Retransmissions en streaming

Emissions en directe d'activitats de la Universitat de Lleida

Dimarts 27 de setembre de 2022 / 12.30h

Sessió extraordinària virtual del Claustre de 27 de setembre de 2022, a les 12:30 hores en primera convocatòria i a les 13:00 h. en segona convocatòria, amb l’ordre del dia següent:

  1. Constitució de la mesa del Claustre.
  2. Proposta i aprovació, si escau, de la reforma de l’article 72.2 dels Estatuts de la Universitat de Lleida.
  3. Proposta i aprovació, si escau, de la reforma de l’article 76.b dels Estatuts de la Universitat de Lleida.
  4. Proposta i aprovació, si escau, de la reforma de l’article 78.2 dels Estatuts de la Universitat de Lleida.
  5. Torn obert de paraules.