Cursos d'occità

Nivell: A1 (Nivèu A segons el Consell General d'Aran)

Destinataris: UdL (estudiants, Alumni, PDI i PAS fora horari laboral) i externs a la UdL

Durada: 40 hores

Calendari i horaris: 2/10/18-13/12/18, dimarts i dijous 18-20 h

Materials: dossier del Consell General d'Aran, que es facilitarà a les classes

Lloc: campus de Rectorat, consulteu les aules

Preu: UdL 80 € / Externs UdL 100 €

El preu del curs inclou les taxes d'examen.

Consulteu la informació dels preus segons la vinculació a la Universitat i la política de subvenció de cursos per al personal

Avaluació:

L'avaluació és final, és a dir, cal aprovar l'examen final amb els mínims establerts. Certificat oficial del Nivèu A del Consell General d'Aran. Consulteu més informació sobre aquest examen.

 

Es preveu organitzar un curs de nivell A2 de continuació de l'A1 durant el segon quadrimestre. Així mateix, també es preveu organitzar un curs de nivell B1 durant el segon quadrimestre.

Cursos organitzats conjuntament amb el Consell General d'Aran.