Escola d'Idiomes

Cursos oberts a l'estudiantat de la UdL, al personal de la UdL i a persones externes majors de 16 anys

 Descarregar Pdf

Consulteu la informació de cada llengua             

Cursos anuals, quadrimestrals i d'estiu                                                

  Avisos

En aquest moment no hi ha cap avís.

  Exàmens oficials

  Certificats dels cursos

L'Institut de Llengües expedeix els certificats corresponents un cop superada l'avaluació dels cursos. Aquests certificats són propis de la UdL i són vàlids per acreditar els coneixements de llengües en l'àmbit de les universitats catalanes i del Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya.

A més, alguns d'aquests certificats són reconeguts o homologats per altres institucions:

Anglès
: B1 i B2 reconeguts per ACLES.
Català: de l'A2 al C2, de la CIFALC, homologats per la Generalitat de Catalunya.
Occità: certificats expedits pel Consell General d'Aran.

  Contacte

Institut de Llengües
Centre de Cultures i Cooperació Transfronterera
C. de Jaume II, 67
25001 Lleida
Tel. +34 973 00 35 42
Fax +34 973 00 35 99
institutdellengues@udl.cat
http://www.udl.cat/institutdellengues

índextwitter

 

Horari de la Secretaria

Del dilluns al divendres, de 9.30 a 14 h i el dimarts, de 15.30 a 17.30 h
 

L'Institut de Llengües romandrà tancat del 22 de desembre de 2018 al 6 de gener de 2019

Horario de la Secretaría

De lunes a viernes, de 9.30 a 14 h y el martes, de 15.30 a 17.30 h
 

El Instituto de Lenguas permanecerá cerrado del 22 de diciembre de 2018 al 6 de enero de 2019

Opening times

From Monday to Friday, from 9.30 to 14 h and Tuesday, from 15.30 to 17.30 h
 
The Language Institute will be closed to the 22nd December 2018 to the 6th January 2019