Escola d'Idiomes

Cursos oberts a l'estudiantat de la UdL, al personal de la UdL i a persones externes majors de 16 anys

 Descarregar Pdf

Consulteu la informació de cada llengua             

Cursos anuals, quadrimestrals i d'estiu                                                

  Cursos d'estiu 2018

  Exàmens oficials per lliure

  Certificats dels cursos

L'Institut de Llengües expedeix els certificats corresponents un cop superada l'avaluació dels cursos. Aquests certificats són propis de la UdL i són vàlids per acreditar els coneixements de llengües en l'àmbit de les universitats catalanes i del Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya.

A més, alguns d'aquests certificats són reconeguts o homologats per altres institucions:

Anglès
: B1, reconegut per ACLES, i B2 (previsió per al 2018-2019)
Català: de l'A2 al C2, de la CIFALC, homologats per la Generalitat de Catalunya.
Occità: certificats expedits pel Consell General d'Aran.

  Contacte

Institut de Llengües
Centre de Cultures i Cooperació Transfronterera
C. de Jaume II, 67
25001 Lleida
Tel. +34 973 00 35 42
Fax +34 973 00 35 99
institutdellengues@udl.cat
http://www.udl.cat/institutdellengues

índextwitter

 

Horari de la Secretaria

Del dilluns al divendres, de 9.30 a 14 h i dimarts, de 15.30 a 17.30 h

Del 15 de juny al 31 d'agost de 2018, del dilluns al divendres, de 9.30 a 14 h

 

Horario de la Secretaría

De lunes a viernes, de 9.30 a 14 h y el martes, de 15.30 a 17.30 h

Del 15 de junio al 31 de agosto de 2018, de lunes a viernes, de 9.30 a 14 h

 

Opening times

From Monday to Friday, 9.30-14 h and Tuesday, 15.30-17.30 h

From the 15th June to the 31st August 2018, from Monday to Friday, 9.30-14 h