Exàmens oficials de francès

logo-alliance-francaise

L'Institut de Llengües organitza les convocatòries d'exàmens oficials de francès DELF a Lleida, d'acord amb el conveni de col·laboració entre la Universitat de Lleida i l'Alliança Francesa de Lleida.

 

 

Nivells: DELF B1 i DELF B2 

Destinataris: comunitat universitària UdL (estudiantat, PAS, PDI i Alumni). Els examinands externs a la UdL s'han d'adreçar al centre de l'Alliance Française de Lleida per formalitzar la inscripció.

Data dels exàmens: 

B1:   Escrit: 8 de juny de 2018, 9.30-11.15 h   / Oral: 8 de juny tarda segons horaris assignats

B2:  Escrit: 4 de juny de 2018, 9.30-12 h    /   Oral: 4 i 15 de juny segons horaris assignats

Informació sobre les proves (tipologia d'exercicis, mostres d'examen, criteris d'avaluació...): web del Centre Internacional d'Estudis Pedagògics

Inscripció: del 12 de març al 13 d'abril de 2018 a la Secretaria de l'Institut de Llengües

Cal emplenar el full d'inscripció i aportar fotocòpia del DNI

Preus:

B1: 127 €    /    B2: 147 €

Lloc de les proves: campus de Cappont, Centre de Cultures, planta baixa i planta -1

Publicació de resultats: 19 de juliol de 2018