Exàmens oficials de francès

Nivells: DELF B1 i DELF B2 

Destinataris: alumnat dels cursos B1 i B2.2 de l'Institut de Llengües i examinands per lliure

Informació sobre les proves (tipologia d'exercicis, mostres d'examen, criteris d'avaluació...): web del Centre Internacional d'Estudis Pedagògics

Convocatòria 2018: juny del 2018 (data pendent de concretar)