té signats amb altres universitats europees per al programa Erasmus, la qual cosa implica l'exempció del pagament de matrícula al país de destinació.


Durada de l'estada:

El període d'estada d'un estudiant Erasmus en una altra universitat europea varia en funció de cada plaça i de cada conveni. El període d'estudis mínim és de 3 mesos i el màxim és de 12 mesos, dins un mateix curs acadèmic. Cada plaça té fixat un nombre determinat de mesos; la informació sobre la durada apareix a la llista de places ofertes dins la convocatòria.


Selecció:

Després de la presentació de sol·licituds, es realitza la selecció dels candidats a la UdL, d'acord amb les mèrits acadèmics, i s'adjudiquen les places.


Després de la selecció:

S'inicien els contactes amb la universitat de destinació: la UdL nomina l'estudiant a la universitat d'acollida i l'estudiant sol·licita l'admissió a destí, complint amb els requisits formals específics de cada institució.

Si finalment l'estudiant és acceptat, gaudirà de la condició Erasmus: es matricularà a la UdL i cursarà part dels seus estudis a la universitat de destinació, sense haver de pagar una nova matrícula allà, i li seran reconeguts els estudis cursats a l'estranger, d'acord amb la proposta d'estudis formalitzada amb el seu coordinador/a de mobilitat abans de marxar.

Així mateix, tindrà dret a sol·licitar els ajuts econòmics corresponents.

L'estudiant s'ha de fer càrrec de l'organització del viatge i dels aspectes pràctics relacionats amb la seva estada.

 

   Darrera modificació: