Exàmens oficials d'italià

Institut Italià de Cultura

L'Institut de Llengües organitza les convocatòries d'exàmens oficials d'italià a Lleida d'acord amb el conveni de col·laboració entre la Universitat de Lleida i l'Institut Italià de Cultura de Barcelona.

Nivell: B1 CELI 2

Data de l'examen: 19 de juny de 2017, 9-11.30 h

Examen oral després de l'escrit

Informació sobre les proves (tipologia d'exercicis, mostres d'examen, criteris d'avaluació...): web del Centro Valutazione Certificazione Linguistiche

Inscripció: del 18 d'abril al 5 de maig de 2017 a la Secretaria de l'Institut de Llengües

Cal emplenar el full d'inscripció i aportar fotocòpia del DNI

Preus:

Examen sencer: 130 €    /    Examen parcial: 91 €

El PAS i el PDI de la UdL poden gaudir d’una subvenció total dels drets d’examen fins a dos convocatòries, d’acord amb les mesures del pla de promoció de la Universitat per a l’acreditació i la formació lingüístiques dels seus treballadors. Els membres del PAS han de sol·licitar-ho a la Secció de Formació, Integració i Ajuts  Socials del Servei de Personal i, quan en tinguin l’autorització, es podran adreçar a l’Institut de Llengües.

Lloc de les proves: campus de Cappont, Centre de Cultures 0.17

Publicació de resultats: entre dos i tres mesos a la web del Centro Valutazione Certificazione Linguistiche

Certificats: 

Provisional, a partir de la publicació de resultats, des de la web web del Centro Valutazione Certificazione Linguistiche

Definitiu: octubre de 2017 a la Secretaria de l'Institut de Llengües

 

 

 

CLUC B2

Certificat de Llengües de les Universitats Catalanes (CLUC B2 italià)

Data: 15 de juny de 2017

Informació sobre la prova (universitat que convoca la prova, inscripció, descripció de la prova, etc.): web de la CIFALC

La UdL no és seu examinadora d'aquesta prova per a la convocatòria de juny. Consulteu les seus d'altres universitats a la web de la CIFALC.

   Darrera modificació: