Cursos d'alemany

Destinataris: UdL (estudiants, Alumni, PDI i PAS fora horari laboral) i externs

Nivells: A1, A2 i B1

Durada: 120 hores

Calendari i horaris:

A1: 3/10/17-29/5/18, dimarts i dijous 17-19 h

A2: 3/10/17-29/5/18, dimarts i dijous 17-19 h (anul·lat)

B1: 2/10/17-28/5/18, dilluns i dimecres 17-19 h

Preu:  UdL 354 € / Extern UdL 486 €

Les taxes del l'examen final de B1 no estan incloses en el preu del curs.

Consulteu la informació dels preus segons la vinculació a la Universitat i la política de subvenció de cursos per al personal

Materials: consulteu la relació de llibres de text de cada nivell

Aules: campus de Cappont, consulteu les aules

Avaluació:

L'avaluació dels cursos A1 i A2 és continuada, és a dir, té en compte l’assistència a les classes (65% com a mínim) i la realització de les proves fetes al llarg del curs, que faran mitjana amb l’examen final. En cas de no complir aquests requisits esmentats, l'alumnat té dret a presentar-se únicament a l'examen final. Els certificats d'aquests nivells són propis de la UdL, vàlids per acreditar els coneixements d'alemany en l'àmbit de les universitats catalanes i del Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya.

L'avaluació del curs B1 és final, és a dir, cal aprovar l'examen final amb els mínims establerts. El Goethe-Zertifikat B1 és reconegut internacionament.

Més informació sobre els exàmens