Cursos de xinès

Destinataris: UdL (estudiants, Alumni, PDI i PAS fora horari laboral) i externs

Nivells: Xinès 1 (A1, preparació HSK1), Xinès 2 (A2, preparació HSK2), Xinès 3 (B1.1), Xinès 4 (B1.2, preparació HSK3), Xinès 5 (B2.1), Xinès 6 (B2.2, preparació HSK4 per al 2018-19)

Durada: 120 hores

Calendari i horaris:

Xinès 1: 4/10/17-1/6/18, dimecres i divendres 16-18 h

Xinès 2: 4/10/17-1/6/18, dimecres i divendres 18-20 h (anul·lat)

Xinès 3: 5/10/17-31/5/18, dijous 16-20 h

Xinès 4: 2/10/17-28/5/18, dilluns i dimecres 17-19 h (anul·lat)

Xinès 5: 3/10/17-29/5/18, dimarts i dijous 17-19 h

IMPORTANT: Persones interessades en altres horaris escriviu a xines.il@udl.cat

Materials: consulteu la relació de llibres de text

Requisits: Excepte per a Xinès 1, cal estar en possessió del certificat HSK de l'Institut Confuci del nivell anterior o fer una prova de nivell (contactar amb l'Institut de Llengües)

Aules: campus de Rectorat, consulteu les aules

Preu:  UdL 396 € / Externs UdL 546 € + taxes d'examen HSK

Consulteu la informació dels preus segons la vinculació a la Universitat i la política de subvenció de cursos per al personal