Documentació

 Descarregar pdf

DOCUMENTACIÓ OBLIGATÒRIA:

Documentació obligatòria que cal carregar a la sol·licitud online per poder finalitzar i enviar la sol·licitud:

  • Fotografia tipus carnet / passaport (format jpg)
  • Fotocòpia DNI o NIE vigent per les dues cares (format pdf)
  • Matrícula curs actual a la UdL (format pdf)
  • Contracte Acadèmic Provisional (un per a cada opció de destinació triada) (omplir, imprimir i escanejar amb pdf).  
  • Acreditació número bancari IBAN d'un compte del qual l'estudiant sigui titular (format pdf)

DOCUMENTACIÓ COMPLEMENTÀRIA:

En el cas que no es carregui en el formulari de sol·licitud, enviar per correu electrònic escanejada a l'Oficina de Relacions Internacionals (ri@udl.cat), en un termini màxim de 10 dies naturals des de que finalitza el període de sol·licitud.

  • Expedient acàdemic (format pdf). Només per als estudiants de Màster amb una titulació prèvia no procedent de la UdL.
  • Certificat d'idioma (format pdf). Quan l'idioma sigui un requisit, el fet de no presentar aquesta acreditació suposarà l'exclusió del procès de selecció. Quan l'idioma no és requisit, totes les acreditacions oficials (excepte castellà i català) es valoraran com a mèrits adicionals.
  • Acreditació disminució física / psíquica (format pdf).

ESCANEJAR ELS DOCUMENTS AMB BONA QUALITAT, LES FOTOGRAFIES FETES AMB EL MÒBIL NO SÓN VÀLIDES.

   Darrera modificació: