Escola d'Idiomes

Cursos oberts a l'estudiantat de la UdL, al personal de la UdL i a persones externes majors de 16 anys

 Descarregar pdf

Oferta de cursos de llengües per al curs 2020-2021

Consulteu la informació de cada llengua             

Cursos anuals, semestrals i d'estiu                                                

  Exàmens oficials

  Avisos

  Certificats dels cursos

L'Institut de Llengües expedeix els certificats corresponents un cop superada l'avaluació dels cursos. Aquests certificats són propis de la UdL i són vàlids per acreditar els coneixements de llengües en l'àmbit de les universitats catalanes i del Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya.

A més, alguns d'aquests certificats són reconeguts o homologats per altres institucions:

Anglès
: B1 i B2 reconeguts per ACLES.
Català: de l'A2 al C2, de la CIFALC, homologats per la Generalitat de Catalunya.
Occità: certificats expedits pel Consell General d'Aran.

  Contacte

Institut de Llengües
Centre de Cultures i Cooperació Transfronterera
C. de Jaume II, 67
25001 Lleida
Tel. +34 973 00 35 42
Fax +34 973 00 35 99
institutdellengues@udl.cat
http://www.udl.cat/institutdellengues

 

índex twitter spotify

 

Horari de la Secretaria

De l'1 de juny al 31 d'agost, del dilluns al divendres, de 9.30 a 14 h

L'Institut de Llengües romandrà tancat del 3 al 24 d'agost de 2020

Horario de la Secretaría

Del 1 de junio al 31 de agosto, de lunes a viernes, de 9.30 a 14 h 
 
El Instituto de Lenguas permanecerá cerrado del 3 al 24 de agosto de 2020
 

Opening times

From the 1st June to the 31st August, from Monday to Friday, from 9.30 to 14

The Language Institute will be closed from the 3rd to the 24th August 2020