Cursos de xinès

Destinataris: UdL (estudiants, Alumni, PDI i PAS fora horari laboral) i externs

Nivells: Xinès 1 (A1, preparació HSK1), Xinès 2 (A2, preparació HSK2), Xinès 3 (B1.1), Xinès 4 (B1.2, preparació HSK3), Xinès 5 (B2.1), Xinès 6 (B2.2, preparació HSK4)

Durada: 120 hores

Calendari i horaris:

  • Xinès 1: 3/10/18-29/5/19, dimecres i divendres 17-19, dilluns, 14-16 h, dimecres, 17-19 h
  • Xinès 2: 3/10/18-29/5/19, dimecres i divendres 15-17
  • Xinès 3: 2/10/18-23/5/19, dimarts i dijous 18-20 h
  • Xinès 4: 4/10/18-30/5/19, dijous 16-20 h
  • Xinès 5: 2/10/18-24/5/19, dimarts, 16.30-18.30 h i divendres, 14-16 h
  • Xinès 6: 3/10/18-29/5/19, dimecres i divendres 18-20 h

Materials: consulteu la relació de llibres de text

Aules: per determinar consulteu les aules

Preu:  UdL 365,54 € / Externs UdL 499,80 €

El preu dels cursos inclou les taxes d'examen.

Consulteu la informació dels preus segons la vinculació a la Universitat i la política de subvenció de cursos per al personal

Avaluació:

L'avaluació dels cursos Xinès 1, 2, 4 i 6 és final, és a dir, cal aprovar l'examen final amb els mínims establerts. Els certificats HSK de l'Institut Confuci són reconeguts internacionament. Consulteu més informació sobre els exàmens HSK.

En canvi, l'avaluació del curs 3 i 5 (mig nivell) és continuada, és a dir, té en compte l’assistència a les classes (65% com a mínim) i la realització de les proves fetes al llarg del curs, que faran mitjana amb l’examen final. En cas de no complir aquests requisits esmentats, l'alumnat té dret a presentar-se únicament a l'examen final. El certificat d'aquest nivell és propi de la UdL.

 

Contacteu-nos per a més informació sobre els cursos de xinès i per a possibles propostes horàries: xines.il@udl.cat