Exàmens oficials de català

L'Institut de Llengües organitza dues convocatòries anuals dels exàmens interuniversitaris CLUC català dels nivells A2, B1, B2, C1, C1 per al PDI, C2 i Català jurídic, una al febrer i l'altra al juny.

Per accedir-hi, cal ser alumne d'un dels cursos de català organitzats per l'Institut de Llengües o haver-ho estat, o bé ser PDI que vol obtenir el Certificat de nivell de suficiència per al PDI (C1). Els alumnes de cursos anteriors que no es van presentar a l'examen o no el van superar poden tornar a presentar-s'hi abonant les taxes corresponents (50 € UdL / 75 € externs a la UdL). Les taxes per a l'examen de C1 per al PDI són gratuïtes.

L'únic certificat al qual es pot accedir per lliure (sense el requisit d'haver fet un curs) és el Certificat de nivell de suficiència per al PDI (C1). A aquest certificat només hi pot accedir PDI de la UdL.

Informació sobre els exàmens (tipologia d'exercicis, models d'exàmens, criteris d'avaluació): web de la Comissió Interuniversitària de Formació i Acreditació Lingüístiques de Catalunya (CIFALC).

Els certificats són homologats als de la Generalitat de Catalunya.

Convocatòries del 2020: 8 de febrer i 13 de juny de 2020

  • Informació sobre la convocatòria del 13 de juny de 2020 (IMPORTANT: CONVOCATÒRIA SUSPESA PER LA COVID-19. NOVA DATA D'EXAMEN, si les condicions sanitàries ho permeten: 17 d'octubre de 2020 (examen escrit) i els orals es faran abans o després de l'examen escrit. Es determinarà en el seu moment.

EXÀMENS DE LLENGUA CATALANA B2, C1, C1 per al PDI, C2

  • Informació per als alumnes d'altres convocatòries dels cursos de català de l'Institut de Llengües (no presentats o no aptes) i per al PDI de la UdL (personal docent i investigador) que es vulgui examinar per lliure del Certificat de nivell de suficiència per al PDI (C1)

ACCÉS A LA PREINSCRIPCIÓ del 18 al 24 de maig pendent d'establir noves dates de preinscripció: podreu accedir als enllaços de cada nivell en els terminis establerts.

Un cop feta la preinscripció, la Secretaria de l’Institut de Llengües comprovarà la documentació requerida. Les preinscripcions validades rebran un correu electrònic amb l’enllaç per realitzar l’automatrícula. Automatrícula del 26 al 29 de maig  pendent d'establir noves dates.

Cal seguir les instruccions que trobareu en aquest: Tutorial d'automatrícula.

La matrícula queda formalitzada en el moment de fer el pagament.

En cas de renúncia a la matrícula, s'ha de comunicar per escrit a l'adreça electrònica de l’IL institutdellengues@udl.cat per tenir-ne constància. Consulteu la normativa acadèmica per a qüestions sobre anul·lacions de matrícula.

IMPORTANT:

No rebreu el correu ni l’enllaç de l’automatrícula, si no heu aportat la documentació necessària.

 

  • Informació per als alumns dels cursos de català 2019-2020 del segon quadrimestre: nova data d'examen: 17 d'octubre de 2020 (examen escrit) i els orals es faran abans o després de l'examen escrit. Es determinarà en el seu moment. 

 

  • Informació sobre la convocatòria del 8 de febrer de 2020 Informació per als alumnes d'altres convocatòries dels cursos de català de l'Institut de Llengües (no presentats o no aptes) i per al PDI de la UdL (personal docent i investigador) que es vulgui examinar per lliure del Certificat de nivell de suficiència per al PDI (C1): consulteu la informació

Matriculació: del 20 al 27 de gener de 2020

Per fer la matrícula cal que ompliu les vostres dades en el formulari electrònic següent. El formulari s'obrirà el dia 20 de gener a les 9 h: accés al formulari.

Posteriorment a la matrícula, ens posarem en contacte amb els interessats per donar-los dia i hora de l'examen oral. Si teniu alguna consulta, contacteu amb la Secretaria de l'Institut de Llengües.

 

  • Informació per als alumns dels cursos de català 2019-2020 del segon quadrimestre: informació pendent

 

CIFALC_12052014