UdL, la nostra universitat / Projecció Internacional

 Descarregar Pdf

Carregant el reproductor...

 
La internacionalització, la transferència de coneixement científic, tecnològic i cultural i la investigació són els pilars que complementen una base sòlida com és la docència, pedra angular de l’estructura universitària de la UdL. En aquest sentit, la UdL promou activament la mobilitat internacional del seu estudiantat, així com l’establiment de programes de cooperació arreu del món.

El Pla Estratègic de la UdL contempla la formació de professionals per assolir els reptes d’un món global i la generació d’impacte en l’entorn mitjançant la internacionalització de l’oferta docent, la mobilitat i atracció d’estudiants i talent, els projectes de recerca i transferència, el trilingüisme i la cultura.

MOBILITAT ACADÈMICA

Estudiantat de la UdL que vol estudiar en una altra universitat

L’Oficina de Relacions Internacionals (ORI) juntament amb els/les coordinadors/res acadèmics/ques de centre informen, assessoren i gestionen els programes de mobilitat acadèmica i els ajuts que permeten estudiar en una altra universitat, sense deixar de ser estudiant de la UdL.

El programa Erasmus

A través d’aquest programa es pot cursar un o dos quadrimestres en institucions d’ensenyament superior de la Unió Europea i altres països associats. La UdL té signats acords de mobilitat amb més de 220 universitats europees. El programa Erasmus també permet la realització d’un període de pràctiques en una empresa o organització d’un altre país europeu.

El Programa de Mobilitat de la UdL

Aquest programa permet la mobilitat acadèmica amb universitats de països de fora d’Europa, com ara Mèxic, Brasil, els Estats Units, el Canadà, Corea del Sud o Xile, entre altres .

El programa SICUE


El Sistema d’Intercanvi entre Centres Universitaris d’Espanya (SICUE) és un programa inspirat en l’experiència Erasmus i fa possible els intercanvis entre l’estudiantat de les diferents universitats de l’Estat espanyol.

Estudiantat estranger de mobilitat

L’ORI és la porta d’entrada a la UdL, on s’informa i s’assessora per facilitar l’estada a Lleida de l’estudiantat estranger de mobilitat.

Per a més informació:
Oficina de Relacions Internacionals
Campus de Cappont
C. de Jaume II, 67 bis
25001 Lleida
Tel. 973 003 530 / 973 003 532
Fax 973 003 531
www.udl.cat/serveis/ori/estudiantat.html
ori@int.udl.cat
   Darrera modificació: