Escola d'Idiomes

Cursos oberts a l'estudiantat de la UdL, al personal de la UdL i a persones externes majors de 16 anys

 Descarregar pdf

Oferta de cursos de llengües per al curs 2019-2020

Consulteu la informació de cada llengua             

Cursos anuals, quadrimestrals i d'estiu                                                

  Llengües a l'estiu 2019

Anglès A2, B1, B2.1 i B2.2

Italià A1

Català C2

Introducció a la llengua i cultura xineses

Consulteu la informació

  Exàmens oficials

  Avisos

  Certificats dels cursos

L'Institut de Llengües expedeix els certificats corresponents un cop superada l'avaluació dels cursos. Aquests certificats són propis de la UdL i són vàlids per acreditar els coneixements de llengües en l'àmbit de les universitats catalanes i del Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya.

A més, alguns d'aquests certificats són reconeguts o homologats per altres institucions:

Anglès
: B1 i B2 reconeguts per ACLES.
Català: de l'A2 al C2, de la CIFALC, homologats per la Generalitat de Catalunya.
Occità: certificats expedits pel Consell General d'Aran.

  Contacte

Institut de Llengües
Centre de Cultures i Cooperació Transfronterera
C. de Jaume II, 67
25001 Lleida
Tel. +34 973 00 35 42
Fax +34 973 00 35 99
institutdellengues@udl.cat
http://www.udl.cat/institutdellengues

índextwitter

 

 

 

 

Horari de la Secretaria

Del dilluns al divendres, de 9.30 a 14 h i els dimarts de 15.30 a 17.30 h

Del 15 de juny al 31 d'agost de 2019: de 9.30 a 14 h

L'Institut de Llengües romandrà tancat del 5 al 26 d'agost de 2019

 

Horario de la Secretaría

De lunes a viernes, de 9.30 a 14 h y el martes de 15.30 a 17.30 h
 
Del 15 de junio al 31 de agosto de 2019: de 9.30 a 14 h
 
El Instituto de Lenguas permanecerá cerrado del 5 al 26 de agosto de 2019
 

Opening times

From Monday to Friday, from 9.30 to 14 and Tuesday, from 15.30 to 17.30

From the 15th June to the 31st August 2019: from 9.30 to 14

The Language Institute will be closed from the 5th to the 26th August 2019