Exàmens oficials de català

L'Institut de Llengües organitza dues convocatòries anuals dels exàmens interuniversitaris CLUC català dels nivells A2, B1, B2, C1, C1 per al PDI, C2 i Català jurídic, una al febrer i l'altra al juny.

Per accedir-hi cal ser alumne d'un dels cursos de català o bé haver-ho estat (no presentat o suspès en altres convocatòries). Només els alumnes d'altres convocatòries hauran d'abonar les taxes d'examen corresponent (50 € UdL / 75 € externs a la UdL).

L'únic nivell que s'ofereix com a examen lliure (sense el requisit d'haver fet un curs) és el nivell de suficiència (C1) per al PDI.

Informació sobre els exàmens (tipologia d'exercicis, models d'exàmens, criteris d'avaluació): web de la Comissió Interuniversitària de Formació i Acreditació Lingüístiques de Catalunya (CIFALC).

Els certificats són homologats als de la Generalitat de Catalunya.

 

Convocatòries del 2018: 10 de febrer i 9 de juny de 2018

Consulteu la informació sobre la convocatòria de juny

 

 

 

CIFALC_12052014