Beques i ajuts per a estudiants per a la formació i l'acreditació en terceres llengües

 Descarregar pdf

Programa de terceres llengües (Parla3) de l'AGAUR

L'AGAUR gestiona el Programa de terceres llengües, amb ajuts per a estudiants de grau matriculats en una universitat catalana que es formin en una tercera llengua o que hagin superat una prova per acreditar-la.

Aquest programa, aprovat el Consell Interuniversitari de Catalunya i en què participen les universitats catalanes i el Departament de Recerca i Universitats, està pensat perquè els estudiants del sistema universitari català assoleixin coneixements de nivell B2 d'una tercera llengua (actualment, alemany, anglès, francès i italià) durant els estudis de grau, i es concreta en les modalitats següents:

Modalitat A: ajut per a les proves d'acreditació CLUC, les proves pròpies d'idiomes de les universitats catalanes o les proves de les EOI catalanes que acreditin l'obtenció d'un nivell B2.

Modalitat B: ajut per fer cursos dels nivells A2, B1 i els subnivells B2.1 i B2.2 en una universitat catalana, l'EOI o l'IOC, per a estudiants que no tinguin acreditat el B2.

Modalitat C: ajut per fer cursos dels nivells A2, B1 i els subnivells B2.1 i B2.2 en una universitat catalana, l'EOI o l'IOC, per a estudiants que tinguin concedida una beca general o Equitat.

Trobareu més informació sobre els requisits i els terminis per fer la sol·licitud al web del Programa de terceres llengües.

 

Informació important per a estudiants amb beca matriculats en estudis de grau el curs 2022-2023

Els estudiants de grau del curs 2022-2023 que tenen concedida una beca Equitat o han tingut una beca de caràcter general per a estudis postobligatoris del curs 2021-2022 i s'inscriuen a un curs de nivell A2, B1, B2.1 o B2.2 d'anglès, francès, alemany o italià d'una escola de llengües universitària (o a l'EOI o a l'IOC) poden sol·licitar un ajut del Programa de terceres llengües (Parla3) de l'AGAUR que suposa la gratuïtat de la matrícula (consulteu-ne les bases reguladores i els terminis de la convocatòria al web de l'AGAUR).

Terminis:

-Des del 6 d'octubre de 2022 fins al 28 d'octubre de 2022 a les 14:00:00 h, hora local de Barcelona.

-Des de l’1 de gener de 2023 fins al 31 de gener de 2023 a les 14:00:00 h, hora local de Barcelona.

-Des de l’1 de març de 2023 fins al 15 d’abril de 2023 a les 14:00:00 h, hora local de Barcelona.

-Des de l’1 de juny de 2023 fins al 30 de juny de 2023 a les 14:00:00 h, hora local de Barcelona.

 

Per poder acollir-se als beneficis d'aquesta nova modalitat, els estudiants que es matriculin d'un dels cursos dels nivells A2, B1, B2.1 o B2.2 de l'Institut de Llengües hauran de fer constar que tenen intenció de sol·licitar l'ajut de l'AGAUR per a estudiants amb beca, i en aquest cas no hauran d'avançar els diners. En el moment que els estudiants rebin l'ajut (o la notificació que no l'han obtingut) hauran de satisfer l'import del curs.

Ajuts per a la formació i acreditació d'una tercera llengua de la UdL

La unitat d'Informació i Orientació Universitària gestiona la convocatòria d'ajuts de la UdL per a la formació i l'acreditació d'una tercera llengua, adreçada a estudiants de grau, de màster o de doctorat dels centres propis de la Universitat que hagin fet i superat una prova d'acreditació per a l'obtenció d'un certificat reconegut o hagin fet un curs a l'Escola d'Idiomes de la UdL o en una EOI catalana.

La convocatòria està pensada per a l'assoliment de coneixements superiors al nivell B2, i per això es centra en l'acreditació o la formació dels nivells C1 i C2, i els subnivells C1.1, C1.2, C2.1 i C2.2.

Trobareu més informació sobre els requisits i els terminis per fer la sol·licitud al web d'Informació i Orientació Universitària, i podeu plantejar qualsevol consulta a suportestudiants@udl.cat.

   Darrera modificació: