Cursos d'alemany

Destinataris: UdL (estudiants, Alumni, PDI i PAS fora horari laboral) i externs

Nivells: A1, A2 i B2.1

Metodologia, calendari i horaris:

A1 presencial 120 hores: 1/10/18-22/5/19, dilluns i dimecres 18-20 h Es manté l'horari inicial.

A2 presencial 120 hores: 2/10/18-23/5/19, dimarts i dijous 16-18 h Atenció: canvi d'horari, dilluns i dimecres, 15-17 h

B2.1 semipresencial 60+60 hores: 4/10/18-30/5/19, dijous 18-20 h Atenció: canvi d'horari, dilluns, 17-19

Preu: cursos A1 i A2:  UdL 365,54 € / Extern UdL 499,80 €        

curs B2.1: UdL 316,92 € / Extern UdL 450,96 €                El preu dels cursos inclou les taxes d'examen.

Consulteu la informació dels preus segons la vinculació a la Universitat i la política de subvenció de cursos per al personal

Materials: consulteu la relació de llibres de text de cada nivell

Metodologia del curs B2.1 semipresencial: cursos que combina una sessió de dues hores un cop a la setmana amb aprenentatge autònom mitjançant materials virtuals nous, dissenyats per tal de practicar totes les habilitats lingüístiques i l'ús de la llengua, amb tutorització constant per part del professorat. Podeu veure com són aquests materials virtuals en aquesta demostració.

Aules: campus de Cappont, consulteu les aules

Avaluació:

L'avaluació dels cursos és continuada, és a dir, té en compte l’assistència a les classes (65% com a mínim) i la realització de les proves fetes al llarg del curs, que faran mitjana amb l’examen final. En cas de no complir aquests requisits esmentats, l'alumnat té dret a presentar-se únicament a l'examen final. Els certificats d'aquests nivells són propis de la UdL, vàlids per acreditar els coneixements d'alemany en l'àmbit de les universitats catalanes i del Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya.