Agenda

 Descarregar pdf

 Convocatòries dels  exàmens de nivells B1 i B2 d'anglès CLUC amb segell CertAcles (4 de juny i 19 i 20 de juliol de 2021)

L’IL ofereix la possibilitat de certificar els nivells B1 i B2 d’anglès amb  els exàmens propis CLUC amb segell CertAcles, que avaluen les quatre destreses lingüístiques i l'ús de la llengua, seguint les directrius d'ACLES.

Convocatòries del juny

Proves escrites dels nivells B1 i B2: 4 de juny.

Convocatòries del juliol

  • Prova escrita del nivell B1: 19 de juliol
  • Prova escrita del nivell B2: 20 de juliol
  • Preinscripció: dates per determinar

El CLUC (Certificat de Llengües de les Universitats Catalanes) és el segell que avala el reconeixement dels diferents certificats de domini de llengües que expedeixen els serveis lingüístics de les universitats catalanes, d’acord amb les directrius aprovades pel Consell Interuniversitari de Catalunya.

El segell CertAcles garanteix que l’examen segueix el model homologat per ACLES (Associació de Centres de Llengües en l’Ensenyament Superior) i que la UdL és un centre acreditat per expedir el certificat corresponent. Els exàmens amb segell CertACles són reconeguts a totes les universitats catalanes i espanyoles, a la majoria d’administracions i també tenen reconeixement europeu.

Més informació.

 


 

Convocatòries dels exàmens de francés DELF (4, 7 i 8 de juny de 2021)

Al juny la UdL acull les convocatòries d’exàmens oficials de francés DELF a Lleida en col·laboració amb l’Aliance Française. Les proves dels nivells DELF A1, DELF A2, DELF B1 i DELF B2 es faran entre el 4 i el 8 de juny al campus de Cappont de la UdL.

Més informació.

 


 

 

Convocatòria dels exàmens CLUC de català de la CIFALC (12 de juny de 2021)

El 12 de juny la UdL farà els exàmens de la convocatòria ordinària de juny per a l’obtenció dels certificats CLUC de català de la CIFALC dels nivells següents: intermedi (B2), suficiència (C1), suficiència per al personal docent i investigador (C1), superior (C2) i llenguatge jurídic català.

El CLUC (Certificat de Llengües de les Universitats Catalanes) és el segell que avala el reconeixement dels diferents certificats de domini de llengües que expedeixen els serveis lingüístics de les universitats catalanes, d’acord amb les directrius aprovades pel Consell Interuniversitari de Catalunya.

La CIFALC (Comissió Interuniversitària de Formació i Acreditació Lingüístiques de Catalunya), formada pels serveis lingüístics de les universitats catalanes, és l’òrgan interuniversitari encarregat d’impulsar i garantir la formació i l’acreditació lingüístiques segons els convenis signats pels rectors de les universitats de Catalunya i la Generalitat de Catalunya mitjançant el Departament d’Empresa i Coneixement i el Departament de Cultura.

Més informació.

 


 

Convocatòria de l’examen Goethe-Test PRO d’alemany (18 de juny de 2021)

La UdL acull, com a centre col·laborador del Goethe-Institut Barcelona per al foment de l’aprenentatge i la certificació dels coneixements d’alemany, una convocatòria de l’examen Goethe-Test PRO. Es tracta d’un test digital que determina de forma ràpida i fiable les competències d’escoltar i llegir en el context laboral.

Destinataris

A aquesta prova hi poden accedir tant els membres de la comunitat universitària com persones externes a la UdL.

Període de preinscripció

Fins al 15 de juny de 2021, mitjançant l’enllaç que trobareu a la pàgina web del Goethe-Test PRO. Hi ha places limitades.

Els membres de la comunitat universitària de la UdL tenen un descompte del 15 % sobre el preu de l’examen amb el codi promocional UdL_GTP_2021.

Informació i descripció de la prova

Podeu consultar tota la informació sobre la convocatòria al web de l’Escola d’Idiomes. Trobareu més informació sobre l’examen i materials de preparació al web del Goethe-Test PRO.

El Goethe-Institut és l’Institut Oficial de Cultura de la República Federal d’Alemanya que desplega la seua activitat arreu del món i que promou el coneixement de la llengua i la cultura alemanyes a l’estranger.  

 


 

 

Convocatòria dels exàmens HSK de xinès (19 de juny de 2021)

La UdL acull, com a centre examinador oficial en col·laboració amb la Fundació Institut Confuci de Barcelona, la convocatòria de juny dels exàmens HSK de xinès.

L'HSK (Hanyu Shuiping Kaoshi) és l'examen oficial escrit de llengua xinesa estandarditzat a escala internacional, dirigit a les persones que no són parlants nadiues de llengua xinesa. Mitjançant diferents exercicis, s'avaluen la comprensió lectora, la comprensió auditiva i, a partir del nivell HSK 3, l'expressió escrita dels participants.

La Fundació Institut Confuci de Barcelona és una institució constituïda per Casa Asia, la Universitat de Barcelona, la Universitat Autònoma de Barcelona i la Universitat d’Estudis Estrangers de Beijing, creada amb la finalitat de promoure el desenvolupament de l’ensenyament i la cultura xineses a Catalunya.

Més informació.

 


 

Convocatòria de l'examen multinivell TOEIC d'anglès (28 i 29 de juny de 2021)

L'Institut de Llengües de la UdL és centre administrador de l’examen TOEIC, una prova multinivell que dona dret a l’obtenció d’un certificat d’acord amb el Marc europeu comú de referència (A1, A2, B1, B2 o C1) en funció de la puntuació obtinguda. El certificat inclou, amb el nivell, un informe detallat sobre els punts forts i àrees de millora de l'examinand.

Període de preinscripió

Fins a l’11 de juny.

Més informació i preinscripció.

 


 

 

Properes convocatòries de l'examen CCSE (Coneixements Constitucionals i Socioculturals d'Espanya)

(29 de juliol i 30 de setembre)

L'Institut de Llengües és centre examinador de l'examen CCSE (Coneixements Constitucionals i Socioculturals d'Espanya).

 

Convocatòries 2021:

  • Juliol (29/7/2021)
  • Setembre (30/9/2021)
  • Octubre (28/10/2021)
  • Novembre (25/11/2021)

 

Informació sobre les convocatòries
Web de l'Institut de Llengües

Informació dels exàmens

Al portal DELE de l’Instituto Cervantes podeu trobar tota la informació referent a les proves (característiques, models, etc.).

Inscripció

La inscripció es fa en línia a l'Instituto Cervantes: examenes.cervantes.es

 

   Darrera modificació: