Carnet UdL

 Descarregar pdf

L'aplicació de les noves tecnologies i la modernització de tots els sectors i serveis culturals de dins i de fora de les universitats comporta la necessitat de passar a una targeta de les qualificades com a intel·ligents, és a dir, amb banda magnètica, xips i altres elements que fan possible ampliar les seues prestacions a una gran varietat de serveis interns i externs a la UdL.

A ningú se li escapa que resulta útil, i fins i tot imprescindible, poder disposar d'una targeta que ens identifiqui com a membre de la comunitat universitària (estudiants, personal docent i investigador i personal d'administració i serveis) , que faciliti l'accés a museus, que permeti l'accés a espais reservats (com poden ser instal·lacions i grans equipaments de la Universitat) i que agiliti la utilització dels serveis universitaris, la consulta de dades acadèmiques i la realització de diversos tràmits acadèmics mitjançant la signatura electrònica.

Aquestes prestacions del Carnet UdL, i d'altres que s'hi aniran afegint de manera progressiva, són les que pot oferir una targeta d'aquestes característiques.


Neus Vila Rubio
Vicerectora d'Estudiants

CarnetUdL

 

   Darrera modificació: