Cursos de xinès

Destinataris: UdL (estudiants, Alumni, PDI i PAS fora horari laboral) i externs

Nivells: Xinès 1 (A1, preparació HSK1), Xinès 2 (A2, preparació HSK2), Xinès 3 (B1.1), Xinès 4 (B1.2, preparació HSK3), Xinès 5 (B2.1), Xinès 6 (B2.2, preparació HSK4 per al 2018-19)

Durada: 120 hores

Calendari i horaris:

  • Xinès 1: 4/10/17-1/6/18, dimecres i divendres 16-18 h
  • Xinès 2: 4/10/17-1/6/18, dimecres i divendres 18-20 h (anul·lat)
  • Xinès 3: 5/10/17-31/5/18, dijous 16-20 h
  • Xinès 4: 2/10/17-28/5/18, dilluns i dimecres 17-19 h (anul·lat)
  • Xinès 5: 3/10/17-29/5/18, dimarts i dijous 17-19 h

Materials: consulteu la relació de llibres de text

Requisits: Excepte per a Xinès 1, cal estar en possessió del certificat HSK de l'Institut Confuci del nivell anterior o fer una prova de nivell (contactar amb l'Institut de Llengües)

Aules: campus de Rectorat, consulteu les aules

Preu:  UdL 396 € / Externs UdL 546 € + taxes d'examen HSK

Consulteu la informació dels preus segons la vinculació a la Universitat i la política de subvenció de cursos per al personal

Avaluació:

L'avaluació dels cursos Xinès 1, 2, 4 i 6 és final, és a dir, cal aprovar l'examen final amb els mínims establerts. Els certificats HSK de l'Institut Confuci són reconeguts internacionament.

En canvi, l'avaluació dels cursos 3 i 5 (mig nivell) és continuada i té en compte l'assistència i els exàmens realitzats al llarg del curs. El certificat que s'obté és d'aprofitament.

 

Més informació sobre els cursos de xinès: xines.il@udl.cat