Comissió de Medi Ambient / Actuacions de Medi Ambient

 Descarregar pdf

El medi ambient és responsabilitat de tots/es, la suma d’esforços és el que més preval.

Els membres de la comunitat i determinats serveis són els actors principals per assolir els objectius mediambientals de la Universitat.

Entre els serveis a destacar hi ha l’Oficina Tècnica d’Infraestructures (OTI), Servei d’Atenció i Informació Universitària (SIAU), l’Àrea de Compres, i Gerència. A banda dels serveis, és d’agrair els esforços dels Administradors de Campus per endegar les diferents campanyes de sostenibilitat, així com d’executar i revisar les actuacions mediambientals.

 


 

Actuacions

 

La Comissió de Medi Ambient ha desenvolupat des de la seva constitució tasques centrades en promocionar actuacions respectuoses amb el medi ambient com l'eficiència energètica, la gestió de residus dels diferents campus o la formació. A banda, de les actuacions pròpies, la Comissió ha participat activament amb programes i accions desenvolupats per altres entitats, com l'Ajuntament, el BACC, etc., així com donant suport als Serveis de la UdL que han endegat accions ambientals. A continuació s'enumeren els principals assoliments del UdL en relació el medi ambient
dels tres darrers anys: [+]
 
 

Concurs de Vídeos sobre Accebilitat i Mobilitat sostenible a les Universitats Espanyoles 

 

La mobilitat a la universitat com a element fonamental per al Desenvolupament Sostenible [+]
 

 Convocatòries

 
Convocatòries de la Comissió de Medi Ambient: [+]
 


Cicle de Xerrades i Tallers

 

Informació sobre els cicles de xerrades i tallers realitzades per la Comissió [+]

 


 Entre les actuacions a destacar hi ha:

Vicerectorat de Campus:

- 9ª Setmana de la Sostenibilitat en la Universitat de Lleida [imatge]  [pdf]

8ª Setmana de la Sostenibilitat en la Universitat de Lleida [+]

- 7a Setmana de la Sostenibilitat en la Universitat de Lleida [+] 

- 6a setmana de la Sostenibilitat en la Universitat de Lleida [+] 

- 5a setmana de la Sostenibilitat en la Universitat de Lleida [+] 

- 4a setmana de la sostenibilitat en la Universitat de Lleida [+]

- 3a Setmana de la Sostenibilitat en la Universitat de Lleida  [+]
              - Galeria de fotos [+] -  Vídeo [+]

- Cicle de xerrades durant el curs 2012-2013 [+]

 

SIAU:


- Cessió de bicicletes [+]
- Venda d’ùdels per a la sostenibilitat [+]
- Gestió d'una assegurança per als ciciclistes
- Conveni amb l'Autoritat de Territorial de Mobilitat de Lleida per emprar el carnet universitari com a bitllet amb preus especials [+]


OTI:- Canvi de finestres per millorar l’aïllament tèrmic
- Instal•lació de plaques fotovoltaiques en els sostres hàbils dels edificis de la Universitat [+]
- Aprofitament d’aigües de pluja en el campus de Cappont per al reg dels espais enjardinats
- Substitució dels fluorescents per llum incandescents

   Darrera modificació: